113 találat (0,691 másodperc)

Találatok

1. 1917-12-16 / 50. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51 [...] honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet továbbá vitéz magatartásukért a 2 honvéd gyalogezredben [...] bab szalonna liszt és hagyma Farkas Sándorné bab és liszt özv Góg [...] Ekkor a lovak magállottak Szarka Sándorné kirepült a kocsiból de sem [...]
2. 1936-02-09 / 33. szám
[...] vá­lasztása Indítványok H megye Gyula Vitéz Ricsóy Uhlarik Béla dr főispán [...] uccára és botrányt rendezett özv Farkas Sándorné 47 éves asz­szony összeveszett 27 [...]
3. 1986-12-18 / 297. szám
[...] Mátyásné Pap Tünde Palotai Ödönné Sándorné László Juli­anna Zahorán Gabriella Virág [...] Juhász Ibolya Csomós Ibo­lya Ordasi Sándorné Béres Sándorné Illik István Nagy Ve­ronika Sarkadi [...] Cegléd Kürti István Mezőbe rény Farkas Pál Kunágota Czihanek Sándorné Télekgeren dás ifj Takács József [...] M du 3 kor Já­nos vitéz sz m BÉKÉS BÁSTYA 13 [...]
4. 1997-01-11-12 / 9. szám
[...] 50 Sporthírek 20 00 János vitéz 20 10 Benjamin közlegény Amerikai [...] A Hét 20 00 Já­nos vitéz 20 10 Flamingó kölykök Amerikai [...] 1920 Vajda Bálint 1923 Mezőberény Farkas Pétemé Zsemlye Ilona 1919 Mezőberény Farkas Sándorné Kaszai Margit 1922 Vésztő Murvai [...]
5. 1950-07-23 / 169. szám
[...] Angyal Mihály bácsit Multván Ilonát Farkas Erzsébetet meg­dicséri azokat a cséplőgép [...] kulák és a vésztői i vitéz s Szél Sándorné akiknek az minden vágyuk hogy [...] fel a kórházvonat céljaira Toldi Sándorné békési dolgozó parasztasszony 90 forintot [...]
6. 1936-08-19 / 189. szám
[...] asszonyhóboru öt vádlottja Kóti Béléné Farkas Ilo­na Farkas Gáspárné Kudri Sán­dorné és ifj Kóti Elemérné teljes [...] isérlés miatt fel­jelentette Kóti Bélónét Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát Kóti Béióné viszonvádat emelt [...] 25 pengő pénzbüntetésre itelte mig Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát felmentette a vád alól [...]
7. 1980-12-14 / 293. szám
[...] békéscsabai Városi Tanács osztályvzető helyettese Far­kas László amatőr rendező az amatőr [...] színjátszással foglalkozó elő­adója és Vörös Sándorné az ÁÉV Munkácsy Mihály Mű­velődési [...] előtte nekünk kell sorainkat ren­dezni FARKAS Nem szabad egyértelműen az amatőr [...] játék színházjáték kö­vette A János vitéz egy je­lenetét maguk o gyerekek [...]
8. 1957-07-03 / 153. szám
[...] leánya Zsuzsánna Galambos Lajos és Farkas Cseke Ilona fia Lajos Dr [...] Szűcs Zsófia leánya Zsuzsan­na Házasságkötések Farkas Péter és Czirle Virág Nyíri [...] Julianna 55 éves özv Nagy Sándorné Tóth Ilona 56 éves Szabó [...] Ajándék hangverseny 18 20 Hollós vitéz Hu­nyadi József regényét ismerteti Nyíri [...]
9. 1955-12-15 / 294. szám
[...] Szarva­son mutatja be Kacsok János vitéz című daljátékát Főszerep­ben Olgyai Magda [...] dr Varga Gézáné Vereczkey Lajosné Farkas Terézia Pintér EmSné Takács Károly [...] Fehér Agnes Szarvas 86 pont Farkas János Békéscsaba 74 pont Liker Irén Békéscsaba 70 pont Balogh Sándorné Dévavá nya 65 pont Pribelszki [...]
10. 1936-01-15 / 11. szám
[...] erzsébethelyi rémdráma szenvedő hőse Kovács Sándorné Aradszky János lakását rombolta szét [...] munkatársunknak mondotta házvezetőnőnek és Kovács Sándorné nyomban odaköltözött Kovács Sándorné kérésünkre elmondotta hogy hét éve [...] adósságáért nem vállal fe­leiősséget Kovács Sándorné felépüléséhez megvan a remény FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható Bekerül a [...]
11. 1936-03-18 / 65. szám
[...] védője pedig felmentés végett fellebbezett FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható HIREK Az [...] B ayer Ferencné Blum Lajosné vitéz Bocskóy Andrásné dr Bordás Árpádné [...] Fehér Károlyné Flamm Jenőné Flamm Sándorné dr Francziszkv Lajosné dr Francziszcry [...] De­zsőné dr Tamássy Károlyné Tóth Sán­dorné dr Vidovszky Lászlóné Vidovszky Károlyné [...]
12. 1936-02-18 / 40. szám
[...] Mária Major Rezsöné Safáry Lászlóné vitéz dr Márki Barnáné Szecsey Sándorné dr Fehér Gyuláné Jakab Lászlóné [...] Ferencné Scheibert Józsefné Reck Gézáné vitéz Ákosfy Barnáné Soltész Béláné vitéz lmrey Róbertné Sál Józsefné Emhő [...] Varga Gyuláné 3 8 P vitéz dr Márki Barnáné Deimel Sándorné dr Csonth Lászlóné Polonyi Károlyné [...]
13. 1993-05-08-09 / 106. szám
[...] Gaál Magdolna leánya And­rea Kétsoprony Vitéz Ferenc és Molnár Olga Anna [...] Andrea fia Gergő Szarvas Halálesetek Farkas József 1933 Szlávik György 1923 [...] Bobály György 1907 Mezőberény Ladányi Sándorné Marti Róza 1905 Mezőbe rény [...]
14. 1926-02-07 / 30. szám
[...] Berthóty Istvánnéval Pavlovits István és vitéz Sobotich Emiinévei Nedeczky Károly kezdvén [...] Jó­zsefné Faragó Lászlóné Békés Fekete Sándorné dr Gally Gézáné dr Gally [...] Szeghö Emiiné Székely Mi­hályné Békés vitéz Szobotics Emii­né Tagányi Sándorné dr Uhrin Lászlóné Uhrin Pálné [...] Ma­rika Pusztapó Faragó Bözsike Békés Farkas Anni Sopron Fe­kete Erzsébet Gally [...]
15. 1935-11-24 / 94. szám
[...] lesznek A 10 órai nagymisén Farkas István s lelkész prédikál A [...] nagy szükség van Alelnök Läufer Sándorné és Stern Lászlóné vigalmi elnök [...] rendez amelynek védnök­ségét József főherceg vitéz Kozma Miklós belügy­miniszter vitéz Soós Károly báró Lukachich Géza vitéz Hellebront Antal és vitéz Lázár Domokos tábornokok vállalták el [...]
16. 1935-02-24 / 46. szám
[...] dr Erdélyi Miklósné Easely Gézóné Farkas Antalné Feragó Béláné Fehér Gézéné [...] Fel­földi Gábor Flamm Jenőné Flamm Sándorné Fritsch Rezsőné Ga­lambos Gyuláné dr [...] Li­pólné Horváth Istvánné Hrabov­szki Pálné vitéz János y Gyuláné Jaczina Istvánné [...] özv Kocsis Gáborné dr Kuítsár Sán­dorné Kucsera Mihály Karsai Istvénné Láng [...]
17. 1922-10-22 / 242. szám
[...] kaptak Szudár Györgyné Kremzer Jenőné Farkas Gáspárné és Vitéz Mihályná zsibárus iparra Laurinyecz Jánosné [...] kaptak Körösvidék bódé átalakításra Szűcs Sándorné Paulik András és Hugyec Pálné [...] táncestély a Vigadó­ban Dr Pácz Sándorné a Vigadó helyiségében tánctanfolyama kere­tében [...] György Timkó Má­riával Schvarcz Márton Farkas Ber­tával Pollner István Sajben Zsófiá­val [...]
18. 1923-02-17 / 14. szám
[...] Mária id Puskás Andrásné Cseke Sándorné Kertész András Gyarmati Gá­borné Kohán [...] József Frailer Já­nos Szilágyi Jáhos Farkas Ferenc Schneider József Scheer Konrád [...] id Makrai Sán­dor Nagy István vitéz Szabó Jernö N N Eugelhardt [...] Kar­dos György dr Pávó József Farkas Gyula Gyulavárosi Takarékpztár N N [...]
19. 1986-05-17 / 115. szám
[...] lenni S belőle mint jó vitézt nevel­ni Arany János 59 Fátum [...] mitológiai hős a trójai há­ború vitéz harcosa 64 Lábado­zás elején tart [...] Békés Juhos Imre Békéscsaba Biró Sándorné Mezőberény Udvaros Béla Budapest ifj [...] Részletek Gershwin operájából 16 05 Farkas Ferenc műveiből 16 48 Dvorák [...]
20. 1973-10-21 / 247. szám
[...] La Fon taine meséi A farkas és a ló 18 35 [...] magyar népdal hete Emlékezés Agasvári Sándorné kisterenyei népi énekes­re 9 57 [...] 3 5 7 kor János vitéz Mezőkovácsházi Vörös Októ­ber Ion kapitány [...] 3 5 7 kor János vitéz Mezőkovácsházi Vörös Októ­ber Vakmerőség Qrosházi [...]