49 találat (0,367 másodperc)

Találatok

1. 1978. február 22. (7. oldal)
[...] 1978 as évet Dr Pál István e tanár 4 o 5 [...] a feltett kérdésekre Pecznik elvtárs kérése teljesíthető a felemlített tanszékek bármelyike [...] terheli az évi keretet Pál István elvtárs kérése a tartalékkeretből megoldható A Kari [...]
2. 1951. január 26. (1_21. oldal)
[...] kelt leiratával értesítette hogy nevezett kérése nem teljesíthető mivel a Magyar [...] bocsátható doktori szigorlatra Gulyás Mihály kérése az volt hogy az 1 [...] időt félévre változtassák meg Rédai István közli hogy a várományos doktorátusok [...] Kovács András Vándor Ervin Mikecz István Bánházi Gyula Meszlényi Lajos Nyuli [...]
3. 1979. november 12. (46. oldal)
[...] Az értekezés birálói Dr Pál István egyetemi tanár Dr Pecznik János [...] summa cum laude Dr Pál István egyetemi tanár a bioló giai [...] Bizottság véleménye A jelölt előzetes kérése alapján a Bizottság a Növényélettani [...]
4. 1952. október 29. (2_2. oldal)
[...] oktatás megszervezősééej irásb n Fái István beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékelve ifll [...] dé­kán Berend dózsef dékán Csizmadia István dékáni titkár László Lajos agronómiái [...] osztálykérdéseket tesznek fel me­lyeket Fái István megválaszol Rektor ezután felkéri a [...] a tervezethez azonban az a kérése hogy elvileg és ne részletkérdésekben [...]
5. 1990. február 26. (23. oldal)
[...] e napirendi ponthoz meghívott Szabó István Főigazgatót akinek kinevezéséhez gratulál és [...] deviza beszerzésekkel kapcsolatban az a kérése hogy az Anyagosztály adjon a [...] amelyek közeli országokban vannak Szabó István főigazgató az egyéni visszavásárlási keretek [...]
6. 1954. szeptember 7. (1_29. oldal)
[...] hallgatók ne legyenek túl­terhelve Kun István Kérése az hogy a központi javitórészleget [...]
7. 1958. május 28. (7_5. oldal)
[...] szempontokat figyelembe fogjuk venni Vágsellyei István A dolgozatokat fogadjuk el tőlük [...] szabad pártnapokat kötelezővé teszik Vágsellyei István A nagyfokú lemorzsólódásnak az az [...] elvtárs Egyet ért Vágsellyei elvtárssal Kérése az hogy az előadásokra szóló [...]
8. 1965. május 31 (3. oldal)
2 dr Dobó István Ä beiskolázási látogatások időpontjával kapcsolatban [...] di­cséretben Németi Éva és Véner István elv társakat a beis­kolázással kapcsolatban [...] jelentését esetleg szóban egé­szítse ki Kérése a ari Tanácshoz hogy a [...]
9. 1964. szeptember 24. (6. oldal)
[...] előterjesztéssel egyetért Az volna a kérése a Iíari Tanács felé hogy [...] egyet docenst és dr Kiss István SZB elnököt jelölte ki A [...] egyetemi tonjfiárrá kinevezni Kraft Kapri Istvánná jegyzőkönyvvezető
10. 1957. november 8. (2_13. oldal)
[...] nincs a főtárgyak sorában ikeez István Javasolja az Snnáló tudományágat képező [...] felvé­telét a főtárgyak sorába Klkecz István Egyetért a javaslattal Lektor Felteszi [...] az agrárfelsőoktatási in tézménekynél cimmel Kérése ezzel kapcsolatban az hogy túlságosan [...]
11. 1957. november 8. (2_6. oldal)
[...] nincs e főtárgyak sörében Mlkaca István Javasolja ez önnáló tudományágat képező [...] felvé­telét e főtárgyuk sorába ílkecz István Egyetért a Javaslattal Rektor Felteszi [...] az agrárfelsőoktotási in tézménekynél címmel Kérése ezzel kapcsolatban az hogy túlságosan [...]
12. 1958. április 18. (6_11. oldal)
[...] is lehet oda utalni VágseIlyei István egy tanár A rektorhelyettesek mind [...] cselekményével kapcsolatban az volna a kérése hogy bár Udvari László már [...] az egyik bírálója Társbírálóiak Vágsellyei István egyetemi tanárt javasolja A Kari [...]
13. 1969. február 12. (34. oldal)
[...] beállüását tartaná szükségesnek Pr Oroszlány István egyetemi tanári Á Földméréstan és [...] fontosabbnak tartaná Gárdoa László főigazgatói Kérése hogy az utolsó oldalon az [...]
14. 1975. december 10. (17. oldal)
[...] javasolják Az Állattenyésztési Tanszékre Tóth István nyújtotta be pályázatát Egyetemi tanulmányai [...] Egyetemi Tanács elé Két technikai kérése van A határidőket sziveskedjenek betartani [...]
15. 1981. szeptember 23. (9. oldal)
[...] Dr Tóth Mihály e tanár kérése ne javasoljanak olyan hallgatókat a [...] el­hangzottak Doktori Ügyek Dr Petróczi István e tanár dékánhelyettes előterjesztést tesz [...]
16. 1969. április 4. (9. oldal)
[...] a határozati javaslatokkal egyetért Téner István A jelentés széleskörű betekintést enged [...] Kern használjuk ki a lehetőségeket Kérése hogy Hethö elvtárs által javasoltakat [...]
17. 1990. február 26. (25. oldal)
[...] Az egyetemi vezetésnek az a kérése hogy y három kar összehangoltan [...] megörökíté­sére állítsanak egy emléktáblát Szabó István főigazgató elmondja hogy az egyetemnek [...]
18. 1966. szeptember 10. (12. oldal)
[...] rek­tori tanácsülés elé vittek Novák István Kéri a tanszékvezetőket hívják fel [...] át lehessen vezetni Ugyanez a kérése a külföldi utazásokkal kapcsolatban is [...]
19. 1973. január 30. (19. oldal)
[...] ezt vegyék figyelembe Dr Pál István dékánbaIvettes 8 as I félévi [...] állé feladatokat tudományos diákköri munkákat Kérése szíveskedjenek előre közölni a tanszéki [...]
20. 1970. február 20. (11. oldal)
[...] akkor vesszük le az óraszámokat Kérése amennyiben lehetséges hogy állitsák visz [...] kezdi az évet Dr Oroszlány István egyetemi tanár tanszékvezető Javaslata lenne [...]
21. 1987. március 9. (28. oldal)
[...] szín­vonal csökkenést jelentene Az a kérése hogy a kettéválási javaslatra később [...] meg lehetne oldani Dr Pál István egyetemi tanár elmondja hogy nem [...]
22. 1970. február 20. (26. oldal)
[...] állategészségtan oktatá­sára Dr G yőrvári István egyetemi docens Kéri hogy a [...] megávltoztatása elvi megfonto­lásból történt e Kérése a tanszék dönthesse el a [...]
23. 1970. május 7. (18. oldal)
3 Kránicz István KISz hallgatói képviselet Az uj [...] vizsgázás nem lehetséges Az a kérése hogy ne ragaszkod­janak szigorúan a [...]
24. 1979. november 12. (7. oldal)
[...] elkezdtek jónak bizonyult Dr Soltész István e adjunktus bejelenti hogy az [...] volt mondható A gazdasági vezetők kérése hogy junius elején előszerződést köthessenek [...]
25. 1964. október 23. (16. oldal)
[...] előterjesztéssel egyetért Az volna a kérése a kari Tanács fété hogy [...] egyet docenst é dr kiss István SZB elnököt jelölte ki A [...]
26. 1953. október 13. (2_12. oldal)
iö Osizmadia István dékáni titkár 2 Bejelantét Megérkezett [...] bejelentéssel kapcso latban az a kérése hogy IV éves hall 0 [...]
27. 1964. szeptember 24. (4. oldal)
[...] előterjesztéssel egyetért Az volna a kérése a Kari Tanács felé hogy [...] egyet docenst és dr Kiss István SZB elnököt jelölte ki A [...]
28. 1990. február 26. (24. oldal)
[...] szervezett szakok beindításával Megköszöni Szabó István főigazgatónak a közreműködését e napirendi [...] meg Az a kari vezetés kérése hogy a gyakorlatokon és előadásokon [...]
29. 1966. január 15. (28. oldal)
[...] külföldi kfaROsolatalról Dr Yá scllyel István rektorh elvett es Beszámolójának szövege [...] főelőadó A Pőigazgatóságnak az a kérése hogy az egyetem vizsgálja meg [...]
30. 1961. október 2. (2_16. oldal)
[...] Erre a feladatra i Jovák István elvtársat kéri fel Fpgácsás György [...] részére tiszteletdijra fedezetük nincs a kérése hogy a Kar is bittositson [...]
31. 1965. július 9. (8. oldal)
[...] munkák között Bencze elvtárshoz egy kérése vans Cságola docens elvtársnak a [...] meg tudják rendezni D Vágsellyei István Hangsúlyozza hogy mennyire nem helyes [...]
32. 1954. szeptember 7. (1_26. oldal)
[...] fejlett gépészmérnökök kerüljenek ki Mikecz István A 2 oldalon g pontként [...] keretében a neveiéb problémáit megtárgyalni Kérése az Igazgatóság felé hogy a [...]
33. 1958. június 18. (8_4. oldal)
[...] előhívhatja a felvételeit Vágae Ivei István dékán h a fényképező gépek [...] kell vizsgálni ezzel kapcsolatban az kérése Dékán elvtárs felé hogy a [...]
34. 1960. november 14. (3_24. oldal)
[...] nem feleltek meg Az a kérése hogy a géptani oktatást ha [...] hallgatók mint a gyakornokok Vágsellyei István egyetemi tanár Az a véleménye [...]
35. 1965. július 9. (7. oldal)
[...] Termelésfejlesztési Osztálynak Rektor A jelentések kérése helyett egy egy alkalommal össze [...] a tsz ekbe Dr Vágsellyel István A jelentés a kiegészítés ellenére [...]
36. Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1946. május 25. (16_3. oldal)
[...] nagygyűléséről jelentés 9 Ti ldi István mzg hallgatóhoz intézet elismerés i [...] 33 lo tanársegéd Kinevezése űotácio kérésé a F M t 51 [...]
37. Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1950. október 27.
9 Weg egy kérése volna Kar nevét ha Mr [...] vagy ast akkor loáorsssoléá Eédsl István felsőoktatási főosztály veasiőjs A b [...]
38. 1961. december 1. (4_21. oldal)
[...] igen nagy problémák lesznek Mikeez István A sporttanszék munkájának megítélésénél nemcsak [...] kor van jármű Az a kérése hogy a 15 20 fő [...]
39. 1963. június 27. (10_25. oldal)
[...] alapra újat tanítani A Lektorátus kérésé helyes mert a magnó lehallgatása [...] mely majd ösztökéli őket Mikecz István Javasolja hogy a Tanács a [...]
40. Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1947. február 21. (11_5. oldal)
[...] egye t laborat segédtisztekké Kovács Istvánnak emeneczky Mihálynak Szalay Jánosnak és Huszti István­nak egyetemi szakaltisztekké Pető Pálnak Tizedes [...] nem ugyan a Miniszter előzetes kérése hanem Csíki prodékán bejelentése alapján [...]
41. 1950. január 24. (7_9. oldal)
[...] Kobulej Tibor egyet tanársegéd Szabó István á íEFLüZ titkár és Szakács [...] meg kell tudni felelni Tehát kérése hogy alsófoku bíróságnál csak rntyk [...]
42. 1958. április 24. (6_10. oldal)
[...] még nem alkalmas gazdaságvezetésre Vágsellyei István Tóth elvtárs által felvetettekhez val [...] szakembereket hivott meg előadások tartá­sára Kérése is volna Vágsellyei elvtársnak hogy [...]
43. 1955. április 28. (8_43. oldal)
[...] ha ezek a hallgatók elbtuknak Kérése az hogy a gyakorlatot ellenőrző [...] tisztán látja a valóságot Mariann István A Főiskola a hallgatókat nem [...]
44. 1958. december 18. (3_7. oldal)
[...] kezdtek Bulgáriá val és Romániával Kérése tendt az no y az [...] lelkiismeretes munkájukért Gál Tivadar Hegedűs István Vargedő lajos és Budai Zoltán [...]
45. 1958. december 18. (3_16. oldal)
[...] egyetemi autóbuszhasz­nálat menzai étkezés stb Kérése tehát az hogy az Egyetem [...] javasolja a tervbe bevenni Mikecz István A külföldi tanulmányutak szervezése azzal [...]
46. 1958. december 8. (5_12. oldal)
[...] időpontot mindekivel megbeszélte az a kérése hogy ezeket az elvtársak tartsák [...] volna azt ami bekövetkezett Szabó István alvtársat igazán becsüli és értékeli [...]
47. 1958. január 31. (3_4. oldal)
[...] ez mindkét cso­portra zavarólag hatna Kérése hassunk egyszer oda hogy az [...] gyakorlat letételét mindenkitől meg­követelni Vátesellyei István tanszékvezető tanár Úgy tudja az [...]
48. 1957. december 23. (2_10. oldal)
[...] múlva lehet javas­latot tenni Vgjgsellyel István tanszékvezetőr egy tanár Hozzászólásában kifejti [...] elégedve Jelenleg is az a kérése hogy maradjanak Sótonyi nak 3 [...]
49. 1969. november 28. (30. oldal)
[...] az oktatói karnak a munkáját Kérése az uj vezetés felé akik [...] oktató kutató munkáját Er Gergely Istvánt Köszönti az egyetemi és kari [...]