386 találat (0,293 másodperc)

Találatok

1. 1976-07-09 / 161. szám
[...] MEGYÉBEN H A fejlődés útján Fülöpházi anziksz AKe par gyáregysége Bácsalmáson [...] inkább azon körülményben keresendő hogy Fülöpházán szinte nem is lehet átutazni Fülöpházára el kell menni és onnan [...] egyáltalán nem jelenti azt hogy Fülöpháza a világ végén található Készítsünk [...] más hatósági ügyeket 1948 ban Fülöpházaként önállósult a tele­pülés Ugyanebben az [...]
2. 1976-03-07 / 57. szám
[...] egykori szentélyét az iskolát A fülöpházi hír azért lepett meg mert [...] TÜO L ezer fóriijfőtJ áldozott Fülöpháza Az újjávarázsolt iskolában a megye [...] hanem a hat kilométerre levő Fülöpházára Mi is ott tanítunk Ott [...] patájára És ne sirassuk a fülöp­házi minta tanyai iskolát KIÁLLÍTÁS A [...]
3. 1978-01-25 / 21. szám
[...] ér­zett kollektív felelősség és tenniakarás Fülöpháza A lélekszámot tekintve Fülöp­háza igen kis település Bács Kiskun [...] valami rendkívüli dolgot műveltek a fülöpháziak a kisközségek kate­góriájában két és [...] Dózsa György szocia­lista brigádja a fülöpházi Zrí­nyi Szakszövetkezet egyik mun­kacsapata és [...] Egyelőre huszonöt apróság használja a fülöpházi óvoda egyik foglalkozási termét A [...]
4. 1980-03-28 / 74. szám
[...] sorukra vár­va kora délelőtt a fülöpházi kör­zeti orvosi rendelő várójában S [...] köszönthetem dr Mészáros Imrét a fülöpháziak or­vosát aki egyben a helyi [...] eleget tennie a kiterjedt körzetben Fülöpháza ezerkétszáz körüli lakosából mintegy ezren [...] Tavaly háromezer hízót érté­kesítettek a fülöpházi szakszövet­kezeti gazdák félő azonban hogy [...]
5. 1979-04-11 / 84. szám
[...] tartó tö­megközlekedési gonddal Először a fülöpháziak érdeké­ben emeltünk szót Megírtuk hogy [...] levélből a következőkről tájékozódtunk A fülöpházai utasok a hétvé­geken nemcsak az [...] érdekében A szerk megjegyzése A fülöpházi utasokra vonatkozó ja­vasolt megoldást leegyszerűsítettnek [...] szünetben nem közlekedik de a fü­löpháziak akkor is járnak rendszere­sen dolgozni [...]
6. 1978-01-26 / 22. szám
[...] ér­zett kollektív felelősség és tenniakarás Fülöpháza A lélekszámot tekintve Fülöp­háza igen kis település Bács Kiskun [...] Dózsa György szocia­lista brigádja a fülöpházi Zrí­nyi Szakszövetkezet egyik mun­kacsapata és [...] Egyelőre huszonöt apróság használja a fülöpházi óvoda egyik foglalkozási termét Mint [...]
7. 1976-12-16 / 297. szám
[...] mintaiskolából kínáltak érte pedig a fülöpházi A fülöpházi 4 es számú tanyai mintaiskoláról [...] hall­gatás csend Pesti Józsefné a fülöpházi ta­nács elnöke miután elzárkózott attól [...] annyi ha tu­dósoknak meg a Fülöpháza kör­nyéki természeti kincsek láto­gatóinak ad [...]
8. 1979-08-22 / 195. szám
[...] kerékpárjával az 52 es útra Fülöpháza határában Marsa József Fülöpháza II körzet 58 szám alatti [...] súlyos sérüléssel szál­lították kórházba Ugyancsak Fülöpháza habárá­ban az előző balesettől alig [...]
9. 1978-10-01 / 232. szám
[...] RÉSZEG GÉPJÁRMŰVEZETŐK Súlyos közlekedési balesetek Fülöpháza határában az Izsáki Állami Gazdaság [...] motorke­rékpárját Kozma Gábor 21 éves Fülöpháza Balázspuszita 60 szám alatti lakos [...] szemben szabá­lyosan közlekedő Daczd Antal Fülöpháza I kerület 99 szám alatti [...]
10. 1976-03-09 / 58. szám
[...] az 52 es számú úton Fülöpháza határá­ban Margit István Fülöpháza I kerület 149 szám alatti [...] számú ház előtt Sőrés József Fülöpháza I kerü­let 75 szám alatti [...]
11. 1979-11-24 / 275. szám
[...] V szá­mú választókörzetben Ladánybe­nén Kerekegyházán Fülöpházán és Kunbaracson s megfor­dulnak utána [...] a ladánybenei főutca járdaépítésé­ben a fülöpházi autóbusz váró­termek létrehozásában s Lajos [...] a fűtés Lengyel László pedagógus Fülöpháza lakosságának a társa­dalmi részvételéről és [...]
12. 1976-05-15 / 114. szám
[...] Kecskemét járási bajnokság Lászlófalva II Fülöpháza 5 0 Kunszentmiklós II Ágasegyhá­za [...] II Lászlófalva II 0 3 Fülöpháza KunSzent miklós II 1 4 Kunadacs Ágasegyháza 2 5 Ágasegyháza Fülöpháza 0 1 Bugac Radnóti II [...] László­falva II 2 2 Bugac Fülöpháza 2 2 LABDARÚGÁS MAI MŰSOR [...]
13. 1980-04-23 / 94. szám
[...] Bugac Izsák nagyközségek valamint Ágasegyháza Fülöpháza Jakab szállás Orgovány községe válasz­tópolgárai [...] közel tízszeresére 1556 forintra emelkedett Fülöpháza is a felsza­badulás után lett [...] az izsáki Herpai László a fülöpházi Gyenes Ist­ván az izsáki választók [...]
14. 1980-01-06 / 4. szám
[...] kerekegyházi tejcsarnokban mostohán bánnak a fülöpháziak kal Sokszor egy egész fokkal [...] F nincs nyitva tartó üzlet Fülöpházán A mozgóboltban nem kapható pet­róleum [...] az a Svéd­ország Tóth István Fülöpházi falugyűlés
15. 1980-08-29 / 202. szám
[...] Kiskunmajsa Kerekegyháza 6 2 Hetényegyháza Fülöpháza 6 2 Helvécia MEDOSZ Tass [...] P 2­2 4 6 13 Fülöpháza 2­ 2 3 10 14 [...] Kiskunmajsa Kerekegy­háza 5 4 Hetényegyháza Fülöpháza 4 o Helvécia Medosz Tass [...]
16. 1977-02-19 / 42. szám
[...] a követke­ző tíz esztendő is Fülöpháza tör­ténetében Igazán még nem köz­ség [...] gyerekek parkettás tanteremben magne­tofonokkal A fülöpházi 3 as számú iskola 1 [...] ez még tényleg hozzátartozik a fülöpházi 1 es iskola történe­téhez Csató [...]
17. 1980-09-26 / 226. szám
[...] Helvéciái MEDOSZ 2 4 Tiszaalpár Fülöpháza 9 2 Helvécia Petőfi Ke­rekegyháza [...] 4 7 15 2 13 Fülöpháza 6 1 5 11 24 [...] Hel­véciái MEDOSZ 4 0 Tiszaalpár Fü­löpháza 4 1 Helvéciái Petőfi Kerek­egyháza [...]
18. 1976-01-29 / 24. szám
[...] ösztöndíj elnyerésére Tanyavillamositás ft r Fulophazan Fülöpháza egyik tanyás külte­rületén a Széles [...] egymillió százezer forintba kerül A fülöpházi községi ta­nács fejlesztést alapjából száz­ezer [...]
19. 1980-05-20 / 116. szám
[...] Már megkezdte működését az automa­HASZNOS FÜLÖPHÄZL VIGASSÁGOK Pénzért muzsikált Miért rend [...] az összegyűlt forintokat Szombaton este Fülöpházán muzsikáltak Hívták őket a bodogláriak és hívta őket a fülöpházi tanácselnök Május elsején ugyanis szívességből [...]
20. 1980-10-10 / 238. szám
[...] Vasutas 3 1 Kkfh Húsos Fülöpháza 3 0 Kerekegyháza Kunszentmiklós 2 [...] Kiskunmajsa 12 Kkfh Vasutas 13 Fülöpháza 14 MFSC 8 6 2 [...] Vasutas 3 0 Kkfh Húsos Fülöpháza 3 0 Ke­rekegyháza Kunszentmiklós 4 [...]