148. oldal, 3043 találat (0,280 másodperc)

Találatok

2941. 1909-02-28 / 9. szám (138. oldal)
[...] melynek szervezésére az esperes Borsos István utazólelkészt küldötte ki A budapesti [...] parancsnokság nem tűr meg konkubinátust Bozóky Árpád képviselőnek ez ügyben feltett [...]
2942. 1910-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] közt való kapcsolat megteremtése Kötse István a nevelésben és tanításban követendő [...] évfolyamra való fejlesztését kívánták Szöllősi István a tanárképzésben a szocziológiának első [...] szabadoktatás jelentőségét emelte ki Gerencsér István dr és Katona János dr [...] képesítéséről és továbbképzéséről 5 Letár­gyalta Bozóky Endre összefoglaló előterjesztése alapján az [...]
2943. 1913-08-03 / 31. szám (488. oldal)
[...] a kath autonómiától melyet Tisza István hoz nekünk mentsen meg az [...] házas­ság első húsz évéről beszámolva Bozóky Géza dr a könnyelmű elválások [...]
2944. 1916-01-30 / 5. szám (56. oldal)
[...] népoktatásra Márczius 3 án Dr Bozóky Endre az Orsz Közoktatási Tanács [...] reformok és egyéni átalakulás Benkő István 2 Mit várhat a nő [...]
2945. 1918-10-27 / 42-43. szám (325. oldal)
[...] elhunyt Losonczy Gyula helyén Pápai István új segéd lel készek íj [...] po­zsonyi egyetem egyik tanára dr Bozóky egy sajtópere tárgyalása alkalmából kijelentette [...]
2946. 1881-08-14 / 33. szám
[...] urhölgyek to­vábbá Ujváry Lajos Nádudvary István P o k o r [...] Handler József Leber Gyula és Bozóky Gábor urak játéka szin­tén teljes [...]
2947. 1888-01-15 / 3. szám
[...] hogy ezen bál tekintve Reitter István udvari kocsigyáros társulati elnök úr [...] frt B F 10 frt Bozóky Béla 50 kr Bősz Emil 1 frt Bucsek István 2 frt Csávolszky József 2 [...] Gáli Gá­bor 25 kr Gáli István 25 kr Gáli János 50 [...]
2948. 1888-12-09 / 50. szám
[...] csendet zavarják rendőrségünk figyel­mébe ajánljuk Bozóky András ismeretes tolvaj újabban ismét [...] korabeli ezüstpénzt 1709 ből Máté István két darab i 4 réz [...]
2949. 1911-03-19 / 22. szám
[...] már a legközelebbi számunkban Látogatás Bozóky Endre az Orsz közoktatási tanács [...] Károly 20 K Báró Andreánszky István dr Forgó Kálmán Jung János [...] Gott mann Gyuláné gróf Gyiirky Istvánná Han gay Rupert Lexa Károly [...] 4 én lesz Névmagyarosítás Vasina István helybeli siketnémaintézeti tanár nevét belügy­miniszteri [...]
2950. 1923-01-21 / 4. szám
[...] cs a iai köszönetét rnond Bozóky Gyula Bruncz István 500 Rózsahegyi Gyula Goszíonyi Tibor [...] nagyérdemű közönségét hogy a Szent István téren levő Csorba féle hengermalomnál [...]
2951. 1923-04-08 / 15. szám
[...] Gajáry Géza Steinecker Ferenc dr Bozőky Kálmán dr Az ünnepi beszédet [...] templomot építeni Az épitőbizoüsag élén Bozóky Gyula ezredes áii A templom [...] kalocsai érsek és helyébe Hanauer István váci püspök megy ki veszprémi [...] nemzetgyűlési képviselő lenne a szent István alapította egyházmegyét az esztergomihoz fogják [...]
2952. 1924-09-14 / 39. szám
[...] KolSerné Schaf­fer Klára és Kövi István szolgáltatták De a ki a [...] felsőgödi templom épiíö bizottság élén Bozóky Gyula ezredes­sel a fejlődő Felsögöd [...]
2953. 1925-02-08 / 10. szám
[...] Szob dr Vadas József Schaub István Testen Miklós Szűcs Vilmos Báskay Dezső Sós István Rajz Károly Vatter József Adler [...] Váci Takarékpénztár dr Révay József Bozóky Gyula Zsoldos Károly Vörös Tihamér [...]
2954. 1925-12-06 / 90. szám
[...] a latin magyar számtan tanárai Bozóky Gyula ezredes a vidéken lakó [...] terjedt el város­szerte hogy Hirmann István szánkóján a határból egy megfagyod [...]
2955. 1927-06-15 / 46. szám
[...] sikerből a kitűnő zene­kar Kövi István szakavatott vezénylete mellett A rendezés [...] Schiller Károly Volly László Érettek Bozóky György Fekete András Herman Domokos [...] az eladási árára vonatkozólag Mezey István kör­jegyzővel Letkés Hontvm lehet értekezni [...]
2956. 1927-10-12 / 79. szám
[...] fért volna a szűk szent István téren Az egész nagy októberi [...] 14 szám alá helyezte át Bozóky ezredes ezüst keresztet kapott P [...] kitün­tetésekben részesítette E névsorban ol­vassuk Bozóky Gyula ezredes a felsőgödi rom [...] jubiEeumán Pénteken utazott Hanauer Á István dr I megyéspüspökünk Hódmezővásárhelyre hogy [...]
2957. 1930-03-30 / 24. szám
[...] szombaton avatták államtudományi doktorrá Kovács Ist­ván váci m kir állampénztári lisz­tet [...] 10 én a Kulturház színház­termében Bozóky Gyula ezredes este előadást fog [...]
2958. 1930-04-06 / 26. szám
[...] Kinevezés századossá A kormányzó Ilamisouszky István nyugállományú honvédhuszár főhad­nagynak a váci [...] A tankerületi főigazgató látogatása Acsag István dr budapestvidéki tankerületi főigazgató az [...] Előadás a Szeíitföldrftl a Kultúrpaíotában Bozóky Gyula ezredes vetített ké­pekkel kisért [...]
2959. 1930-04-13 / 28. szám
[...] cse­csemő és gyermekvédelem szolgála­tában Perényi István dr vezető fő­orvos áll ki [...] áll lakásán a szeminárium rektoránál Bozóky ezredes előadása Bozóky Gyula ezredes szentföldi utazásáról szóló [...] előadás előtt Pe­re ne zy István karnagy vezetésével az egyesület zenekara [...]
2960. 1930-11-16 / 86. szám
[...] intenciója szerint cselekszik A esllci István dr hasonlókép szól Kijelenti hogy [...] 10 du 2 4 ig Bozóky ezredes jön A szommszéd Felsőgöd koro­názatlan vezére Bozóky Gyula ezredes jön jövő csütörtökön [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Életünk 1963-2014 14Észak-Magyarország 1956-2009 174Félegyházi Közlöny 2Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hídlap 2003-2011 37Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 11Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2Magyar Paizs 1900–1917 2Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109Nyírvidék 1882–1942 44Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3Pápai Újságok 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Petőfi Népe 1950-2011 502Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1