MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1960. február 8.

Napirend: - 3. Különfélék. - c) Káderügyek, tagfelvételi ügyek. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 2–4.

- 3 ­00018Ü Fenyvesi János elvtársat elfogadta a VB. a domonyi "Dózsa" Tsz, elnökének, a káder átcsoportosítás keretében. Fenyvesi elvtárs az áthelyezéssel egyetért, kérése nincs, Horváth elvtárs átadja megbízólevelét, jó munkát kiván. Kovács József elvtársat elfogadja a VB. a gombai "Szüst kalász" Tsz, elnökének, a káder átcsoportosítás keretében. Kovács elvtárs a kihelyezéssel egyetért, kérése nincs. Horváth elvtárs átadja megbízólevelét, jó munkát kiván. Kiss János elvtársat elfogadja a VB. az aszódi "Arany kalász" Tsz. elnö­kének, a káder átcsoportosítás keretében. •Kiss elvtárs a kihelyezéssel egyetért, - kérése, a VB. segítsen vissza-hozni azokat az embereket az ipari üzemből, aki idáig földművéléssel fog­lalkozott és csak most ment iparba dolgozni, ­mivel sok öreg van a tsz. községben. Horváth elvtárs közli vele, hogy ebben a VB. nem tud segíteni,-javasolja, ugy dolgozzon a Tsz., hogy az emberek önként visszamenjenek.Majd megnézi Horváth elvtárs átadja megbízólevelét, jó munkát kiván. Krajcs Sándor elvtársjrfafc elfogadja a VB. a kartali "Uj élet" termelő­szövetkezet elnökének, a káderátcsoportositás keretében. Megbízólevelet átvenni nem tudja, betegsége miatt. ^ Lajtos István elvtársat elfogadta a VB. az acsai "Arany kalász" Tsz. elnökének a káderátcsoportositás keretében. Lajtos elvtárs a kihelyezéssel egyetért, kérése nincs. Horváth elvtárs átadja megbízólevelét, jó munkát kíván. Dolányi László elvtársat elfogadja a VB. a turai "Uj uton" Tsz. elnökének, a káderátcsoportositás keretében. Dolányi elvtárs a kihelyezéssel egyetért, kérése nincs. Horváth elvtárs átadja megbízólevelét, jó munkát kiván. Qyöre Sándor elvtársat elfogadja a VB. az abonyi "Kossuth" tsz. elnö­kének, a káderátcsoportositás keretében. Gfröre elvtársnak semmi kérése nincs, a kihelyezés­sel egyetért, Horváth elvtárs átadja megbízó levelét, jó munkát kíván. / . <1 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom