MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. szeptember 17.

Napirend: - 3. Személyi ügyek. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 5.

-5­Végül javasolja, hogy a VB. fogadja el az anyagot azokkal a javas­latokkal kibővitve, amelyek itt elhangzottak. A megyei pártbizottsági ülésen Jámbor elvtárs mondjon el egy értékelő hozzászólást, VB. az összefoglalóval egyetértett és az anyagot elfogadta, Dr, Dobi Feren c e lvtárs : A vitát hasznosnak tartotta, köszö­ni a segitő hozzászólásokat. .Ahhoz, hogy az elmúlt időszakban pártszerübben dolgozhattak, ez az elvtársi együttműködés volt hozzá szükséges, amely itt tapasztalható. II. napirendi pont: Jelentés a közművelődés helyzete és fejlesztése Pest megyében, különös tekintettel a munkásság művelődésére A Végrehajtó Bizottság részéről észrevétel az anyaggal kap­csolatban nem volt, az t elfogadta . Személyi Kérdés: A HM kérése, hogy Dr. ENDRŐDY ISTVÁ N elvtársnak /ezredes/ a Megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság parancsnokává történő kinevezéséhez a VB. járuljon hozza. VB. a kinevezéssel egyetért. Különfélék : Cservenka Ferencné elvtársnő : Pásztor István elvtárs, a Nagykőrösi Városi Pártbizottság titkára két hónapon keresz­tül részt vett a megyei VB. ülésein, tanulmányozhatta a VB, munkáját. Reméli, hogy számára ez az időtartam hasznostan telt el. Pásztor István elvtárs : Köszöni a lehetőség megteremtését, nagyon hasznos tapasztalatokat szerzett. Cservenka Ferencné elvtársnő: Október 1-től három uj titkár elvtársat ismételten két hónapra meghivnának VB-ülésre, /Krasznai elvtárs a budai járástól, Gyigor elvtárs a ceglédi, Plutzer elvtárs a gödöllői járástól,/ VB. egyetértett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom