3. oldal, 131 találat (0,038 másodperc)

Találatok

41. 2002-03-25 / 70. szám
[...] avattak szombaton délután melyet Szerencsés István polgármester leplezett le Mint mondta [...] tantermes iskolát melyet azóta is Bozóky féle isko­lának hívtak Dózsán Mindeze­kért [...]
42. 2005-04-15 / 87. szám
[...] megtapasztalhatta Sisa Gábor Édesapjával Sisa István faművessel azóta is gyakran dolgoz­nak [...] fi­atalabbaknak is jelent valamit Gubicz István a jászok világtalálkozóján beiktatásakor üríti [...] egy év során vélekedett Gubicz István jászkapitány akit tavaly nyáron Jászladá [...] Aladár Általános Is­kola a jászdózsai Bozóky Já­nos Általános Iskola és a [...]
43. 1982-11-28 / 280. szám
[...] gondolkozni is hajlan­dók vagyunk érte Bozóky Éva Nemcsak az anyu szeret [...] ágait megcsapja Könyvet nyert Árpási Istvánná Szolnok Bakó Tünde Jászberény Had­nagy [...]
44. 2006-02-15 / 39. szám
[...] készülünk a kupaderbire kezdte Szőke Ist­ván edző aki január elején vet­te [...] megtisztulási folyamatot meghirdető ligael­nök Kisteleki István be kívánja tartani korábbi ígéreteit [...] miatt fúrta meg elődjét dr Bozóky Imrét Sőt ha szemet huny [...]
45. 2010-04-10 / 83. szám
[...] A TaH Renáta 12 D Bozóky Tamás lí B és Sülyös [...] mintával Polo Star Szajol Szent István kir út 46 70 520 [...] mintával Polo Star Szajol Szent István kir út 46 70 520 [...]
46. 2010-12-11 / 288. szám
[...] között előadásra kérték Dan kó Istvánt Jászladány polgár mesterét is aki [...] vé­gén mondta el szerkesz­tőségünknek Dankó István Jász­ladány polgármestere Darázs Melinda Megvan [...] az egészséges táplálkozással Jászdózsán a Bozóky János Álta­lános Iskolában egészségnevelé­si hónapot [...]
47. 2006-12-20 / 297. szám
[...] egy DVD lejátszót melyet Kiss Istvánná szolnoki lakos nyert A 3 [...] vásárlási utal­ványt Fónusz Viktória török­szentmiklósi Bozóky Ferencné szolnoki és Szórád Károlyné [...]
48. 2007-07-05 / 155. szám
[...] addig kölcsönö­sen sikeres volt amíg Bozóky Imre tevékenykedett elnökként s a [...] vette át az irányítást Kisteleki Istvánnal az élén akit később az [...] nyilatkozott a szövetség honlapján Kistele­ki István MLSZ elnök Játékvezetői díjak forintban [...]
49. 2006-01-21 / 18. szám
[...] kor lesz a feldobás Kisteleki István lett az ad hoc bizottság vezetője A profik képviseletében Kiste­leki István a liga elnöke az amatőrök [...] átmenetileg irá­nyító testület elnöke Kisteleki István lett A Bozóky Imre ve­zette MLSZ elnökség mandátu­ma [...] titkos sza­vazást rendelt el Kisteleki István javaslatára február 24 én 10 [...]
50. 2003-03-04 / 53. szám
[...] A megyei közgyűlés elnöke Tokár István hétfőn fogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét dr Bozóky Imrét balra aki a megyei [...] című tárlat bemutatója alkalmá­ból Németh István a Keviföld Alapítvány elnöke méltatta [...] veszi kezdetét Mint azt Bankó István polgármestertől JÁSZLADÁNY Tavaly ősszel Magyar [...]
51. 2005-11-09 / 262. szám
[...] a Baross SZKI testnevelője Borsi István megpró­bálkozott a tömegesítéssel s kö­zépiskolások [...] a szinteket a szolnoki Békési István a 3 mes­terfokozatú míg Tímár [...] vizsga között kérdeztük a Bé­kési Istvántól A Primary level azaz az [...] jelenleg az MLSZ elnökének dr Bozóky Imrének kisebb gondja is nagyobb [...]
52. 1980-12-21 / 299. szám
[...] könyöklők és ön­ző törtetők sem Bozóky Éva Cica szépség­verseny Divat a [...] szűkös lakótelepi kö­rülményeket is Antalfy István Pihéz a hó Pihéz a [...]
53. 2005-03-12 / 60. szám
[...] évtizedekkel korábban A kisúji Dávid István és a karcagi Szabó Erzsébet [...] Kisújszállá­son D Szabó Miklós Dávid István világéletében a föld népéhez tartozott [...] Jelenleg negyven hektáron gaz­dálkodnak Dávid Istvánt úgy ismerik hogy lassan már [...] A jászdózsai Általános Művelő­dési Központ Bozóky János Ál­talános Iskolája Alattyán és [...]
54. 2005-06-13 / 136. szám
[...] munkatársai­nak az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre valamint a szövetségi ka­pitány [...] Kunhegyes 150 n v Puha Ist­ván Kun FC Tatai Szendrei Nyolcas [...]
55. 1986-02-01 / 27. szám
[...] gaz­dálkodni együtt élni sem lehet Bozóky Éva Bolondos ötlet Szőrmemellény Végy [...] majd belepusztul 38 pénzügyminisz­terünk volt István 40 Kettős betű 41 Francia [...]
56. 1977-08-28 / 202. szám
[...] 12 Mély fájdalommal tudatjuk hogy BOZÓKY KALMAN hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember [...] Áron tér 1 a Biró Istvánná részlegvezetőnél Keresünk to­vábbá férfi női [...] Szolnokon Ság vári krt 24 István Béla mb főkönyvelőnél H 2247 [...]
57. 2005-10-13 / 240. szám
[...] OKTÓBER 13 CSÜTÖRTÖK SPORT 15 Bozókynak kell Matthäus labdarúgás Másfél milliárdos [...] szövetségi kapitányára nem Bár Kistelei István MLL elnök is elfogadta az [...] kezdő tova c 1 Fodor István Dalma Rétpart Mg Kft 2 [...] Top Milk Kft 2 Fodor Ist­ván Rusztán Rétpart Mg Kft 3 [...]
58. 1993-08-09 / 184. szám
[...] Jánoshida 1300 n v dr Bozóky Jánoshida Herédi Tóth P Zrupkó [...] Szekeres Jakab Kámán Edző Varga István 13 perc Kámán buktatásáért ítélt [...] a bajnokságban kell bi­zonyítanunk Varga István Győztünk Ez volt a lényeg [...]
59. 1980-10-05 / 234. szám
[...] húzza mély­be az emberi életet Bozóky Éva Indul a hajó Most [...] 3 jß 3 q Huh István Pohárálom Tele pohár egyik este [...]
60. 1999-12-19 / 51. szám
[...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...]