4. oldal, 144 találat (0,053 másodperc)

Találatok

61. 1934-01-28 / 8.szám
[...] kacagtató egyfelvonásos vígjáték Előadják Szűcs Sándor Miskolci Ferenc Németh József Nóvák [...] igazságügyi miniszter és dr Lingauer Sándor fő­ispán léptek be a tudományos [...] Esztergom vá­rosban a taggyűjtéssel Matló Sza­niszló ny városi altiszt van meg­bízva [...]
62. 1889-10-31 / 87.szám
[...] misével ülte meg melyet Vil­lányi Szaniszló fogy mn a sin mi [...] béke poraiu Trexier István kttanitó Sándor Mária Ilona Gyula gyermekei Trexier [...] Elnök Jókai Mór Szakelőedó Baksay Sándor dr Réthy László 2 Székely [...] Palócz br Nyári Jenő Pin­tér Sándor 5 Délvidéki német dr Schvficker [...]
63. 1887 / 89. szám
[...] János Dankó József Dr Feichtinger Sándor Ferenczy György Forgách Ágos­ton gróf [...] Wargha Samu Wargha Mihály Villányi Szaniszló Vojnics Döme és Zádori János [...] ablak diszitéseket meglehe­tős jutányosán Kiszlingstein Sándor tártja bizománybán Vendéglős számla 1760 [...]
64. 2002-05-09 / 18. szám
[...] szépen összeállított kulturális programot gazdagította Szaniszló János jazz zongorista muzsikája Ugyan [...] tavaly szeptembertől a Körösi Csorna Sándor Budd­hista Egyetem meghívott tanára is [...] sokat megélt épülete A Petőfi Sándor Általános Iskola egykori és jelenlegi [...]
65. 1888-11-01 / 88.szám
[...] ismer­tetése a következő 1 Balázs Sándor A mama tyúkszeme Pezsgő humorral [...] Vörös­marty Mihály Tompa Mihály Petőfi Sándor Arany János Gyulai Pál Vargha [...] és jellemzetes vonásokkal 11 Balázs Sándor Ráró és csillag A tragikus [...] alkalommal az ünnepi misét Villányi Szaniszló főgymu igaz­gató mondotta A benczések [...]
66. 1892-01-01 / 1.szám
[...] ur 2 frttal ft Villányi Szaniszló főgymnásiumi igazgató ur 2 frttal [...] Jóasef ur 1 frttal Magos Sándor ur 1 frttal N N [...] Niedermann József Schul­ler Pál Kiszlingstein Sándor és az cEsztergom vidéki gazd [...]
67. 1899-03-09 / 20.szám
[...] foglalkozott Knaux Nándorral és Villányi Szaniszlóval Majd érintette a tavalyi társulati [...] téglákról beszél Végül dr Feichtinger Sándort az egye­sület tiszteletbeli tagjává választották [...]
68. 1886-09-08 / 72.szám
[...] Az alkalmi üdvözletet Dr Feichtinger Sándor kir tan mondja s az [...] Vau szerencsém felkérni miként Lestyánszky Sándor alelnök urat szept 15 ig [...] erőt támogasson 0 neki Szmatana Szaniszló nevű 39 éves znióváraljai iskolákat [...]
69. 1889-07-07 / 54.szám
[...] órakor Az ünnepség hőse Hübschl Sán­dor rendezők pedig Bartal Rezső kir [...] jutalom Ő Felsége által Hübschl Sándor tahi­iónak adományozott koronás arany ér­demkereszt [...] Fekete Géza Kapa József Király Sándor Kubovics Ignácz Laiszky János Magyary [...] Tótmajor János Valch Mátyás Villányi Szaniszló Viszolai János A tanácsi javaslat [...]
70. 1895-01-13 / 4.szám
[...] választattak meg az eltávozott Villányi Szaniszló helyébe 1895 év dec 31 [...] Reviczky Károly Koditek Ká­roly Vanke Sándor állatorvosul Singer Henrik A párkányi járásba becsüsökül Szegedy Sándor Geiger Ferenc Vimmer Imre állatorvosul [...]
71. 1895-06-06 / 45.szám
[...] Rajner Lajos Usztanek Antal Villányi Szaniszló Várkonyi Odilo Vargha Samu Zubcsek [...] Mészáros Károly Pel­Iet József Paris Sándor Sujánszky Antal Zsiga Zsigmond N [...]
72. 1891 / 52. szám
[...] Nándor Bari lovics Lajos Mácsay Sándor stb Lássunk azonban néhányat azon [...] múltjából Esztergom jun 27 Villányi Szaniszló szent benedekrendi házfőnök és fögymnásiumi [...]
73. 1925-04-12 / 30.szám
[...] Laiszky Kázmér is aki Villányi Sza­niszló Három évtized Esztergom vá­ros és [...] Dánó József Hermann Lajos Havas Sándor id Iványi Gyula Kleppek Alajos [...] kivitelű tűzhelyek legjutányosabban beszerezhetők Ha­vas Sándornál Esztergom Német u 8 és [...]
74. 1886-07-08 / 54.szám
[...] figyelmét Magyar hölgyek Az Endrődi Sándor szerkesztésében és Stampfel Károly kiadásában [...] kinek hi­vatalát megosztották ifj Feichtinger Sándor és Szilárd Imre között Bakay [...] pártfogásban fog részesülni Esküvő Grósz Sándor buda­pesti államvasuti főmérnök a napok­ban [...] János 4 ft főt Villányi Szaniszló igazgató 5 ft főt Horváth [...]
75. 1890-05-08 / 37.szám
[...] pénztár Tata 5 frt Dorner Sándor urad főtiszt Tata 2 frt [...] állatorvos Tata 5 frt Feichtinger Sándor kir tan vár fő­orvos 1 [...] ur a főgymn számára Villányi Szaniszló ur s magánygyülteménye számára lapunk [...]
76. 1885 / 73. szám
[...] a bizottság A dr Feichtinger Sándor kir tan ur elnöklete alatt [...] en je­len voltak Dr Feichtinger Sándor el­nöklete alatt dr Földváry István tit­kár Villányi Szaniszló dr Walter Gyula Paikovich plébános [...]
77. 1892-10-30 / 88.szám
[...] évülhető érdemeiről emlékezett meg Feiehtiuger Sándor dr kir tanácsos hosszabb be­szédben [...] lett sőt közte és Károlyi Sándor gróf között apa és fiúi [...] közé Vége köv I VILLÁNYI SZANISZLÓ Bérkocsisok orczátiansága Mert valóban nem [...]
78. 1891 / 43. szám
[...] Béla örg Szerencsés Mihály Villányi Szaniszló Weisz Mihály Wimmer Ferencz Póttagok [...] élottársa czivódása miatt összetűzött Góbii Sándor kollégájával kinek élet­társa szintén napról [...] sebesülését ólel veszélyes­nek tartja Gébli Sándor a véres vias­kodás után eltűnt [...]
79. 1935-06-27 / 50.szám
[...] Acsay István Barkó Antal Csernak Szaniszló Gaál Mó­zes Humpfner Imre Gonda [...] Belcsák László Bozsóky Mihályné Buttykay Sándor Borszéky Oszkár Csókás Erzsébet Fekete [...]
80. 1995-10-19 / 42. szám
[...] a Naprendszerben Előadó dr Bérezi Szaniszló egy ad­junktus ELTE TTK Bp [...] Gábor és a zongoránál Dobsa Sándor idézik fel az egykori pesti [...]