Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. június 18.

- 4 ­Ésszerűen kell takarékoskodni. Keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek oizonyos anyagok, eszközök stb. megtakarítását lehetővé teszik. Kéri a hozzászólásokat Uzoavi Ferenc tanszékvezetőínem látja biztosítottnak azt, hogy a köz­ponti lapor mindenkor a tanszékek rendelkezésére tud állni. Vannak olyan felvételek, melyeket azonnal elő kell hivni, vagy a felvételt megismételni. Kéri, hogy a felszerelés maradjon a tanszéken.- űr »Horváth «jáno3 dékán helyettes: csatlakozik Uzonyi elvtárs kéréséhez a fűtőberendezéssel kapcsolatban.­László La.jos egyet .docens: Ugyancsak azt kéri, hogy a fűtőberendezést hagyják meg a tanszéken.­dr.Bálint Andor uékán: a központi laborban majd mindenki előhívhatja a felvételeit.­Vágae.-Ivei István dékán h.: a fényképező gépek a tanszék tulajdonában maradnának, csak az anyagok stb. kiadása, ellenőrzése történne a központi laborban egy helyen.­dr»Szekeres LászlŐ rektor helyettes: szükségesnek tartáná a budapesti laDor meghagyását átmenetileg a fotokőpiák miatt.­dr.Baintner Károly dékán helyettes: a könyvtár illetékes a fotókópiák elkészítésére.­Gárdos László gazdasági rektorhelyettes:A fogyóeszközök, anyagok most folyó felülvizsgálatával kapcsolatban az a tapasztalata, hogy a tan­székek sokkal nagyobb felhasználást jelentenek be mint a valóság, csak azért, hogy a megmaradt készletből ne kelljen leadni.- Az anyagfelhasználási kimutatások vezetésénél nagy nemtörődömség ta­pasztalható. Ebből kifolyólag egyes tanszékeken hiányok is mutatkoznak, me? mely'et sajnos az illetékes személyeknek meg kell téríteni. Megbízható személyeket kell erre a munkára kijelölni.­A központi vegyszerraktárt ebben az év ben nem tudják 1 étrehozni, mégis tenni kell valamit 2.ooo±ooo Ft.-os készlet van az Egyetemen. Nagy az elfekvő készlet is. Kéri az elfekvő készletek lelkiismeretes bejelentését, hogy a felmerülő igényeket ezekből tudják fedezni.- A központi fotólabor létesítésével kapcsolatban az a megjegy'zéses, hggy a soproni Erdőmérnoki főiskolán már 1 éve fennáll és a lehető legjobb véleménnyel vannak rőla az oktatók.- A fényképező gépek a tanszék tulajdonában maradnak, a felvételeket ők végzik, sőt ha kívánják a felvételek elkészítését is elvégezhetik a központi laborban.- Ha a szükség úgy kívánja a budapesti labort átmenetileg meghagyjuk.- A motorkerékpárok használatát feltétlenül felül kell vizsgálni, ezzel kapcsolatban az kérése Dékán elvtárs felé, hogy a felülvizsgálást ae a Gazdasági Hivatal, hanem a Dékánátfcus végezze.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom