MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1953. november 2. - 1953. november 23.

1/37. ő. e. 1953. november 16. • Pártbizottsági ülés 128–203. - Mellékletek: - - A Ceglédi Városi Pártbizottság státuszkérdése. 196.

Ceglédi Városi Pártbizottság -státu sz kérése, • i • i; 1 —* -J-*-..!., ,••—.,•• ,i.ii ,ii..ii— — m. WIII i.. , ...u—„if.i....... ,. i..-n.iii..,i.. l ii..liLAiim .1 « «.!••>—.— .im.iiii.—. '. n „.•„•I. .Hl.. A Ceglédi Járosi Pártbizottság kéri.a Megyei Párt biz ©itságot|p hogy a Ceglédi Kélyépitő-Gépjavité Vállal a tho*s egy függetleni­tett titkári státuszt engedélyezzen. Az.üzem 1931-ben létesült, Cegléd le, bb és egyre jobban fejlődő üzeme. Jelenlegi munkás létszáma .664 fő, a párttagok' száma lőo fő. Az üzem ha teljes kapacitással fog dolgozni, akkor 3ooo munkást fog. foglalkoztatni,. ide fog Összpontosulni"' országos •viszonylatban a népgazdaság számára igen fontos mély­építő gépek, földkotrők, gyaluk stb. javítása. A párttagok munkakörülményei megkövetelik, hogy három alapszer­kezetet hoznának létre és ezek összefogását a .jelenlegi alap- ' szerveseti titkár gazdasági munkája mellett nem tudja megoldani. * ..'":-• Javaslatot elkészítette Papp István e. Javaslattal egyetért: Bérces Jenő e. Budapest, 1953*. nov. 16* "~""\ Készült: 12 pld. .'".-,.; • Gépelte: Hamar­K. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom