35. oldal, 732 találat

Találatok

681. 1958-02-28 / 50. szám
[...] csil­lagpusztai vezetők a termelő szövetkezet kérése iránt Meg­ígérték hogyha Toldi pusztán [...] nem súgja kö­zelebb hajolva Szigeti István gazda Takaros kis háza egy [...] őt hold földje van Bogdán István feladta a kóbor cigány életet [...] fordítva Ha Guzsován József Szige­ti István vagy akármelyik gazda betoppan a [...]
682. 1956-10-20 / 248. szám
[...] nép valóban művelt legyen SZÁNTÓ ISTVÁN SIKKASZTÖT ÍTÉLT EL A BIRÖSÁG [...] arról hogy hova lett Németh István kő­művest rá akarták szedni arra [...] lopták Erős gya­nú volt Püspök Istvánra a járási begyűjtési hivatal helyettes [...] közül egyetlen egy­nek volt jogtalan kérése Kunszabó Ferenc Várható időjárás szomba­ton [...]
683. 1964-11-05 / 260. szám
[...] 11 esbŐl ill Hartmann Androvics István Balatonboglár Lengyeltóti 0 0 Balatonboglár [...] elnöksége fegyelmi eljárást indított Far­kas István játékvezető és Kéri József a [...] 220 voltos motorral ven­nék Balpataki István lakatosmester Bala tonszabadi fürdő Mi­kes [...] és gyümölcsfelvá­sárlási tervét A RENDŐRSÉG KÉRÉSÉ A rendőrség többrendbeli betöréses lopás [...]
684. 1956-09-29 / 230. szám
[...] tanács­elnököt hogy mielőbb orvosolja Szűcs István sérelmét aki ezelőtt öt évvel [...] kapott társbérleti la­kásban lakik Szűcs István másik jo­gos sérelme hogy 1950 [...] méltá­nyolva teljesítse a tanács Berta Ist­ván kérését ne kelljen kifizetnie a [...] az embertelenségről a nemtörődöm­ségről Többéves kérése az üzem dolgozóinak hogy a [...]
685. 1958-09-19 / 221. szám
[...] utakat ez több száz ember kérése míg a vil­lamosítás csak négy [...] örömére A nágocsi termelőszövetkezetek Melisek István helyi tanácselnökkel Nágocs határá­nak adatait [...] Szaporán jönnek a szénás­szekerek Visnyei István nem felfelé hanem le az [...] Dobai Sándor és Krei iner István pedig a fiatalok f legkiválóbbjai [...]
686. 1960-08-09 / 187. szám
[...] szakadt félbe Ta­valy a pártszervezetek kérése ellenére több községben nem akarták [...] párton kívüli ak­tíva mint Fonódi István a sertés gondozók vezetője A [...]
687. 1956-06-29 / 152. szám
[...] Vagy mi az oka ha kérése esetleg nem teljesíthető a Május [...] hogy a hentesüzletben dolgozó Morei István udvariasan szclgálja ki a vásárlókat [...] igazgatóját és mű­szaki vezetőjét Horváth István és Horváth Tivadar eivtársakat mi [...]
688. 1958-04-20 / 93. szám
[...] a kiadás a miatta Szép István igazgató bevételt A vezetők bíztak [...] jelenti hogy Vendler Béla Káplár István Horváth János és a többi [...] a mezőgazdasági í szakember ék kérése gépet I még több gépet [...]
689. 1981-12-11 / 290. szám
[...] urát férjem drága édesapám SZÍJÁRTÓ ISTVÁN elhunyta alkalmából nyilvánf tott részvétért [...] eladó Kiss Kaposvár Dó­st Huber István u 6 T lph 1 [...] egy órát kedvenceivel 21 30 Kérése nem teljesíthető 22 00 Hírek [...] megjutalmazott hűség 14 53 Nemeskürty Ist­ván Parázs hamu alatt 16 03 [...]
690. 1958-03-13 / 61. szám
[...] i számában A fonyódi ének­kar kérése című cikkével kapcsolatban szeretnénk megjegyezni [...] hogy nevük megemlítést nyerjen Péter István a tőzegüzem igazgatója Gondolatok AZ [...]
691. 1974-11-13 / 265. szám
[...] Perényi András és I Tóth István Kaposvárról Sza bó Gyöngyi és [...] nyári életének megszervezésé­ben Az úttörővezetők kéré­se hogy a parlament sok ja­vaslatot [...]
692. 1956-03-18 / 67. szám
[...] és szállítás személyzeti ügyek cimborák kérése sport és totótippek Ezért nem [...] hol­nap március 19 én Horváth István J megyei tanácstag Ecsetnyben dr [...] munkája je­lenik meg Ezt Hevesi István Na­gyítás képkivágás című szakkönyve követi [...] Horváth Jánes Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kaposvár Latlnka [...]
693. 1957-10-11 / 238. szám
[...] ásító Rozália 217 9 Gyimesi István­ná 200 7 Dómján József teremmes­ter [...] sötét jóslatok de volt társai kérése is írja meg mi történt [...]
694. 1994-02-26 / 48. szám
[...] Hirek 2 30 A rollerboyok kérése 4 00 Hirek 4 10 [...] Híradó Feliratozva is Frazer Pathó István 20 00 Halló péntek Crocker [...]
695. 1960-05-18 / 116. szám
[...] bonyolítanak le Gaál Ferenc két kérése tágasabb raktár kellene az üzlethez [...] segíti a termelőszövetke­zet megszilárdítását Szigeti István a Marcali Járási Pártbizottság titkára [...] harcoljon Ezt mondtam én is Ist­vánnak szólt közbe ábrán­dosán Eszter és [...] mun­kánk utolsó részének Holnap reggel Istvánt értesítjük hogy menjen be az [...]
696. 1965-09-09 / 212. szám
[...] tájékoztatása szerint nem jogos a kérése A vállalathoz februárban lépett be [...] teszik az éjszakai já­rőrportyázást Sipos István Kaposvár A váro­si tanács megvizsgálta [...]
697. 1973-09-20 / 220. szám
[...] mindazok­nak akik szeretett édesapánk ARADI ISTVÁN temetésén részt nettek koszorúik­kal részvétükkel [...] Ér­deklődni Lovass mű­vezető Balatonboglár Dobó István utca 7 vagy a balatonföldvá [...] Had sereg útja 147 Sürgősen kerese megvételre táskaírógé­pet Nagy Irén Nagy [...]
698. 1965-06-16 / 140. szám
[...] z és szép mun­kájáért Bracsok István levelező Járási tűzoltóverseny Horvátkúton A [...] pénzt Ignácz László 130 Páhy István 12 S Zákánvl Sándor 140 Kürti István 250 Földvári László 200 forintot [...] a siófoki tanács a posta kérése el­lenére eladta A nvári forgalom [...]
699. 1958-09-06 / 210. szám
[...] több mint 600 litert Máté István Bingés János Csizmadia Béla és [...] 25 i számában GYÓGYFÜRDŐBE VÁGYÓK KÉRÉSE címmel Farkas Imre aláírással megjelent [...]
700. 1953-11-20 / 272. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] intézkedjenek hogy az EgyenesMt dolgozóinak kérése teljesüljön Jókarban lévő cserépkályhái vernék [...]