2. oldal, 138 találat (0,316 másodperc)

Találatok

21. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (955. oldal)
[...] vm Biezi János Izsák István Sándor István Foktő Pest P S [...] p Munkács Bereg vm Szikszai Sándor Forotik u p Kákova Krassó [...] Nagy Imre Nagy István Nagy Sándor Szabó István Szabó Sándor Szarka Sándor Füzes Gyarmat Hont vm Viseradezky [...] Zemplén vm Barbarics András Fol­tin Szaniszló Plutkó Mihály Füzkút u p [...]
22. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (495. oldal)
[...] Vas vm Gróf Károly Hamar Sándor Hauer Károly Horváth József Kandúr [...] Józs Vármezö Szilágy vm Stern Sándor Várna Trencsén vm Androvics István [...] Boszkovil József Bugovics János Eppelei Sán­dor Fályán Károly Horváth József Horváth [...] József Vehécz Zemplén vm Kalina Szaniszló Véke u p Boly Zemplén [...]
23. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (122. oldal)
[...] Savolt József Schuszter Ferencz Schuszter Sán­dor Szőllősi Mihály Valentinyi József Veres [...] István Ga rancsi János Kucsinka Sándor Máer György Miskolczi Sámuel Váradi [...] Nagy Salló Bars vm Ki­rály Sándor Mezö Komárom Veszprém vm Hang [...] Péter Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Csontos Ignácz Neuhöff [...]
24. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (758. oldal)
[...] Misztótfalu Szatmár vm gróf Betlen Sándor Somlyó Ujlakon u p Szilágy [...] Körösi Ká roly Nagybányán Borpataki Szaniszló bts ig Hinterháger Ödön Nagy [...] Szent Erzsébet bts ig Dáncs Sándor Bucsum Száton Baia alba Marczi [...] Botesi Roma bts igazgató Danciu Sándor Búcsúmon Botesi Szent Anna bts [...]
25. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (45. oldal)
[...] vm Bőtkai Mátyás Butkai j Sándor Haida János Stoczing u p [...] Eszterháza Sopron vm Dóri Hor­váth Sándor Pakróczi Lajos Pakróczi Mihály Svedlér [...] Sallaji József Sas Antal Sass Sán­dor Seregély Sándor Simon József ifj P Szalai [...] Szarád Torontál vm Spang Jakab Szaniszló Szatmár vm Fülöp Antal GnánP [...]
26. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (368. oldal)
[...] Ferencz Rigó József Rigó Pál Sándor Károly Simon Tamás Stoffel Sándor Sűrű Ist­ván Szántó János Szántó [...] Bodnár Mihály Bodnár Miklós Demerik Szaniszló Dobnoczki József Hoszpodár Balázs Hruska [...] Imre Tab Somogy vm Baki Sándor Balassa Dénes Bonnyai Sándor Csapó Endre Csapó Sándor Csépi János Dobosi Lajos Freiman [...]
27. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (295. oldal)
[...] VII Ilka u 22 Szép Sándor VII Aréna ut 5 Szép Sándor VII Thököly ut 44 Szepes [...] VIII Losonczi u 17 Szíjgyártó Sándor II Széna tér 1 Szijj [...] László ut 13 Á incs Szaniszló VIIL Óriás u 37 Á [...] VII Síp u 5 XVuics Szaniszló VIII StaiTenbei ger u 8 [...]
28. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2012. oldal)
[...] Miklós német u 41 Magyar Sándor népszinház u 16 Magyari Ferencz [...] József dob u 69 Micskey Sándor nyár u 31 Mierzwinszky Szaniszló Almásy tér 12 Mihálicsko György [...] Gáspár József körúí 21 Misoga Sándor váczi u 8 Miták Sándor dobány u 45 Missik István főhg Sándor u 15 Mlinarecz Lőrincz Klauzál [...]
29. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (332. oldal)
[...] János Mehala Temes vm Gyorgyevits Sándor Kreczu Lázár Nedits Tota Toncsin [...] Kolozs vm Ambrus Károly Szévolt Sándor Merczifalva Temes vm Mitrovits Axentil [...] vm Fo­ dor Károly Horváth Sándor Meszes Györök u p Gyenesdiás [...] Ferencz Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Ber tus Antal [...]
30. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1355. oldal)
[...] Torontál vm özv Müller Margit Szaniszló Szatmár vm Szilágyi György Szarvas [...] Szent Miklós Liptó vm Podlevski Szaniszló Apátfalva Csanád vm Szadlassek Károly [...] Nógrád vm Kommerell Gyula Reisz Sándor Schulz Gábor Balaton Füred Zala [...]
31. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (108. oldal)
[...] József Muzsmel János Szabó Bertalan Szaniszló István Tájt hi Gábor Tóth Sándor Vágó Pál Veintraut Ármin Jász [...] József Nádudvari Kálmán Oszik Álajos Sán­dor Alajos Sipeki Balázs Smoling Pál [...] Kovács János Kovács László Keresztesi Sándor Lampe János Matók András Mezei [...] Kun Szolnok vm Bona M Sándor Fábik László Katkó István Kovács [...]
32. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (997. oldal)
[...] Nagy Kereki Bihar vm Dezső Sándor Nagy István Tomes Mihály Nagy [...] Nemes Ócsa Komárom vm Horváth Sándor Illyés József Nagy Kikinda Torontál [...] Érvért Pál Füredy Imre Gligorin Szaniszló Jerintity Gyera Jo vicsin János [...] Miklós László István Mak rinos Sándor Mayer Jakab Menyész Ferencz Monasevity [...]
33. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1767. oldal)
[...] Major József Major Mihály Nagy Sándor Páskuj Lukács Tyukodi Áron és [...] Lövenstein Gyula Zahorák Jó­zsef és Sándor Libetbánya Zólyom vm Filadeifi András [...] Popeszku János Putrin J Rista Szaniszló Szavits Caranfil Muntean Vazul Liptó [...] Lajos Perka József Rózner Dá­vid Sándor Ignácz Sándor József Stein József Schvarcz Mendel [...]
34. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1773. oldal)
[...] Nógrád vm Hornyák Sámuel Jeszenszky Sándor Szloszjár János Tárcza u p [...] Temerin Bács Bodrog vm Lepár Sándor Temes Kubin Ternes vm Ranaj [...] Flórián Suhucz Lajos Szabó Tamás Szaniszló Samu Szilágyi Lajos Szentkirályi István [...] Ferencz tél u 76 Wagner Sándor Sándor u 12 Weisz Lajos váczi [...]
35. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (220. oldal)
[...] zentai út 487 Orosz Pál Sándor u 260 Palko vits Imre [...] Solt Kis Kun vm Balog Sándor Hős Imre Járdi György Kovács [...] Kristóf József Magyar Imre Mészáros Sándor Szabar u p Himesháza Baranya [...] vm Hajós János Vas János Szaniszló Szatmár vm Balogh József Fichser [...]
36. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (358. oldal)
[...] Tóth Mihály Varga János Varga Sándor Zalányi János Szabolcs Baranya vm [...] Kovács Bálint Nafancsek Mihály Nemes Sándor Sándor József Takács Károly Tóth András [...] Terény Nógrád vm Kollár János Szaniszló Szatmár vm Kozma György Marozsán [...] Horváth István Horváth Péter Horváth Sán­dor Király József Nagy Antal Nagy [...]
37. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1102. oldal)
[...] István Szalárd Bihar vm Pór Sándor Szalatnak Baranya vm Bien Miklós [...] Kun vrn Búres Gziril Csikós Sándor Szalka u p Letkés Hont [...] Pál Szalonna Borsod vm Beregszászi Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka vm [...] Kis Küküllő vm Majláth György Szaniszló Szatmár vm Baumgártner György Háger [...]
38. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (366. oldal)
[...] Hardonyi László Horváth György Jancsi Sándor Jenyo János Karabinusz Károly Ke­rekes [...] András Szabó Lajos Sza­káll János Szaniszló András Szűcs Károly Timko András [...] Eck János Gam Gyula Gigics Sándor Suplyánszky Proka Szerb Nagy Szent [...] Bozsin Szvetozár Bői­men János Bucsanik Sándor Bunyej Miklós Dezemirovits Száva Dojkicza [...]
39. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1496. oldal)
[...] Fischer Ármin Fischman Albert Fleischer Sán­dor Győri Imre Kohn József Mészáros [...] Pap Elek Pap Lajos Pap Sándor Skinyár János Spinczer Jakab Varga [...] Dániel G Kovács József Kováts Sándor Martisch Dániel Orosz Venczel Sclivarz [...] Dániel Mátyás Szloboda Nán­dor és Szaniszló Lábatlan u p Nyerges Újfalu [...]
40. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (423. oldal)
[...] 423 Schuster Cordonniers rencz Nagy Sándor Péli Sándor Svarcz Jó­zsef Ster Simon Szikszay [...] u 7 id Resutkó József Sándor uN 2 Jachmann János Sándor u 3 Jaczkovits Mihály kovács [...] József fő u 118 Medveczky Sándor mészáros u 44 Meffer Sándor fő u 40 Meré­nyi Lajos