Dunántúli Protestáns Lap, 1935 (46. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. . , . XT . 1935. NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. pongrácz József PÁPA. mmm nmikm lap kiadóhivatala ^IIJ ^ P A F A FŐMUNKATÁRS t Dr. TÓTH LAJOS PÁPA. PAPA, J936. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom