Agrártudományi Egyetem Agronómiai Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1953-1954

1953. október 13.

-iö ­Osizmadia István dékáni titkár: 2*/ Bejelantét: Megérkezett az öntözési szak létszáma. I.II. évfolyam €0-60 fő, III.IV. évfolyam 4o-4o fő.Kéri a jelenlevőket»ho^ kellő prop3- gandáv -il iranyitsanak megfeleli létszámú hallgatót erre a szakra, 3. / Bejelentés: a.kiküld-9téssei kapóról atom* A gazdasági osztály úgy látta a Kiküldetési. íendelv^nyekb >I,hoyy ott is gyois^vonatJuaazná latot engedélyeztek, ahol az nem jár napi lij -me gtakar itassa.!,* agy 1-2 órával ham rafcb érkezik mag, m nt a személyvonat.Kéri s fenti­ekre való tekintettel koxIr tózni a gyorsvonat használat engedé­lyezését. 4. / a tudományos diákkör k beiindit&sa.A szempontok a táv lyiak. A Szervező Iruda elnöke cLr.Iáng. uéza adjunktus, titkáré: Hargi­tai László tanársegéd. Faludl Imre eivtérs; Pártbizottságnak e bejelentéssel kapcso- latban az a kérése,hogy IV. éves hall0tók.akik dipIon atérvesek, olyan szakkörökbe kerül jenek, amelyek elősegítik dip lómatérvük :t, I5t?síüsm lí&lSii1 Sf«M°ÄläbfSJai^Äles1 ni,mert az állattenyésztés oktatása gyengén van beállítva. 5./ Bejelentés: Mindazok az oktató-elvtérsak.akik az ideológiai oktatásban a PárttörténetlNlL és gazdaságpolitikai tárgyra jelentkeztek,csü­törtök ön, szeptember* 15-én d.u.17 órakor a á-es számú teremben jelenjenek meg teljes számmal az ünnepélyes megnyitón. Több tárgy ner volt, a dékán elyettes a kari tanácsülést befe­jezettnek ny ilvér.i/Otta, ■' Sí!.)?

Next

/
Oldalképek
Tartalom