502 találat (0,314 másodperc)

Találatok

1. 1957-02-16 / 39. szám
[...] Shaw Fordította Ottlik Géza Rendezte Bozóky István Közben 31 40 Hírek Sport [...] Közreműködik Kürthy Éva és Kuzma István 18 45 Mi újság a [...] játszik Halmy Lujza és Sikolya István énekel 13 00 Falurádió 13 [...]
2. 1958-01-22 / 18. szám
[...] követője is akad a megyében Bozóky József könyvtáros Ismeretterjesztő előadássorozatok a [...] szabadegyete­mének irodalmi tagozatán ifj Bölcs István tanár tart előadást A 48 [...]
3. 1960-08-17 / 194. szám
[...] túl­zsúfoltságot ezzel csökkentsék Kérdésünkre Szabó István elvtárs a vállalat áruforgalmi előadója [...] Irén Ádám Irén Tóth Erzsébet Bozóky Erzsébet Kerekes Dezső Ko­vács Ilona Sörös József Kuti Mária Sipos István Sotonyi Anna Kiss Tamás Tószegi [...] Gyula és Horváth Jolán Kiss István és Gyurko vips Margit Balogh [...]
4. 1965-02-23 / 45. szám
[...] Kecskemét Petőfi u 11 Széchi Istvánná 830 ELADÓ príma állapotban levő [...] Biaczic Mária Farkas Balázs és Bozóky Eszter Udvardi Sándor és Horváth [...] Fém és Vas­ipari Ktsz Szent István város 17 Fűzfásköz Telefon 24 [...]
5. 1966-09-18 / 221. szám
[...] Dárdai telep in utca 33 Bozóky Györgynél 6109 JÓ állapotban levő [...] elfoglal­ható Érdeklődni lehet Kecskemét Szent István váróé 35 6005 FÉRFI segédmunkásokat [...] felejthetetlen feleségem és édes­anyám Daróczy Istvánná temetésén megjelentek sírjára koszorút vagy [...] felejthetetlen drága jó férjem Meggyes István temetésén megjelentek sírjára koszorút virágot [...]
6. 1966-09-23 / 225. szám
[...] lugas és borszőlővesszők előjegyzését Zombory István lera katikezelő Kikunfélegyháza Beloian­nisz utca [...] irá­nyában Érdeklődés a helyszínen vagy Bozókynál Kiskunfélegyháza Dózsa György utca 2 [...]
7. 1967-11-11 / 267. szám
[...] gyémánt Utószinkronnál vágásnál tart Gaál István rendező új filmje a Keresztelő [...] Beauvoir Mandarin című köny­vét ismerteti Bozóky Éva a Könyvtáros cí­mű folyóirat [...] Er­dész Gyenizse Tarnóczi Edző Hor­váth István A sikeres bajnoki zárás után [...] Vállalat Felelő kiadó Me ei István Igazgató S erkes 7 tőség [...]
8. 1968-04-26 / 97. szám
[...] is alkalmas Érdek­lődni id Bíró Istvánnál Kecs kemét Felsőcsalános 37 12911 [...] jó hangulatot kitűnő szórakozást biztosít Bozóky zenekar Vidékre is Kecskemét VIII [...] eladó Hetényegyházán Érdeklődni Kecskemét Kossá István sé­tány 31 3060 30 000 [...] utca 7 Levélcím Fo­nyód Szent István út 59 2895 ELADÓ kertes [...]
9. 1968-05-01 / 101. szám
[...] 1691 ben megkezdődött Ko háry István gróf ekkor adta hozzájárulását a [...] Kovács Ildikó Molnár Mária Horváth Ist­ván Fodor Nagy Borbála Csontos Lídia [...] szám Vacsi köz felől Nagy Ist­vánnál 12979 IDŐS személy eltartását laká­sért [...] jó hangulatot kitűnő szórakozást biztosít Bozóky zenekar Vidékre is Kecskemét VIII [...]
10. 1968-05-04 / 103. szám
[...] megegyezéssel Értesítés munkaidő alatt Kalocsa Ist­ván utca 27 Telefon 554 3362 [...] jó hangulatot kitűnő szórakozást biztosit Bozóky zenekar Vidékre is Kecskemét vm [...] szám Telefon 478 632 Fucskár István üzemegységvezető 3275 A Kiskunhalasi Döhánybeváitó [...]
11. 1968-08-07 / 184. szám
[...] Tiszatáj főszer­kesztője Dér Endre író Bozóky István főrendező és Kertész Gyula rendező [...] Nagy Fe­renc Molnár Margit Csépán István Magó Mária Kálmán Ildikó Varga [...] 82 Hor­váth Pál 66 Varga Istvánná Kis Rozália 75 Lővei Józsefné Hörcsög Lídia 72 Farkas Ist­ván 27 Kenderes Antal 71 és [...]
12. 1969-01-21 / 16. szám
[...] Ildikó Adám Rózsa Páré Csaba Bozóky Mária Nagy Sándor Festő Julianna [...] MEGHALTAK Dunai Antal 70 Lala Istvánná Jani Agnes 40 Tóth Julianna [...] Imréné Jósa Klára 76 Varga István 94 Kiss Ferenc­né Horváth Emma [...] vanaiat irpiplős tcladcV dr Mezei István Igazgató Szerkesztőség Kecskemet Városi ranácsház [...]
13. 1969-03-06 / 54. szám
[...] Soltvadker ti TE edzőivel Virágh Ist­vánnal és Várhegyi Ferenc­cel A két [...] a kemény edzé­seket kezdte Virágh Ist­ván a tájékoztatást Feb­ruárban mérkőzéseket ját­szottunk [...] Bezsenyi Frittman Tóth Tumbász Fábián Bozóky és Tasnádi alkotják a keretet [...] A vizsgákon részt vesz Madarász István az orszá­gos szövetség szakfelügye­lője is [...]
14. 1970-08-19 / 194. szám
[...] járási tanács vb elnökhe lyettese Bozóky József a Madarász László a [...] dunaegyházi műve­lődési ház igazgatója Sza­bó Istvánná a mélykúti könyvtár vezetője Tihanyi [...]
15. 1970-12-17 / 295. szám
[...] Szegedi Nemzeti Szín­házhoz szerződtem Sze­geden Bozóky István fő­rendező keze alatt na­ronokat vállalt [...]
16. 1971-02-05 / 30. szám
[...] írni a világról Találkozás Szarka István költővel Szabó RáS emlékest LakiteSeken [...] egyéniségére emlékezik Szabó Pál élet­művét Bozóky Éva újság­író Sánta Ferenc író [...] kézírásos füzet Versek Dr Szarka Istvánt elsősorban orvos­ként ismerik Kiskőrösön Most [...]
17. 1971-06-03 / 129. szám
[...] felszerelést és üvegeket ármegjelöléssel Fodor István Harkakötöny Rákóczi út 12 709 [...] ZONGORÁT veszek lehetőleg pánoéltőkést Kovács István Baja Madách I 28 748­ [...] JUGOSZLÁVIÁBAN levő háza­mat elcserélném magyarorszá­giért Bozóky József Nemes­nádudvar 745 ELCSERÉLNÉM felújított [...] dolgo­zóinak akik szeretett édes­anyánk Dakó Istvánná Kovács Mária temetésén megjelentek sírjára [...]
18. 1971-11-11 / 267. szám
[...] előadásra 28 ez­ren váltottak jegyet Bozóky István rendezésé­ben az 1968 69 es [...]
19. 1972-03-08 / 57. szám
[...] si­keres újítók Bálint Gábor dr Bozóky István Körmö czy Magdolna Simon P [...]
20. 1972-07-11 / 161. szám
[...] bőveb ven lesz szó Kiss István I Megjelent a SZOT tájékoztatója [...] majd F Zs Kutatások az István kriptában A székesfehérvári közép­kori királyi [...] helyreállítási mun­kák során a fehérvári Ist­ván király Múzeum munka­társai kutatást folytattak [...] előadást és válaszolt a kérdésekre Bozóky Éva így írt róla a [...]