19 találat (0,325 másodperc)

Találatok

1. II. A fehérterror első szakasza. (1919. augusztus hó elejétől 1919. november hó végéig.) (122. oldal)
[...] nem volt kabaromon jelvény Meskó István kérdőre vont s követelte a [...] könyv a kezükben Én Meskó István feleségétől kértem s mi­vel már [...] közigazgatási bizottságnak de nyilatkozata és kérése alapján csak annyit tudott elérni [...]
2. II. A fehérterror első szakasza. (1919. augusztus hó elejétől 1919. november hó végéig.) (134. oldal)
[...] az abo­nyi nemzetőrség parancsnoka volt kérése nem talált süket fülekre a [...] kommunista irodalmat s tanokat Homoky István 49 éves nős 2 gyermekes [...]
4. Pásztor Mihály: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Közigazgatási Bizottságának pedagógus fegyelmi ügyei a Tanácsköztársaság után (445. oldal)
[...] volt véleménye diadalmaskodott mert Veverán István tanítót 1921 nov 9 én [...] polgári is­kola tanári karánál Homoky István igazgatónak és Béky Endre tanárnak továbbá Veverán István Várady János rk elemi és [...] az abonyi nemzetőrség parancsnoka volt kérése nem talált süket fülekre a [...]
5. Egey Tibor: Az állami (törvényhatósági) népművelés Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei szervezete a két világháború között (484. oldal)
[...] a törvényhatóságok segítségét kérte s kérése kedvező fogadtatásra talált A sorozat [...] tanításai címmel közölt válogatást Széchenyi István munkáiból Az hogy a sorozatot [...]
6. Adattár • Vácbottyán • Vácduka • Vácegres (220. oldal)
[...] A Váci Járási Tanács VB kérése ellenére nem állították vissza a [...] Helenbai József Horváth Mihály Ladjánszki István Ladjánszki János Horváth Károly id [...]
7. 1. Kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye archontológiája (1715–1750) (21. oldal)
[...] nádor válaszában egyértelművé tette kitart kérése mellett és biztosak lehetnek benne [...] másodalispánt végül Grassalkovich és Csuzy István a váci püspök titkára beszélte [...] ő ezt azonban mivel Koháry István országbíró jószágigazgatója lett összeférhetetlen­ségre hivatkozva [...]
8. 1704 (129. oldal)
[...] Dunavecse bíráinak es­küdtjeinek és lakosainak kérése II Rákóczi Ferenc feje­delemnek Molnár István érdekében akinek malmát a rá­cok [...]
9. 1705 (194. oldal)
[...] 12 Tóth András karabélyos katona kérése II Rákóczi Ferenc fejedelemhez Két [...] Szolnok 1705 június 13 Bertóthi István kapitány gróf Forgách Simonnak Bottyán [...]
10. Függelék (345. oldal)
[...] átruházáshoz A döntésről gr Széchenyi István másodelnök tájékoztatta Pest vármegyét F [...] április 8 i vagy aközeli kérése az átruházásról A közgyűlés már [...] a család részvételé­vel 6 Nagy István főjegyző átadja az alapítólevél másolatát [...]
12. 1/23. ő. e. 1952. június 17. • Pártbizottsági ülés 239–281. • [*Az eredeti iraton az „Egyebek” napirendi ponton belül nem betűvel, hanem számmal jelölték az egyes alpontokat.] • Napirend: • d) Káderjavaslatok. 253. (23/253. oldal)
[...] w tt Zoller lászlő Zászlós István w Pál Albert Mihály H [...] rj uűavárl Jenőné n Sfeldi Istvánná ágé lásslő M Polonyi Írnőné [...] lap szerve zetek működésének engedély kérése ácdukai Aranykalász I as tip [...]
14. 1/39-c. ő. e. 1954. március 22. • Pártbizottsági ülés 180–232. • Napirend: • h) A kisnémedi tsz felosztásával kapcsolatos problémák megbeszélése. 187. (39-c/187. oldal)
[...] elvtársakat kitüntetésül QQ í Zuglói István sződi tsz titkár Kiss Mihály [...] lakván Abony közs titk Mészáros István Cegléd JB Dobrovolni Sándor Bugyi [...] A tsz tagságának az a kérése hogy engedélyezzük a tsz feloszlatását [...]
16. Napirend: • 3. A pártbizottságok és a végrehajtó bizottságok megerősítése. • - Javaslat a párt-végrehajtóbizottságok jóváhagyására. 58–61. (91/60. oldal)
[...] Horváth Béla Török Sándor Kotvász István Bábinszki Károly Mészáros István Sipos Bálint Zsadony Miklós Szelepcsényi [...] Pacsa János Kovács Sándor Mészáros István B Kiss János járási titkár [...] részére Vác Galbicsek Károly Imrő István Lukács Ferenc I Kiszel János [...] Csepel Autógyár Pártbizottsága Varga Ernő kérése alap­ján javasolja KISZ titkári funkciójából [...]
17. Napirend: • 3. Különfélék. • c) Káderügyek, tagfelvételi ügyek. • - Szerkesztett jegyzőkönyv. 2–4. (98/4. oldal)
[...] Fenyvesi elvtárs az áthelyezéssel egyetért kérése nincs Horváth elvtárs átadja megbízólevelét [...] Kovács elvtárs a kihelyezéssel egyetért kérése nincs Horváth elvtárs átadja megbízólevelét [...] Kiss elvtárs a kihelyezéssel egyetért kérése a VB segítsen vissza hozni [...] nem tudja betegsége miatt Lajtos István elvtársat elfogadta a VB az [...]
18. Melléklet: • - Meghívó. 39–40. (176/39. oldal)
[...] jelentéshez Elő adóy Dr Bozóki István elvtárs Heghivott Dr Bozóki István e megyei főügyész Dr Ambrus [...] Kóózián Antal tsz elnök elvtárs kérése a pénzbüntetés elengedés ére f [...]
19. Napirend: • 3. Személyi ügyek. • - Szerkesztett jegyzőkönyv. 5. (494/5. oldal)
[...] elfogadta Személyi Kérdés A HM kérése hogy Dr ENDRŐDY ISTVÁ N [...] Különfélék Cservenka Ferencné elvtársnő Pásztor István elvtárs a Nagykőrösi Városi Pártbizottság [...] időtartam hasznostan telt el Pásztor István elvtárs Köszöni a lehetőség megteremtését [...]