4. oldal, 138 találat (0,508 másodperc)

Találatok

61. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2015. oldal)
[...] Mátyás dohány u 47 Simon Sándor Andrássy út 19 Sindel Nátán [...] Nándor Döbrentey u 4 Slovik Szaniszló Tüköry u 5 Smolnig Sándor vas u 9 Sokulszky Antal [...] nagy templom u 25 Szabó Sándor Vörösmarty u 32 Szabó Sándor kerepesi út 40 Szabó Verona [...]
62. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1561. oldal)
[...] Mihály Markbreit Zsig mond Matheider Sándor Rosenberg Dávid Aszófő Zala vm [...] Baja t j v Bácsinszky Szaniszló eper u 24 özv Bagó Antalné Flórián u 92 Bogdánovits Sándor Haynald u 497 Bruck Dávid [...] Kohn Ferencz Reisz Samu Schván Sán­dor Veiner Ignácz f Bajét u [...]
63. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1116. oldal)
[...] Gynla Élesd Bihar vm Lőrinczi Sándor Eperjes Sáros vm Révai S [...] özv Buzárovits Gusz távné Kiszlingstein Sándor Fehértemplom Temes vm Hepke Teobald [...] Krausz Ignáczné fő­tér 815 Spitzer Sándor vár sor 27 Szulényi Frigyes [...] Nagy Szombat Pozsony vm Gzibulszky Szaniszló Horovitz Lipót özv Winter Katalin [...]
64. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (30. oldal)
[...] Balog István Bács Gergely Boér Sándor Ilyés Dénes Karsai Ferencz Kozma [...] József Szentgyőrgy tér 10 Bozsi Sándor ujváros u 42 Bustya Sándor alsó u 56 Csá­szár Ferencz [...] Mezö Berény Békés vm Bereczki Sándor Járosi János Sz Kovács György [...] Ferencz Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bauer
65. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (160. oldal)
[...] Milityen Milán Mucsi Antal Nicsinger Sándor Péczerszki Jó­zsef Pelcz Mátyás Pethő [...] Sustva Károly Török Ferencz Ürmösy Sándor Zétény u p Boly Zemplén [...] Janoránszky József Kozma Ferdinánd Pa­taki Sándor Pávai Károly Róka Sámuel Si [...] Turócz vm Brczko Ignácz Necsasz Szaniszló Pazernik Gábor Zohor Pozsony vm [...]
66. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (63. oldal)
[...] Kanizsa Zala vm Reichenfeld Jakab Szaniszló Szatmár vm Klein Dávid Székes [...] Lipót Szombathely Vas vm Mautner Sándor Tóváros Tata Tóváros Komárom vm [...] Sopron sz k v Arnes Sándor Antal Szé chenyi tér 19 [...] Nagy Szombat Pozsony vm Hirsbein Sándor Nagy Várad t j v [...]
67. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (731. oldal)
[...] és József várkerület 70 Simon Sándor balli u Teicher Károly várkerület [...] Ujvár Szolnok Doboka vm Gzetr Sán­dor Izsák János Szaniszló Szatmár vm Lang József Szarvas [...] József Korcs már István Kunze Sándor Pórián Zsigmond Tállya Zemplén vm [...] Tamás városház u 4 Simonies Sán­dor Steiner József Hunyadi u 23 [...]
68. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1114. oldal)
[...] Seres Márton Székely József Székely Sándor ifj Takács Péter Vilhelem György [...] János Vörösmart Baranya vm Balog Sándor Gánser Fülöp Herbstsommer Antal Márkovics [...] Zala Egerszeg Zala vm Dömötör Sándor Khö nig József Kokinger József [...] Zsolna Trencsén vm Kazag randa Szaniszló Zay Ugrócz Trencsén vm DobisNándor [...]
69. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (659. oldal)
[...] Lajos Szellő Ferencz ifj Szellő Sándor Nagy Maros Hont vm Rudolf József Schenli Jakab Zahinger Sándor Nagy Tapolcsán Nyitra vm Politzer [...] Ignácz Siklós Baranya vm Klein Sándor Somorja Pozsony vm Steinhercz Márton [...] k v Litvin Pál és Szaniszló eperjesi vám u 5 Makó [...]
70. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (894. oldal)
[...] Nemes Mihály 130 Nemes G Sándor 23 Ötvös Sándor 40 Pádár László 22 Pap [...] Sándor 20 ifj L Szabó Sándor 57 L Szabó P Sándor 894 40 Szaniszló Gábor 28 Szanku András 19 [...] Mi­hály id Pírner József Sze­rénái Sándor Tóth Sándor Lókereskedö Pferdehdlr Bauer József Magkeresketlő [...]
71. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Vidék (3_44. oldal)
[...] A Hadastyán Egylet főpénztárosa Németh Sándor Nemetz István Németh József cipész [...] haza Neje Ivecskeméthy Mária Németh Sándor cipész m Temesvári u 1 [...] továbbképző szak­tanfolyamot is végzett Neje Szaniszló Rozália Nemetz István kőfaragó mester [...]
72. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (804. oldal)
[...] Ónodi Pál Simon József Sipos Sándor Szabó János Folkusfalu u p [...] Ign Forgácsfalva Gömör vm Braun Sándor Led nitzki Mihály Fornos u [...] István Ignácz Pál Nagy Ánna Sándor József Szaniszló István Vajda András Vékony Sándor Vetro László Földes Hajdú vm [...]
73. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (564. oldal)
[...] u 22 Kalina Gyula Nemecskay Sándor Sultka Dezső Tornay Sándor Templom u 5 Vigner József [...] József Homok u 8 Laczkó Sándor Teleky u 15 Lehóczki Sándor Patvarosi u 1 Ligeti János [...] Nagytábor u 23 Szabó Béla Szaniszló Gergely Szokol István Hunyadi u [...]
74. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1462. oldal)
[...] Igrea József Pongrácz Jó­zsef Pongrácz Szaniszló Sekuter Mátyás Alsó Mislye Abauj [...] Lukács Antal Lukács József Oláh Sándor Alsó Szeleste Vas vm Szele [...] Alsó Széli Pozsony vm Kajos Sándor Kozák Gáspár Pancza Sándor Puskás István Alsó Szélistye u [...] Ékes Gyula Halász An­tal Istrai Sándor Kassa László Máté István Német [...]
75. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1607. oldal)
[...] Károly Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Vonház M Mezö [...] Hemlei Jónás Kohn Jakab Rozenthál Sándor Schlesinger János Silberer József Sipos [...] Mihály özv Kohn Lujza Kohn Sándor Kö­pesd János Köpesdi Sándor Löffler Ignácz Reisz Ármin Robicsek [...] Lehner Mór Leuchtag Manó Lichtner Sándor Lis sauer Simon Lőbl Sámuel [...]
76. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (454. oldal)
[...] József Szatke Lajos id Szatke Sándor Szatke Sándor Szenfy Zsigmond Szövődi János Takács [...] János Zajuncs koszky Gyula Zsiharszky Szaniszló Nyiresfalva u p Bereg Kövesd [...] Bihar vm Magyari Mi­hály Vizaris Sándor Ó Béba Torontál vm Héja [...] Trenesén vm Bielek Ignácz Kohn Sándor Riess Manó Ó Budavár u [...]
77. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1443. oldal)
[...] 26 Boiler Tamás 157 Czirák Sándor béri 42 Császár Sándor 41 Dankó József 25 Dékány [...] 824 Papp László 59 Rosepfeld Sándor 653 Salan kai István 25 Saluba Imre ló Sándor Imre 37 Salánki Sándor 30 Sárközi Dániel 31 br [...] Lajos Tuza István Rózsa Károly Szaniszló La­jos Cséplőgéptulajdonosok Dreschma schineneigent Briska [...]
78. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1298. oldal)
[...] Rakoncza Hont vm Ko perniczky Sándor Mezö Berény Békés vm Filipinyi [...] Gábor Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bárt J Mezö [...] Mezö Tárkány Heves vm Katona Sándor Lég rády István Mező Telegd [...] czeni Lajos Fekete Mihály Grácziás Sándor Herczegímre Illés Imre Mag Gábor [...]
79. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (878. oldal)
[...] 15 Forgács Pál 22 Forgács Sán­dor 28 Forgács Sándor 26 Forgács M Sándor 15 Gál József 16 Gubicz [...] Fodor Lászlóné Bognár Wagner Boniz Sándor Borbélyok Barbiere Czajbok Sándor Helving István Nagy Sándor Nugyi Béla Cipészek Schuhmacher Bagi [...] Sajkó Sándor Malmok Mühlen Egyházi Sán­dor Piffkó János é s Társai [...]
80. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1274. oldal)
[...] Szeles Kovács Pál Szeles Kovács Sándor 534 hsz Kovács Sán­dor Szeles Kupelner Simon 1284 hsz [...] Puskás Albert 313 hsz Pus­kás Sándor 1363 hsz Sajti Sándor Hírlar Zeitung Sarkad és Vidéke [...] Kiss István 556 hsz Komlóssy Sándor 95 hsz Komlóssy Sándor 1294 hsz