58 találat

Találatok

1. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
2. 1911-07-08 / 28. szám
[...] anán csy József középhomoródi Jenei Sándor és Szuhányi László zsarolyáni választókerületek­ben [...] van Öngyilkossági szándékból Fecske And­rás szaniszlói kőbőr cigány Mezőteremen hasbaszurta magát [...]
3. 1911-07-15 / 29. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredest választotta meg a [...] Választás Királydarócz község képviselő­testülete Ladányi Sándor okleves állatorvost községi állatorvossá választotta [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
4. 1911-07-29 / 31. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] korában városunkban elhunyt Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
5. 1911-08-05 / 32. szám
[...] felvenni Ez megtörténvén Papp József szaniszlói társával egy pohárka borra egy [...] Dancinger Lajos igaz­gatósági tagokká Biró Sándor Freund Rofael Fekete László Kuling [...] dr Jakobovits Emánuelt főkönyvelővé Jakabovits Sándort segédköny­velővé Vajda Rudolfot pénztárnokká Straszner [...]
6. 1911-09-16 / 38. szám
[...] elmaradásukat kimentették Plachy Gyula Jékey Sándor Falussy Árpád dr és Madarassy [...] Merk István berencsényi tanító eljegyezte Szaniszlóról Háger Mariskát özv Háger Jánosné [...]
7. 1911-09-16 / 38. szám
[...] elő­nyösen feltüntetik Késelés Czumbel János szaniszlói lakost Pószet József ottani suhanc [...] szolga fia János ref Vadon Sándor kocsis leánya Anna gör kath [...] 77 éves ref végelgyengülés Vagnej Sándor gör kath 3 éves agyvelőgyuladás [...]
8. 1911-09-16 / 38. szám
[...] törvényszék területén fekvő a a szaniszlói 412 sz betétben AI 1 [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló és Ermihályfalva községek elöljáróságainál tekinthetők [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
9. 1911-10-07 / 41. szám
[...] e 9 11 Hymen Kisded Sándor nagykárolyi ke­reskedő ma tartja esküvőjét [...] papjukat Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erőszakos módon behatoltak [...] Após és vő Lány József szaniszlói lakos f hó 6 án délelőtt a szaniszlói határban ve­szekedés közben vejére ifj Résch Mihály sza­niszlói lakosra revolverből rálőtt A golyó [...]
10. 1911-10-07 / 41. szám
[...] Mezei tolvajlás Bulyáki Károly Torma Sándor és Nagy Dániel nagyecsedi lakosok [...] ápolás céljából Megőrült Kádár István szaniszlói lakos a múlt évben Amerikába [...] A társaság tagjai id Varga Sándor Varga Samu Koszonyi Mihály Varga [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fele­lős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]
11. 1911-10-14 / 42. szám
[...] szófiai nemzetközi kiállítás vezetobizottsá­gához Szófiában Sándor tér Alexander platz 5 szám [...] megközelíthető Igazán bá­mulatos gyorsaság Járvány Szaniszlón Szaniszlón a ron­csoló toroklob járyányványszerüen lépett [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
12. 1911-10-28 / 44. szám
[...] gondnoka Péchy Imre 12 Weisz Sándor 13 Récsey Ede 14 dr [...] Po­zsonyi Lászlóné 54 id Vida Sándor 55 Kaufmann József 56 dr [...] Melinda László 76 id Matolcsy Sándor b Póttagok 1 Singer Lipót [...] akkor érkezett meg Merker felesége Szaniszlóról s látva hogy az udvaron [...]
13. 1911-11-04 / 45. szám
[...] a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni aki majd [...] meg­indították A megtévedt magtáros Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben [...]
14. 1911-11-11 / 46. szám
[...] üdvözölték Dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost mint Kosztra Ignác utódját [...] In­gatlanforgalmi r t igazgatósága Kemény Sán­dort a turterebesi bérgazdaság vezetőjét ügy­vezető [...]
15. 1911-12-09 / 50. szám
[...] jegyez elő bérletekre Eljegyzés Győrffy Sándor m kir jöve­déki segédtiszt múlt [...] a ka­rácsonyt Üj jogtudor Biró Sándor ügyvédjelöltet Weinberger Bence helybeli sörnagykereskedő [...] léptek fel igy Vámfaluban vörheny Szaniszlón roncsoló torok lobb Tyukodön hagynláz [...]
16. 1911-12-16 / 51. szám
[...] december 8 tól Születtek Herin Sándor vonatfékező leánya Mária róm kath [...] főellenőr 62 éves hátgerinoc sor­vadás Szaniszlói Mihály 20 napos görcsök Jónás [...]
17. 1911-12-23 / 52. szám
[...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Iníődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] Márton főkellékes 1 segéddel Csákó Sándor főszabó 2 segéddel Ádám Jakab [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
18. 1912-01-13 / 2. szám
[...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán Nagy utcán leendő [...] területén fekvő és a a szaniszlói 412 sz tkvi betétben A [...] ei nem adható b A szaniszlói 497 sz betétben A I [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
19. 1912-01-27 / 4. szám
[...] Jánosné 20 f Dr Vetzák Sándor 2 K Bodlán Veronka 2 [...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át Rendőri büntető [...]
20. 1912-03-16 / 11. szám
[...] Az eljárást megindították mindkettőjük ellen Szaniszlói csendélet Morsik Nagy Lajos szaniszlói lakos eredeti módon akarta megbo [...] amelyben Balog Ödön cimbalmos Rézműves Sándor nevű társára re­volvert fogott amellyel [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Felelős szerkesztő Hacsek Géza Munkatársai [...] hónapos gümős agyhártya lob Pap Sándor 38 éves g kath kőműves [...]