Új Néplap, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

FOTÓ: MÉSZÁROS JÁNOS Az enyhülés csak átmeneti Részletek a 11. oldalon APRÓBAN ÓRIÁS! AZ AZONNALI ELADÁS LAPJA! Változatlan áron! KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! Megyénket is érinti majd a kullancsnépszámlálás Bár nem mostanában, ám két éven be­lül várhatóan megyénkben is átfogó felmérés készülhet a zöldterületek kul­lancsállományáról. Az akció keretében zoológusok és térképészek kutatnak majd országszerte. ^2. oldal Hulladékgyűjtés a Tisza-tónál A Tisza-tavi Regionális Turisztikai Pro­jekt Iroda szervezésében, mintegy a Tiszta Tisza-tóért 2005 elnevezésű kör- nyezetszépítő-akció továbbfűzéseként, nagyszabású hulladékgyűjtést tartot­tak a közelmúltban. ♦4. oldal Akik sokat tettek Földvárért A Tiszafóldvár Városért kitüntető cí­met nemrégiben ítélte oda a település képviselő-testülete a díjazottaknak. +5. OLDAL Kevés gyermek születik megyénkben egészségügy Még mindig sok az abortusz és drágák a fogamzásgátlók Egyre később és egyre kevesebb gyer­meket vállalnak a párok térségünkben — derül ki az adatokból. Viszont a kora­szülöttek ellátása egyre javul, életesé­lyeik mind jobbá válnak. Szilvási Zsuzsa Anya- és gyermek-egészségügyi munkaértekez­leten találkoztak tegnap a térség védőnői, asz- szisztensei, orvosai. Az ÁNTSZ megyei intézete által szervezett konferencián elsőként dr. Moso- nyi Attila megyei szülész-nőgyógyász szakfel­ügyelő főorvos értékelte a szülészeti munkát. Ki­emelte, hogy aggasztóan kevés az újszülöttek száma - megyei szinten már a négyezret sem éri el -, miközben minden felvilágosító akció, tá­jékoztató előadás ellenére riasztóan sok a ter­hességmegszakítás (száz szülésre 71 abortusz jut). Eközben pedig a fogamzásgátló tablettákra semmiféle támogatást nem ad az állam, így so­kan anyagi okok miatt nem védekeznek. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) A nagyon kis súllyal és nagyon korán született babák életesélyei Is javulnak a mai technikai feltételek mellett Szolnok, Batthyány utca 3. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-U Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR USD SKK 249,1 255,5000 12,0000 207,9000 6,2500 6,7500 Közületeket is kiszolgálunk! írvényben: 2005. málus 31. Fák dőltek a szélben HGy ___________________ A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság központi ügyele­tétől kapott tájékoztatás sze­rint az időjárás-előrejelzés­nek megfelelően tegnap dél­előtt erősödött fel a szél Jász- Nagykun-Szolnok megyében is, ám a lapzártánkig kapott információk, valamint az ügyeletre befutott jelzések szerint nagyobb bajt nem okozott környékünkön a vi­har. Csupán két fakidőléssel kapcsolatban kérték a tűzol­tók segítségét. Szolnokon egy kisebb fa dőlt az úttestre, Jászjákóhalmán pedig egy fűzfa leszakadt ága veszé­lyeztetett lakóépületet. Folytatódik a roncsok utáni kutatás repüléstörténet Messerschmitt 109-est rejt a föld Abonynál Magyarországon a máso­dik világháborúban összesen mintegy 1500 repülőgép zu­hant le, ezek roncsainak ed­dig kevesebb mint tíz százalé­kát emelték ki a földből Egy- egy maradvány kiemelése több száz ezer forintba kerül, ezt az összeget általában szponzorok támogatásával te­remtik elő. A Szolnoki Repüléstörténeti Múzeum szakemberei tavaly a Zala megyei Kisvásárhely közelében bukkantak rá egy második világháborúban lezuhant Messerschmitt 109 roncsaira. Idén várhatóan Szombathely, valamint Abony térségében lehet sikeres a re­pülő harcigépek maradványai utáni keresés. Mészáros Géza A Szolnoki Repüléstörténeti Mú­zeum szakemberei az elmúlt év­ben egy Messerschmitt 109-es roncsaira bukkantak a Zala és Veszprém megye határánál fek­vő település közelében: megta­lálták egyebek mellett a gép fe­délzeti géppuskáját, célzókészü­lékét, navigációs berendezését és főfutószárát. A repülőgép darabjait azóta már kiállították a szolnoki mú­zeumban, ám ezzel nem zárult le a kutatás, hiszen megpróbál­tak mindent megtudni a Kisvá­sárhely feletti légiharc körülmé­nyeiről, a pilótákról. Azóta sike­rült szinte teljesen rekonstruál­ni a történteket: 1944. november hatodikén német és amerikai vadászrepülőgépek csaptak ösz- sze. Két német repülőgép zu­hant le, az egyik Kisvásárhely mellett egy ártérbe csapódott - ennek roncsait találták meg a múlt nyáron. Azóta az úgyneve­Magó Károly (jobbra) és munkatársai 60 évvel ezelőtt lezuhant repülőgéproncsok után kutatnak. Képünkön a tavaly megtalált és a Szolnoki Repüléstörténeti Múzeumban látható Messerschmitt 109-es maradványait vizs­gálják zett veszteséglistákból kiderítet­ték, hogy az egyik német gépet Kurt Hammer, a másikat pedig Hans Sickenius vezette: mind­kettőjüknek hadnagyi rangja volt. Azt, hogy melyikük gépét találták meg, egyelőre nem tud­ni, de hamarosan arra is fény derülhet. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Jó közepes búzatermésre lehet számítani A napokban lezajlott termésbecslés alapján a múlt évinél lényegesen alacsonyabb búzater­mésre van kilátás a me­gyében. L. Z. A tavalyi 5,2 tonnás hektáron­ként hozammal szemben idén 4,2-4,5 tonnás átlagterméssel lehet kalkulálni a búzánál - összegezte érdeklődésünkre a legfrissebb termésbecslés adatait Gombár Mihály. A Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium megyei hivatalának vezetője elmond­ta, a kenyérnekvalót várható­an százhuszonháromezer hektárról takarítják majd be. A múlt évinél gyengébb vár­ható ered­mény oka­ként a szak- |f ember első- »' ^ #1 sorban a ta­lajművelés- I sei kapcsola­tos hiányosságokat, valamint a belvizesedést említette. A felvizesedett, épp ezért művel- hetetlen terület még jelenleg is mintegy húszezer hektárt tesz ki. A támogatás szem­pontjából viszont fontos köve­telmény, hogy e területeket is kultúrállapotban kell tartani. A vetéseket egyébként már befejezték a megyében, a ta­vaszi növények közül a legna­gyobb területet ezúttal is a napraforgó (hetvenötezer) és a kukorica (ötvenkétezer hek­tár) foglalja el. Átvizsgálás és finanszírozás - A Lombard ezt kínálja Önnek. Magánszemélytől akar használt autót vásárolni részletre? Nejárja le a lábát, keresse fel a Lombard Lízing Csoport irodáját! A kedvező részletfizetési feltételeken túl díjmentes eredetiség- vizsgálattal és Lombard-szakértői szemlével állunk rendelkezésére. A részleteket keresse »ódánkban! Az akció 2005. május 15-tól 2005. július 1-ig tart. A Lombard Pénzügyi és lízing R^. az akció feltételeinek változtatási jogát fenntartja. SZERETNÉNK, HA ÖRÖMÉT LELNÉ AUTÓJÁBAN LOMBARD Szolnok, Szántó krt. 40., Tel.: 56/515-203 www.lombard.hu E-mail: iroda@szolnok.lombard.hu A í

Next

/
Oldalképek
Tartalom