Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. május 28.

\ J egyzőkönyv az 1958. május havi kari tanácsülésről dr.Kiss Albert rektor h.: Diplomaterves hallgatóink panaszát közli. Nem tartja helyesnek, hogy a diplomaterves hallgatókra is ugyanazon fel­adatok elvégzését róták, mint a többi- gyakorlaton lévőkre. Ezt nem kívánhatjuk tőlük. Elég az ő diplomatervükkel kapcsolatos munkák elvég­zése. Sokan már azzal jöttek, hogy visszaadják a diplomatervet, mert nem bírják elvégezni a sok feladatot. Schreiber Viktor: Az ez évi tantervben úgy szerepel, hogy 5 jeggyel osztályozzak a hallgatókat a gyakorlaton, s többek között a diplomaterve- seket is. Ahhoz viszont, hogy 5 jeggyel tudjuk őket osztályozni, el kell, hogy végezzék, amit rájuk rovunk. Bálint Andor: A mostani tanterven már nem tudunk, változtatni, de a jövőben ezeket a szempontokat figyelembe fogjuk venni. Vágsellyei István: A dolgozatokat fogadjuk el tőlük, mint vizsgadolgo­zatokat, de ne osztályozzuk 5 jeggyel, hanem a szorgalmat íegyük figye­lembe. Schreiber Viktor: 6-8 oktató jut a kb. 200 gyakorlaton lévő hallgatóra. Ez a létszám kevés ahhoz, hogy minden hallgatót d lenőrizni szorgalom terén is, de azért egyet ért Vágsellyei elvtárssal. Bálint Andor: Az uj vizsgarendben nincs öt számjegyes osztályzás, csak szorgalom és stb. Véleménye szerint a hallgatók véleményére és az ott lévő oktatók véleményére is adhatunk. Ezek után Bálint elvtárs javasolja, hogy zárják le ezeket a pontokat. A szünetben majd a Főigazgatósággal letárgyalják ezeket. Az ő javaslata az, hogy a szünidő egyszerre legyen minden évfolyamon. #.-ik napirendi pont: az államideológiai oktatás megtárgyalása. Tájé­koztatásul közli, hogy 4z egyetemi tanácsülés foglalkozik vele. A jövő évre vonatkozóan az az álláspont, hogy legalább azok járhassanak, akik ebben az évben is jó megállták a helyüket. Ha a jövő évben nem vesznek részt rendesen az előadásokon, a szabad pártnapokat kötelezővé teszik. Vágsellyei István: A nagyfokú lemorzsólódásnak az az oka, hogy 1-2 előadásról valami oknál fogva lemarad, majd Így a többire sem megy el. A szabad pártnapok - az eddigi tapasztalatok szerint - nagyon érdekel­nék a hallgatókat, pontosan megjelennének. Gselőtei elvtárs: Egyet ért Vágsellyei elvtárssal. Kérése az, hogy az előadásokra szóló meghívókat időben küldjék ki a tanszékekre. A jövő­ben nagyobb figyelemmel kill kisérni, hogy ki máért hiányzik az elő­adásokról. Ez részben a tanszékvezető feladata is. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom