7. oldal, 145 találat (0,090 másodperc)

Találatok

121. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Genesen 3 Er endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] lelkész tartanak előadá­sokat Eljegyzések Hrabár Sándor ungvár kir kath főgimn tanár [...] György vm aljegyzőt és Rednik Sándor szolgabirói tb szolgabirókká nevezte ki [...]
122. 1901-11-27 / 48. szám
[...] ő felsége dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános által a buda­vári [...] szabatos éneke volt Ezután Nagy Sándor vár­megyei aljegyző Három országhatárán czim [...]
123. 1908-06-11 / 24. szám
[...] Fásztusz Elek és dr Kurtz Sándor tanárok Zenevizsgálatok A Dalegyesület zene­iskolájában [...] a gör kath iskola a szaniszlói esperes helybeli lelkész ésaróm kath [...]
124. 1907-05-01 / 18. szám
[...] a mátészalkai járásban Takács Ferencz szaniszlói Lénárd Jenő mérki Kese Elek [...] vonult ki Tragikus a Sztáray Sándor gróf orsz képviselő komor­nyikjának Dülyák [...]
125. 1910-09-28 / 39. szám
[...] ig az egyesületi pénztároshoz Németi Sándor Ki nizsy köz 5 sz [...] lesz megtartva Megöltek egy legényt Szaniszlón gyilkosság történt vasárap Négy fiatal [...]
126. 1913-10-08 / 41. szám
[...] községi főjegyző Nagyszőllős község Kerekes Sándor polgári iskolai igazgató az intézete Pilissy Sándor az ipartauonc iskola és Lator [...] tisztet nagykárolyi helyettes állomásfőnököt a szaniszlói állomásra főnökké nevezte ki Szatmármegye [...]
127. 1912-05-29 / 22. szám
[...] A szabadkőművesség vallásellenes irá­nyát Tímár Szaniszló testvér munkájával bi­zonyítja Dél 1910 [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczi utcza 16 [...]
128. 1906-10-10 / 41. szám
[...] poharát szentgyörgyi Jordán Károly dr szaniszlói plébánosra és a meny­asszonyra Foltinek [...] f 362 08 Szinházmegnyitás Krémer Sándor színigazgató november 16 án nyitja [...]
129. 1900-08-01 / 31. szám
[...] Kornél Mun kács Soltész Mariska Szaniszló Szászaién Tériké Kir Darócz Vinkler [...] működése biztosítva van Elnök Jékey Sándor főszolgabíró főparancsnok Balika Miklós gyógyszerész [...] kertész A napokban Foga rassy Sándor mérnök egy százas bankót adott [...]
130. 1907-07-17 / 29. szám
[...] Rokk István volt petrii Székely szaniszlói Rónai esomaközi káplánok Hubán Gyula [...] rárka Horácius Ovidiusz alantabb Nagy Sán­dor amint Achilles sírjára helyezi az [...]
131. 1904-11-23 / 48. szám
[...] m kir igazságügy mi­niszter Fekete Sándor helybeli kir járás birósági aljegyzőt [...] anyakönyve zető helyettessó úgyszintén a szaniszlói a nyakönyvi kerületbe Bódy László [...]
132. 1899-08-02 / 31. szám
[...] szentek életéből Sz Alajos Sz Szaniszló élete Az öt bol­dog angol [...] a nemes munkában Dr Fibiger Sándor szám Hírek A Zárdából több [...]
133. 1907-01-02 / 1. szám
[...] Budapesten dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát plébános el­nöklete alatt A [...] tiszaujlaki népbank részvénytársaság pénztárosának Köncs Sándort választotta meg Tanitóválasztás A beregmegyei [...]
134. 1903-07-01 / 27. szám
[...] Draskovics Árpád világi elnök Faragó Sándor jegyző Alsóbb osztályú növendékeket a [...] szórakozást szerezzen Gyógyszertárvétel Kovács Nándor szaniszlói gyógyszerész gyógyszertárát Szabó Ágoston vette [...]
135. 1912-07-03 / 27. szám
[...] akik közül egyik hírlapjában Timár Szaniszló testvér azt taná­csolja hogy terjesszük [...] kiskaposi plébánia lelkészévé kinevezte Pácz Sán­dor premontrei rendű áldozárt Uj oltár [...]
136. 1911-08-02 / 31. szám
[...] Szenlgyörgyi Jordán Káról dr apát szaniszlói plébános a magyar katholikus tanítók [...] mondja az elnöki megnyitót és Sándor József ismerteti az Emke negyed­százados [...]
137. 1906-10-31 / 44. szám
[...] városa Idő Jelenkor Tánc reggelig Szaniszló község méltó fénynyel s kegyeletes [...] Me jer Antal Rendező Kecskemétig Sándor Súgó Klein Farkas Elő­adás kezdete [...]
138. 1911-06-29 / 26. szám
[...] spirituális szónoka pedig Sepsy Márton szaniszlói segédlelkész A harmadik neopresbyier Hágen [...] dr mond Doktorrá avatás Fógel Sándor és Fógel József a budapesti [...]
139. 1900-11-07 / 45. szám
[...] 80 kor özv Koch Jánosné szaniszlói lakosnő sz mise­alapitványa 100 kor [...] ült Lengyel Géza veloeipéden Jéger Sándor és Vetter Ambrus piros pojácza [...]
140. 1912-05-08 / 19. szám
[...] sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi piarista főgimnázium [...] o t a negyedi­ket Fogarassy Sándor VIII o t az ötödiket [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind