4. oldal, 245 találat (0,408 másodperc)

Találatok

61. 1984-08-12 / 33. szám
[...] tette lenyűgözővé ezt a kiállí­tást Bozóky Éva Istentiszteleti rend Budapesten 1984 [...] 9 Kelenvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
62. 1999-04-18 / 16. szám
[...] az egyházi lapok szerkesztői Igehirdető Bozóky Éva TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A Zalaegerszegi [...] Tőkéczki László tart előadást Tisza István a református államférfi címmel OMIKK [...] rákospalotai Nagytemplomban Az elhunytban Szabó István ny ev lelkész felesége az [...]
63. 1988-11-06 / 45. szám
[...] tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 úrv Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u 11 [...] a HNF országos főtitkárának Hu­szár Istvánnak a megnyitó beszéde is A [...] a szeretetvendégségen a gyüle­kezet imatermében Bozóky Éva előa­dást és megbeszélést tart [...] a feltámadás igéjét özv Kovács Istvánná sz Horváth Róza az acsádi [...]
64. 2001-10-14 / 42. szám
[...] őket Ravasz László és Bibó István másként véleked­hettek politikáról haladásról népük [...] is uralomra segített rendszertől Bibó Istvánnak nemcsak rabtársa barát­ja de sok [...] és gyóntatója barátja kritikusa Jeleníts István versekkel is vonzó vitája Körösi [...] szóra vár hogy valahol befogadják Bozóky Éva MEGHÍVÓ A Magyarországi Evangélikus [...]
65. 1999-12-19 - 1999-12-26 / 51-52. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] Kistemplom de 10 úrv Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Tenor Marosvári Péter Basszus Berczelly István Continuo Dobozy Borbála Lutheránia Weiner [...] számunk 3 oldalán dr Galli István írásának második hasábjában a szekcióülés [...]
66. 1984-01-22 / 4. szám
[...] Csepregi András Molnár Éva Vető István Tamásy Zoltán Ta másy Tamás [...] a nők szolgálata az egy­házban Bozóky Éva Folytatás a 3 oldalról [...] fölújításával lét­rehozott Győri János Gartai Ist­ván Sztojanovics András lelké­szek köszöntötték a [...]
67. 1978-12-10 / 50. szám
[...] is a közelmúltban jelent meg Bozóky Éva Claudia című regénye 30 [...] de fél 9 úrv Rőzse István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 Rő­zse István Budaörs du 3 Rőzse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] A gyü­lekezet templomszentelési emlék­ünnepén Bándi István gyékényesi Lelkész igehirdetéssel szolgált HANGLEMEZEN [...]
68. 1987-12-27 / 52. szám
[...] folyó és gépkocsimárka 14 Becézett István 17 Az ének harmadik sora [...] du 4 gyermekek karácsonya Rózse István Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs de 9 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 3 úrv [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...]
69. 1998-03-08 / 10. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] János du 6 vespera Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 úrv Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...] 28 Kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
70. 1998-11-01 / 44. szám
[...] éneklő­nek is örömet jelent Szabó István Reformáció ünnepe Koldusok vagyunk így [...] u 31 du 4 szeretetvendégség Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 6 ref templom dr Szabó István Bácskai Károly XIII Kassák Lajos [...] Andomé de 11 úrv Gémes István du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...]
71. 1988-04-24 / 17. szám
[...] úrv Mado­csai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Imre Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Imre Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
72. 1978-11-12 / 46. szám
[...] Nagytétény de fél úrv Rőzse István Kelenvölgy de udafok de 11 Rőzse István Bu­rs du 3 Törökbálint du fél 5 e István Csillaghegy de fél 10 osvári [...] fel­kelő magyar fényes csillaga Bocskay István már készülő­dik hogy szívében magyar [...] rövid időre Sumeghy József Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
73. 1979-02-04 / 5. szám
[...] Gáza Hubay Miklós Nemeskür ty István Kocsis István és mások eleven hagyományt ébresztő [...] kor nagy prédikátorairól Geleji Katona István­ról Medgyesi Pálról Alvinczi Pétenől végül [...] Nagy kérdés Érdemes elgondolkozni rajta Bozóky Éva
74. 1981-05-24 / 21. szám
[...] alakja mai művekben címmel Bottá Ist­ván lelkész történész ad kritikai elemzést [...] Dániel Igét hirdet DR NAGY ISTVÁN esperes lisalmiba készülünk Az első [...] komor szomorú tekintete De hová Bozóky Éva Lapunk május 10 i [...]
75. 2008-12-14 / 50. szám
[...] gyülekezeti teremben bejárat a Magyari István utca felől Ezen Böröcz Enikő [...] A hónap könyve akció december Bozóky Éva Számyasoltár Vásárolja meg a [...] Kitöltött űr portréfilm 33 Szita István evangélikus lelkész 20 00 Duna [...]
76. 1989-11-12 / 46. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tar tsay Vilmos u [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse [...] rádió Igét hirdet Dr Nagy Ist­ván a Teológiai Akadémia dékánja A [...]
77. 1985-11-24 / 47. szám
[...] úrv Madocsai Mik­lós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Buda I fok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rő I zse István Törökbálint de fél S Rőzse [...] Csillaghegy de fel 10 Vető István szupplikáció Csepel de fél 11 [...]
78. 1979-02-25 / 8. szám
[...] szerkesztő bizottság tagjai a következők Bozóky Éva Dr Cserháti Sándor Dr [...] Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Dr Karner Ágos­ton Dr Kneffel [...]
79. 1988-02-07 / 6. szám
[...] a szeretet D dr Schneller István homloka köré fonódó babérkoszorú hirdeti [...] követte a szószéken 1893 ig István nagyap­ja apja majdnem száz éven [...] és Boór Zsu­zsanna házasságából született Ist­ván 1847 augusztus 3 án Kősze­gen [...] nyelven továbbít­ja Gondolat kiadás 1987 Bozóky Éva
80. 1981-11-15 / 46. szám
[...] eredetének kutatójáról ad pályaképet Jánosy István író Csanádi Imre költőt mutatja [...] épí­tését Cikkét számos kép illuszt­rálja Bozóky Éva néhai Sztehlo Gábor evangélikus [...] tartották esküvőjü­ket A szertartást Hubert István csornai lelkész a vőlegény édes­apja [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind