2. oldal, 23 találat (0,409 másodperc)

Találatok

23. 1946. június 1., 1945/46. tanévi hetedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • A VKM-től érkezett leiratok: • Közigazgatási Jogalkalmazó Intézet szervezeti és működési szabályzatának és költségvetésének elfogadása. • Tiszteletdíjak és működési pótdíjak felemelése.(1946. máj. 1-től 1300 000 szeres szorzószám) • Utólagos beiratkozási határidő meghosszabbítása. • Mészáros Ernő I. oszt. altiszt egyetemi szakaltisztté történt kinevezésének megerősítése. • Építmények igénybevételéből származó költségek megállapítása. • Rendőrhatósági felügyelet-, őrizet alá, vizsgálati fogságba, előzetes letartóztatásba helyezett, továbbá népítélettel sújtott közalkalmazottakkal kapcsolatban követendő eljárás. • Jelentés a Szovjetunióban működő tudományos intézetekről. • Jelentés kérése német javak átadásáról. • Speciálkollégiumok előadói és lektori tiszteletdíjainak megállapítása. • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Javaslat dr. Cziglányi Aladár törvényszéki tanácselnök, magántanár egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 6. Jelentés dr. Kisfaludi Imre pécsi ügyvéd, Pécs város tb. tiszti főügyészének egyetemi magántanárrá képesítése tárgyában. • 7. Jelentés dr. Perbíró József hites könyvvizsgáló, egyetemi s. titkár egyetemi magántanári képesítése tárgyában. • 8. Javaslat a párizsi Centre International Synthese Rajna-Duna előadássorozatán való részvétel tárgyában. • 9. Előterjesztés a Svájci Szövetségi Tanács adományának felosztása tárgyában. • 10. Hallgatói kérelmek: • 11. Beadvány a kombinált államtudományi kiegészítő szigorlat ügyében. • 12. Miniszteri leirat ismertetése a Zrínyi Miklós katonai nevelőintézet egyetemi célokra való igénybevétele tárgyában. • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • Az ülés berekesztése. (12_1. oldal)
[...] ny r és dr Losonczy István ny rk tanárok I 5 [...] tanár A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti Elnöklő [...]

 

  • 1
  • 2