Borosy András - Kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok IV. 1731-1740 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 36. (Budapest, 2004)

Regeszták

tek és az összehívott katolikus és rác lakosság előtt 1733. május 11-én kihir­dették a bíró és esküdtek választását szabályozó végzést. 1. A megválasztott esküdtek névsora. Katolikusok: Gombkötő (Gombke­tő) József, Premátor Mihály, Hortói (de Horto) Adalbert, Simonovics Jakab. Rácok: Mihalovics Demeter, Kersztics Farkas, Nikolics Kozma, Veszkovics János. Nedics (Nediti!) Márk, Szvircsov János, Petrovics Balázs, Mumcsia Rajkó és Csantaka István. 2. A négy katolikus esküdt kérése ellenére, tudniillik hogy kis számuk el­lensúlyozására katolikus bírót válasszanak, a lakosok voksolása után 46 sza­vazattal a rác Petrovics Bósát választották bírának. 3. A rác rendes jegyző mellé segédjegyzőnek a katolikus Felder Józsefet választották meg, aki az adókivetésnél, a cenzus és bármi más köz- és földes­úri szolgáltatás behajtásánál, a beszállásolásnál, az adószedői (perceptor) számadásnál és minden bírósági és gazdasági jellegű ügyben közreműködjön, és mint a rendes jegyző vezessen jegyzőkönyvet, és amiről kell, tájékoztassa a katolikus lakosokat. Mivel pedig a rácok a segédjegyző tartását felesleges költségnek tartják és ellenzik, úgy egyeznek meg, hogy próbaképpen egy évig legyen hivatalban és annak letelte után döntsenek, szükség van-e rá. 4. Bár a rácok katolikus adószedő választását kérték, mivel azok kijelen­tették, hogy nincs közöttük olyan, aki ehhez kellő biztosítékkal rendelkezne, így egy rác adószedőt (a jövőben viszont amennyiben lehetséges, a rác bíró mellé katolikus adószedőt és fordítva válasszanak). Azonkívül pedig egy ka­tolikus és két rác albírót válasszanak a következő ünnepen, akik tegyenek es­küt, hogy mindenféle személyes és vallási megkülönböztetés nélkül minden­kit tehetsége szerint terhelnek meg. 5. A vármegye két határozatát felolvasták és saját nyelvükre lefordították, ahhoz pedig a lakosok magukat tartani fogják. A 12 esküdt kérését, tudniillik hogy ne kelljen három évig hivatalban maradniuk, csak egyig, mivel ha ennyi ideig minden juttatás nélkül a köznek szentelik magukat és hivatásukat nem űzhetik, nyomorúságra jutnak, a vármegye elé terjesztik. 6. Mivel Szentendre mezővárosban nincs csapszék, javasolták, hogy mintegy bevételi forrásként adják ki az italmérési jogot. A lakosok ezt elle­nezték, mivel gazdaságuk nagy részét a szőlőművelés teszi ki, tehát egyrészt ha borukat nem tudják eladni, az nekik igen nagy kárt okoz, másrészt min­denkinek van elegendő saját bora, és a több mint 300 forintért épített fogadót is, csak hogy ne álljon üresen, alig tudták 20 forintnál többért kiadni valami németnek. Mivel pedig a beszállásolt katonák panaszkodtak, hogy nincs ele­gendő marhahús, amit a lakosok is megéreznek, ezért állítsanak fel egy jól felszerelt vágóhidat és helyezzenek oda egy tapasztalt mészárost, a további­akban pedig csak ő mérhesse ki a marha- és egyéb húsokat, a birkát viszont a szokás szerint bárki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom