3. oldal, 138 találat (0,293 másodperc)

Találatok

41. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1003. oldal)
[...] Kismarja Bihar vm V Nagy Sán­dor Széles Márton Simon József Ó [...] Bika József Boskov József Bozsity Sándor BránesitsSzovrá Barkóczi József Csiplity Ignácz [...] Straub János Vaszilesin Rafael Velcsov Szaniszló Veisz Ábr Zsigálov Antal Ó [...] Fogl József Halasi Ist­ván Ivanyos Sándor Juhász Sándor Laki Ká­roly Laki Pál Ledu [...]
42. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (168. oldal)
[...] kapu u 26 3 Stefanits Sándor Vödricz u 252 5 Straboch [...] Radnóf Kis Küküllő vm Benedekfi Sándor Rahó Máramaros vm Lezergram Sámuel [...] Révfalu Pataház Győr vm Bölcsházy Sándor Riese u p Perbenvik Zemplén [...] Jozseí Mik­lós József Wárhold Ferencz Szaniszló Szatmár vm Serli Mihály Szaploncza [...]
43. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1736. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Simon Márt Szaniszló Szaimár vm Breg György Szolo [...] Ferencz Marksz Lajos Mészáros Ká­roly Sándor Ferencz Sándor János Sándor László Siska Jakab Szabó János [...] Szeberén Albert Szivcsák József Takács Sándor Tóth György Tury Imre Vég [...] Róza özv László Anna Orbán Sándor Szentes Márton Virág Bálint Székelyfalu [...]
44. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (14. oldal)
[...] Boldizsár Felsö Szivágy Szilágy vm Sándor Miklós Felső Szlovinka u p [...] Lesznyak Márton Novák Márton Uzsig Szaniszló Felsö Szölnök Vas vm Düh [...] jáki Ferencz Bujáki Pál Bujáki Sándor Domó József id Nagy Pál [...] Kovács György Kovács István Kovács Sándor Lórik János Pesnik János Széki [...]
45. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1089. oldal)
[...] Gál József Gondi Mihály Harmat Sándor Hegedűs László Istráb István Kolozsi Ádám Koroknai Sándor Körös Pál Kovács Dénes Kovács [...] Majláth Gábor Makai Zoltán Máté Sándor Mészáros Sándor Mészáros Zsigmond Mohácsi József Német [...] Popp Dániel Pozsár Fe­rencz Simon Sándor Szabó Balázs Szabó László Szaniszló János Szegedi Mihály Tancsa Ferencz [...]
46. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1476. oldal)
[...] Egyház Gelle Pozsony vm Ásványi Sándor Nagy János Süli Mihály Egyház [...] Zacher Márton Zaremba Ferencz Zelinszky Szaniszló Zsebráczky János Ér Endréd Szatmár [...] Kovács Károly Kovács Lajos Kovács Sándor Kulcsár József Lichtner Mór Róth [...] Fecz János Hermán György Kalmár Sándor Misszig Flórián Stern Dávid Erdőhegy [...]
47. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1508. oldal)
[...] u 152 Kohn Sámuel N Sándor u 5 ifj Kohn Sámuel [...] kis Pecze u 167 Lusztig Sándor kolozsvári u 41 Magyari Ger­gely [...] kolozsvári u 47 Vaszil György Szaniszló u 709 Veisz Adolf kolozsvári [...] Nyitra vm Gúsga István Gyöpös Sán­dor Szabó Sándor Szmicsek István Szmicsek László Takács [...]
48. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1227. oldal)
[...] Szanád Torontál vm Klcsó József Szaniszló Szatmár vm Háger János Katz [...] Szapáryfalva Krassó Szörény vm Dani Sándor Schnitzer József Szaploncza Máramaros vm [...] Békés vm Battyányi György Czird Sándor Deák Ferencz Fabó Márton Majercsik [...] Kézd Nagy Küküllő vm Busean Sándor Keul Márton Szász Fenes Kolozs [...]
49. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (707. oldal)
[...] Csermák Győző Fux Jó­zsef Hamburger Sándor Mautska Ferencz Móró István Weininger [...] Mária Radna Arad vm Dutka Sándor Somberek Baranya vm Pendenritter Ferencz [...] Mih Sopornya Nyitra vm Pathi Sándor Sopron sz k v Gergely [...] Szanád Torontál vm Rottenheber Ferencz Szaniszló Szatmár vm Baumgartner Sándor Szántóvá Bács Bodrog vm Kovács [...]
50. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1367. oldal)
[...] Ján a t Röszke Stojkovits Sándor London u 22 Papucskészitök Papučari [...] Marinkov István Risztics Tamás Stefánovics Sándor Szekulity Sándor Vinczanov Mladen Nagy Kikinda Torontál [...] Macska János Nagy Mihály Novák Sándor Ricz Antal Sztamszavlyenity Gyula Vancsek [...] Pál hold u 358 Bacsits Szaniszló süveg u 140 Bedekovics István [...]
51. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1488. oldal)
[...] Németh László Szajkovits András Újvári Sándor Karácsond Heves vm Bakó József [...] p Beodra Torontál vm Alcsity Sándor Bozsity Sándor Budini Józsof Bogyán kov Atyim [...] Ezekiás szepsi u 22 Chrzanoszky Szaniszló csatorna u 2 Habáts József [...] István téula u 4 Vass Sán­dor fő u 20 Volosnyay József [...]
52. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1021. oldal)
[...] Dubetz Já­nos Fendler József Hegedűs Sándor Mássá Ant Szajk u p [...] p Nyék Borsod vm Ökrös Sándor Repk András Szakálháza Temes vm [...] Szabolcs vm Angyal János Menyhért Sándor Szákul Krassó Szörény vm Adameszku [...] vm Tihanyi Ká­roly Vendel András Szaniszló Szatmár vm Fekete Lajos Gindili [...]
53. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (999. oldal)
[...] Pozsony vm Novák Nándor Novák Szaniszló Nagy Sikárló Szatmár vm Mezei [...] Nagy Sitke Vas vm Piosta Sándor Nagy Somkút Szatmár vm Hajdú Sándor Ház Lajos Koncz István Nagy [...] Imre ilj Koós Lajos Kovács Sándor Krisztó Ferencz Krisztó Lajos Küllüs [...] Nagy Keieki Bihar vm Juhos Sándor Ötvös József Rezsnyai Ferencz Nagy [...]
54. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (699. oldal)
[...] vm Bayer József Da maskin Sándor Gavrila Ferencz Hebinger Mi­hály Kuhn [...] Márton Imre Polony Balázs Szabó Sándor Szüsz Dávid Magyar Polány u [...] Szalárdi József Takács Antal Varga Sándor Malaczka Pozsony vm Konecsny Antal [...] Mándok Szabolcs vm Eszenyi Pét Szaniszló Istv Mány Fejér vm Kumer [...]
55. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1128. oldal)
[...] Közép lszkáz Veszprém vm Károlyi Sándor Krassó Szatmár vm Ákosi Sándor Krusevlya u p Gákova Bács [...] Pávlai István Pécsi András Vigh Sándor Kurtics Arad vm Mar Jakab [...] János Nehae Mátyás Roszenber ger Sándor Lukácsfalva u p Écska Torontál [...] Gusztáv Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bolder Ádám Popovics [...]
56. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1838. oldal)
[...] Szabadka sz k v Bek Sándor Bozó József Lenkey u 156 [...] Lévinger József Lutzer Ignácz Schwarcz Sándor Spitzer Ignácz Stein József Werner [...] Szanád Torontál vm Kalmár Gyula Szaniszló Szatmár vm Böhm Dávid Guttman [...] és Kohn Grünwald Róza Réthy Sán­dor Teuber Gusztáv Pohl Gábor Scheiner [...]
57. D (179. oldal)
[...] fakersk Grausz Mór lisztkersk Greczko Sándor vászon és divatkersk Gréf József [...] Fe renczy Anna szatócs Gyürky Sándor termény­kersk Hádinger Jakab kiskersk H [...] bőrkersk Hoffer Lajos szatócs Hofman Szaniszló zenemü és hangszerkersk Holvay Gyula [...] festékkersk Kállai József szatócs Kállai Sándor szatócs Kálmán Benő bőrkersk Kardos [...]
58. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (651. oldal)
[...] Karancs Ság Nógrád vm Kovács Sándor Karancskeszi u p Lapujtő Nógrád [...] Bihar vm Drimba Demeter Szatmári Sándor Kövesd u p Nógrád Berczel [...] János Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Gol govszki Román [...] Pál Mór Fejér vm Steppinger Sándor Munkács Bereg vm Baghy István [...]
59. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1439. oldal)
[...] József erdő u 41 Pricza Sándor homoki u 92 Ripp Bernát [...] Dobos Szatmár vm Veiler Á Szaniszló Szatmár vm Krémer Sámuel Szántóvá [...] Goldberger Ignácz Hageter Gusztáv Készt Sándor özv Konyecsni Judit Menczer Mór [...] 3 Szécsény Nógrád vm Deutsch Sándor özv Glaser Janka Roth Adolf [...]
60. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (311. oldal)
[...] Pál Jablonka Árva vm Antulak Szaniszló Kobityák Flóris Machay Koval János [...] Budai Kálmán Csinger János Dézsi Sándor Ernsz Sándor Erdélyi István Gavaldik Ferencz Gazdag Ferencz Gaz­dag Sándor Hornyák Ferencz Hornyák József Hornyák [...] Balázs Kecskés Ferencz Kecskés N Sándor Kertész Ferencz Kertész István Kormos [...]