Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola tanácsának jegyzőkönyvei, 1954-1955

1954. szeptember 7.

-3­Molnár Iászló* 5. oldalon az első "bekezdésben az ill, hogy a marxizmus-leninizmus programiját az oktatásügyi minisztérium állapítja meg* Helyes lenne hozzátenni, hogy a tantérv alapjan a Főiskola javaslatot dolgoz ki erre vonatkozólag* Az igazgató feladatainál az a*/ pontot a következőképen egészítsük ki "szakmailag Jól képzett, politikailag, ideológiailag fejlett gépészmérnökök kerüljenek ki"* Mikecz István* A 2. oldalon g*/ pontként "be kell venni "Elősegiti a tudományos káderképzést /aspiráns képzés/"* Váradi János* k kivanf uib'dositasokkal A szervezeti szabályzatot a főiskolai tanács egyhangúlag elfogadta« Felkéri Hont elvtársnőt és Székely elvtársat, hogy a szabályzatot a hozzászólásoknak megfelelően módosítsák* 3*/ Váradi Igazgató elvtárs kéri a megjelenteket, hogy kérdéseiket és javaslataikat tegyék meg az 1954/55* tanév feladataival kapcsolatban* A 4. oldalon légiéiül helytelen az a mondat, hogy "elengedni csak olyan hallgatókat szabad, akiknek valóban hiányoznak a szükséges képességei"* Ha valaki nem akar tanulni, akkor nincs helye semmi­féle rábeszélésnek. Természetesen küzdeni kell a lemorzsolódás ellán. A 6* oldalon b*/ pont utolsó mondatából egy szó hiányzik* Ezt módosítani kell az alábbiak szerint:" Szükséges, hogy ebből a munkából az egyetem /főiskolák/ is kivegyék a részüket úgy, hogy tárják fel októDer végéig a kérdéseket". őrnagy* A nevelés kérdése döntő probléma és ebben a katonai tanszéknek is komoly szerepe van. Helyes volna egy értekezlet keretében a neveiéb problémáit megtárgyalni. Kérése az Igazgatóság felé, hogy a jövőben fokozottabb mértékben segítsék és ellenőrizzék a katonai tanszék munkáját* "RftlatQniP^t Kérdése, hogy a főiskolának önálló tangazdasága lesz-e* Véleménye szerint helyesebb volna egy önálló tangazdaság, mert ott a gyakor­latokat jobban meg lehet szervezni* Váradi János* Eddigi tapasztalatok szerint a tangazdaságokban nem folyt megfelelő oktatás. Az az álláspont alakult ki, hogy szerződést kötünk egyik tangazdasággal, ahol kapunk néhány száz hold búzát* Azonkívül kapunk egy megfelelő területet, ahol a gépek ápolását, kezelését a hallgatók gyakorolhatnák. Szerződést fogunk kötni azonkívül egy-két gépállomással is* Szükségünk van egy kisebb botanikus kertre is, ahol a fontosabb növényeket a Mezőgazdasági tanszék be tudja mutatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom