4. oldal, 159 találat (0,291 másodperc)

Találatok

151. 1918-09-11 / 37. szám
[...] á r c z y István akkori polgámesterhez intézett sürgönye nyitotta [...] főváros kért A főváros eredeti kérése 8 korona volt amivel szemben [...]
152. 1927-11-26 / 14. szám
[...] tanácsi III ügyosztályba Wagner Weiss Ist­ván dr ideiglenes tanácsi segédfogalma­zót a [...] fog lendülni az építkezési engedélyek kérése és né­hány nagyobb építkezés megindu­lása [...]
153. 1919-12-03 / 50. szám
[...] tanúsítanak vele szemben A szenesek ké­rése még nem intéződött el a [...] van szó Elsősor­ban most Rosinay István volt fővárosi főmérnök egészen uij [...]
154. 1915-11-03 / 45. szám
[...] hárman A jelöltek ezek Muzsikó István Basch Imire Bösinger Rezső K [...] óbudaiak és a Csavargőzös együttes kérése most azután el is intéződött [...]
155. 1918-02-20 / 8. szám
[...] Ítéleteid el­fogultaknak tartják A háztulajdonosok kérése a kormányhoz és a fővároshoz [...] Vilmos igaz sátgiigyminisztcrnek és Bárczy István polgármes­ternek A háztulajdonosok mindenekelőtt azt [...]
156. 1935-04-03 / 14. szám
[...] meghosszabbításéira A belvárosi kereskedők sürgető kérése az autobusz probléma megoldása is [...] szavakkal méltatták a nyugalombavonuló Hamvasy István dr és Bu csánszky Bertalan [...]
157. 1917-12-05 / 49. szám
[...] Body alpolgármester nyugdí­jaztatás iránt való kérése már Bárczy polgár mester kezében [...] hogy az elmúlt héten Bßrczy István dr polgármester Bérezel Jenő dr [...]
158. 1932-05-22 / 1083. szám
[...] pompás ajándékot s szemei­vel menyasszonyát kérésé Pár perc múl­va ő is [...] beszéd után elöl vívén Szt István király Jobbját himnuszok éneklése közben [...] felséges párt és kíséretét Szent István ősrégi templomába a magyar ki­rályok [...]
159. 1937-10-28 / 43. szám
[...] Ugyanitt okt 21 én Somody Ist­ván szerkesztő aiz egykori olasz harcterekről [...] nyitni a Keve utcát Sürgős kérése a Rómaifürdőtelepnek hogy a már [...] Posztógyár tulajdonosa Luncer Pál Bidébauer István DeSy Feéenc v alpolgármes­ter dr [...]