27 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1878-02-24 / 16. szám
[...] frt Kristofiné 1 frt Ju­renák Sándorné 5 frt ifj Bohus Pál [...] 20 frt Dobos Jánosné sz Vitéz Csokonay Zsuzsanna ivén Czegléden Kapu [...] kr Dávid S 20 kr Farkas G 40 kr Szabó K [...] kr Szebenyi Dániel 10 kr Farkas P 10 kr Nyújtó Pál [...]
2. 1905-03-30 / 37. szám
[...] Ferenczné Keppich Frigyesné dr Nusszbech Sándorné Farkas Lajosné dr Zöldy Já­nosné dr [...] Cyrusné özv Fluch Károlyné Nuszbek Sándorné Balogh Amb­rusné Sarkad Paver Béláné [...] erős munkák folytak a János vitéz szerepeinek betanulása előkészületek próbák Hétfőre [...]
3. 1924-06-01 / 114. szám
[...] A 4 esek szerető parancsnoka vitéz szentkereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy kezdeményezi [...] összes volt 4 esek elvonulása vitéz szent­kereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy előtt [...] nyers­bőr Sabel Róza férj Gold Sán­dorné rőfös és rövidáru kész férfi [...] és Laurisin Lajos Kobzon kiséri Farkas Dezső ze­neszerző a vitézirend turáni [...]
4. 1925-08-05 / 175. szám
[...] Zelenák Erzsébetnek 400 mm búzáért Farkas Mátyás eladta 2 hold 1286 [...] 9 mm búzáért özv Papp Sándorné Má­csai Anna eladta 291 négyszög­ölnyi [...] Benes 10 Vízesés Java 11 Vitéz Rátvay induló Schiler Hideg és [...]
5. 1926-05-01 / 98. szám
[...] vá­lasztmányi tagokul Tar Gyulánét Muntyán Sándornét Gyöngyösi János dr t és [...] Király Uhrin Klára Sárga Király Farkas Elvira Vörös Herceg Nagy Czirok [...] 3 Ördögfi Kurtág Emma 1 vitéz Mátis ibolyka 1 törpe Uhrin [...] Zsófia Tündérek leányok fiuk törpék vitézek angyalok Az I felvonás történik [...]
6. 1927-04-06 / 78. szám
[...] zongorán Tiba And­rás ref segédlelkész Farkas Elek­nek A vén Ambrus fia [...] ve­zetősége ügybuzgó lelkes ügyve­zető elnökének vitéz dr Durkó Sándornénak kezdeményezésére vasárnap délután magas színvo­nalú [...]
7. 1928-04-08 / 81. szám
[...] Istvánné Battonya Enyedi István Gyulavári Farkas Antal János Szarvas Filadelfi András [...] Berekböszörmény Karkalik János Tótkomlós Kech Sándorné Orosháza Kiss Ferenc Szentes Klein [...] Albert Szentes Máté György Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső Szentes Matkovits Jenő [...]
8. 1928-10-14 / 234. szám
[...] tűzifa­kereskedő Nagy István vendéglős Herskovics Sándorné élelmiszer Matusek Gyula vegyes Bíthori [...] Szék Ádám Éoitési engedélyt kaptak Vitéz Barna Imre Gog Károly Bakó [...] Apolló Mozgó R Pataky Jenő Farkas Mihály Pribojszky Pál flz fíurora [...]
9. 1929-01-16 / 13. szám
[...] pénzt is magának tartotta meg Vitéz Harmati Antaltól kölcsön kért 500 [...] özvegy Prág Bonifácné Unya­tinszki Lászlóné Farkas József örökösei Forgács Károly Zalai [...] Kovacsik István Mivel a Feste­tics Sándorné grófnő által besze­detni kért 2892 [...]
10. 1932-01-01 / 1. szám
[...] fő­tanácsos főkapitányhelyettes Havas Gusztáv főfelügyelő vitéz Benczédi Lajos felügyelő Magyar Károly [...] Kecskemétre Vitty Sándor és Vitty Sándorné kezelőtisztek Budapestre Pásztor Mária kezelőtiszt [...] Szilveszterkor Nyilvános éttermében Vidák Gyula Farkas Gazsi HANG VERSENYEZ
11. 1932-09-28 / 212. szám
[...] többi vádlottat id Molnár Sándort Farkas Antalnét és Farkas Antalt majd a tanuk meghallgatására [...] 5 évi hivatalvesztésre itéli Mol­nár Sándornét az első­rendű vádlott anyját 3 [...] fo­ 1 am 4 15 Vitéz Miklós novellája 4 45 Pontos [...]
12. 1934-04-22 / 90. szám
[...] vannak az örökvá­rosban a mondabeli farkas Romulussal és Rémussal a hátán [...] udvari várplébánia templomban szentiváni dr vitéz Móré László Halálozás A népszerű [...] Andrássy u 1 Adomány Flamm Sándorné 10 pengős adományáért hálás kö­szönetét [...]
13. 1934-12-11 / 279. szám
[...] kisfiú üveget nyelt Veszp rém Sándorné békési lakos leesett a lépcsőről [...] A Magyar Komédia a me­nekültekért Vitéz Bánky Róbert kamaratáraulata e hó [...] tük javítására Tél perc alatt Farkas Imre versei közül vesz­szűk át [...]
14. 1935-02-24 / 46. szám
[...] dr Erdélyi Miklósné Easely Gézóné Farkas Antalné Feragó Béláné Fehér Gézéné [...] Fel­földi Gábor Flamm Jenőné Flamm Sándorné Fritsch Rezsőné Ga­lambos Gyuláné dr [...] Li­pólné Horváth Istvánné Hrabov­szki Pálné vitéz János y Gyuláné Jaczina Istvánné [...] özv Kocsis Gáborné dr Kuítsár Sán­dorné Kucsera Mihály Karsai Istvénné Láng [...]
15. 1935-03-02 / 51. szám
[...] végrehajtásához Mist oic Özv Lerdvai Sándorné ül­dözte a vejét különösen azért [...] József iskolaigazgató helyszíni szemlét tartottak vitéz Szöllősy Józsefné Árpádsoron lévő óvodájában [...] Utánaí 00 2 Q Szegedi Far­kas Jóska és cigányzenekara muzsikál Terménytőzsde [...]
16. 1935-06-12 / 132. szám
[...] muzsi­kál 23 Aysheford Wood Florence vitéz Vásony Sándorné angolnye vü versei Ma­gyarországról 00 [...] játszmát nyert meg Boross ellen Farkas György Schilhán Ferenc és Sitz [...]
17. 1936-01-12 / 9. szám
[...] Füredi Józsefné Pri­bcjszky Jánosné Bedőházi Sándorné To­kaji Géborné Szilágyi Józsefné Farkas Jánosné Leányok Uhrin Mancika Kiss [...] a sajtóosztály helyettes vezetője és vitéz Kolosváry Borcsa Mihály min osztálytanácsos [...]
18. 1936-01-15 / 11. szám
[...] erzsébethelyi rémdráma szenvedő hőse Kovács Sándorné Aradszky János lakását rombolta szét [...] munkatársunknak mondotta házvezetőnőnek és Kovács Sándorné nyomban odaköltözött Kovács Sándorné kérésünkre elmondotta hogy hét éve [...] adósságáért nem vállal fe­leiősséget Kovács Sándorné felépüléséhez megvan a remény FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható Bekerül a [...]
19. 1936-02-09 / 33. szám
[...] vá­lasztása Indítványok H megye Gyula Vitéz Ricsóy Uhlarik Béla dr főispán [...] uccára és botrányt rendezett özv Farkas Sándorné 47 éves asz­szony összeveszett 27 [...]
20. 1936-02-16 / 39. szám
[...] Meskó Béláné Áchim Mihály Povézsay Sán­dorné Benedek Lajos dr Juhász Jó­zsefné [...] Hölgyek dr Fazakas Miklósné Pové­zsay Sándorné Bedóházy Sándorné Fejér Imréné dr Dzurik Józsefné [...] állította össze a táncolók névsorát Vitéz Lukács Györgyné Thiesz Jánosné Kiss [...] Dóra Betkó Ica Gajdács Manyi Farkas Gizi Farkas Teri Bálint Gabi Joppa Margitka [...]

 

  • 1
  • 2