250. oldal, 17520 találat, 5000 megjelenítve (0,614 másodperc)

Találatok

4981. 2004-06-18 / 141. szám
[...] Elballag az emberség is Palicz István e maii istvan palicz kelet szon hu Egy [...] elé A látni vágyók szelíd kérése nem talált halló fülekre Egy [...] az együttműködés kö­zölte Szent Iványi István SZDSZ a találkozón a negyven [...]
4982. 1991-05-29 / 124. szám
[...] Tápiósápra 1941 ja­nuárjában dr Gáspár István s maradt egy életre szó­lóan [...] kötődését szeretetét ismervén dr Gáspár István emlé­két őrizendő nagy összegű alapítványt [...] hogy egy utca dr Gáspár István nevét vette fel néhány nap­pal [...] érdeme Örülünk hogy vörös­keresztes szervezetünk ké­rése meghallgatásra került a polgármesteri hivatalban [...]
4983. 1958. január 31. (3_4. oldal)
[...] ez mindkét cso­portra zavarólag hatna Kérése hassunk egyszer oda hogy az [...] gyakorlat letételét mindenkitől meg­követelni Vátesellyei István tanszékvezető tanár Úgy tudja az [...]
4984. 1992-11-26 / 279. szám
[...] helyettes államtitkár r A SZERKESZTOSEGUNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] 05 Cigány félóra 1135 Bibó István Zsidókérdés Magyarorszá­gon 1944 után 12 [...] gyermekjáté­kok Virgil köszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Sári Enikő írni szerető [...] kapacitás­sal működhessen Kocséron a Szent István tér 9 szám alatt lehet [...]
4985. 2015-01-31 / 26. szám
[...] A kft egyik tulajdonosa Újvári István képviselő Fidesz KDNP a má­sik [...] város a társaság­nak az a kérése elfogadható hogy a városi tulajdonú [...] elnök is A bizottságnak Újvári István és Nagy Sándorné is tagja [...]
4986. 1905-12-24 / 52. szám
[...] megtagadta a referálást gróf Károlyi István pedig keményen támadt neki Nagy [...] József prédikál 9 órakor Szabó István praelátus püspöki irodaigazgató mond szent [...] feleségével tanács­kozni kezdett a gyermek kérése fölött kit mindketien ismertek A [...]
4987. 1970-05-14 / 111. szám
[...] Piapp Csendes Pocsai Ed­ző Horváth István A két csapat találkozója végig [...] Jánosi Kkhalasi Spartacus Mé­száros Takács Kérésé Csáki Pánczél Derűs Boros Csere [...] Góldobók Boros 11 Pán­czél 5 Kerese 3 Csáki 2 Szi pán [...]
4988.
[...] lelkész úr sérelmezte előttem hogy István király napján az illetékes helyi [...] ház céljaira fordíttassék a felajánló kérése értelmében A közös protestáns bizottság [...]
4989. Balázs Kovács Sándor: Válás a sárközi paraszti társadalomban (275. oldal)
[...] váláshoz pedig a felesége többszöri kérése után is azt állította hogy [...] kért bennünket minek utána Nagy István káromkodásokat is el követett büntetődnek [...] 1847 márc 28 Ifjú Korsós István alsónyéki polgár 1848 ban panaszkodik [...]
4990. 1960-05-13 / 112. szám
[...] Műszaki Nagyke­reskedelmi Vállalatnál dolgozott Farkas István bajai lakos Szü­lei Szekszárdon élnek [...] későbbi időpontot határozott meg Farkas Istvánnak azonban már napok múlva el [...] Városföldi Állami Gazdasági igazgatója Tarján Istvánná já­rási tanulmányi felügyelő Né 1 [...] is Ily módon megoldódott olvasónk kérése hiszen munka­befejezés után még jut [...]
4991. 2001-02-09 / 34. szám
[...] nyolc csapat részváelévéi Kéthely Széchenyi István Általá­nos Iskola tornaterme Csoportmér­kőzések 9 [...] Futó Tamás edzőkkel vala­mint Hoffmann István gyúróval húsz játékos utazik a [...] Tel­jesülni látszik Őze Tibor edző kéré­se és sikerül még egy védőjátékost [...] Bruncvig Róbert Püspök Zsolt Lajtos István és Piri Ottó Velük kapcsolatban [...]
4992. 1986-08-15 / 224. szám
[...] új házra cseréi­mé m Dudás István Szigeti út 158 Érdek­lődni lehet [...] vagy kertvárosi lakásra cserélhető Kalapáti István Mozs­ 9 Ó E ladó [...] osztályos fiú mellé délelőttre fel­ügyelőt kerese k Ház­hoz megy jeligére a [...] ránkl Telefon 10 732 Hívja Istvánt Villany kapcsoló konnektor csengő bojler [...]
4993. 1934-01-14 / 11. (3342.) szám
[...] jelenti telefonon A felda­rabolt Bognár István holttestét tegnap a bouc tani [...] büntető tanácsé Stoter Re­zső Rosko István és Szedresek Mihály gakőü kommunisták [...] A járási számvevőség vezetője Vargovesik István számvevői adjunktus járási pénztárnok Kopécky [...] a visszatérésre Mikor látta hogy kérése hiába­való hirtelen eloltotta a villanyt [...]
4994. 1989-05-17 / 114. szám
[...] Tibor Ugyan Tamás Dienes Ádám István János Barczi Ró­bert Bartha Sándor [...] bizottság tárgyal Mészöly és Sallai kérése engedjék el sport­fegyelmi büntetésük felét [...] MG F 17 B Wagner Ist­ván MG Nappali CSB a táv [...] Szűcs Zoltán Oros At­tila Puskás István F 15 B 1 Konzervgyár [...]
4995. (40. oldal)
[...] hogy az éppen akkor Radéczy István halálával üresedésben levő turóci prépostságot [...] Austriae 337 122 Draskovich György kérése a turóci prépostságot illetően hamarosan [...]
4996. 1933-05-01 [074]
[...] többi között A mindennapi kenyér kérése ugyanaz mint amit bővebben ez [...] ma id dr Kovats J István egyház­kerületi f ő j egyzo [...]
4997. Cikkmutató (28. oldal)
[...] 131 927 Th A Redactiónak Kérése némelly T T írókhoz 131 [...] Theoriá­jában 3 37 950 Horvát István Veszprém Vára Nevéről A Tekéntetes [...]
4998. 1950-05-16 / 112. szám
[...] között Róth Pálné és Kovács István bányász akik énekszámaikkal Sassy Iringó [...] Kiss Ferenc mészkőcsillés 157 Vince Istvánná csomagoló 131 Párkányi Konródné csomagoló [...] fent nevezett ház udvarán Lőrincz Ist­ván terménykereskedőnek van rak­tárhelyisége Az üzletmenetből [...] TŰZHELYET kályhát kandallót Fried rieb Istvántól Javítást vállalok Deák u 19 [...]
4999. 1958-10-05 / 40. szám
[...] Sí Teológiai AlsedSémlsj hírei Fekete István lelkész a Lelkész nevelő Intézet [...] ellátására A tanári kar Fekete István lelkészt intézeti tanárrá választotta és [...] az Opera­ház szólistája Vezényel Bencze István karnagy Igehirdetéssel Ko­ren Emil püspökhelyettes [...] több énekünk szerint ennek a kérése Add háza­mat jól elrendeljem A [...]
5000. 1909-06-17 / 24. szám
[...] is mutas­suk Reméljük a tanítók kérése nem fog süket fülekre találni [...] Kor­nél Hermann Frigyes és Nits István Orffy Lajos referál az alapszabály [...] szippan­tott ezüst kupakos tajtékpipájából Nits István a minisztériumnál nyert infor­mációk után [...] egyik jeles írónknak Bár sony Istvánnak erre az alkalomra irt Fakutya [...]