MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1954. március 1. - 1954. április 12.

1/39-c. ő. e. 1954. március 22. • Pártbizottsági ülés 180–232. - Napirend: - h) A kisnémedi tsz felosztásával kapcsolatos problémák megbeszélése. 187.

A javaslaton kivül elfogadta még az alábbi elvtársakat kitüntetésül QQ í Zuglói István, sződi tsz.titkár, Kiss Mihály Vác VB titk,, Markovícs Ferenc aszódi JB nyilv,tart,vez, Gylgor lakván Abony közs.titk. Mészáros István Cegléd JB, Dobrovolni Sándor Bugyi 4HG,pártit. Szatmári Lajos Csepel Autó PB szerv.titk, Rákóczi Jánosm Srd AMG, Füredi Lászlóné Solymár tez,titkárhelyettes, Barnai Gyula Pilisi bánya PB titk, Nagy András 5 hó p,isk.okt&tó, Surányi Miklós 5-hó p,iskola oktatója. A megyei pártválasztmány tagjaira és póttagjaira szóló javaslatot, a kongresszusi küldöttek kimutatását, a JB-k által javasolt megyei küldöttek kimutatását nem tárgyalja az MB azzal, hogy f.hó 25-én du,l«H5rakor ül össze újra az MB ezek megtárgyalására, h/ Kisnémedi tsz,feloszlásával kapcsolatos problémák megbeszélése, Hagy e;A tsz-tagságának az a kérése, hogy engedélyezzük a tsz feloszlatását. Az a helyzet, hogy nincs munkaképes ember aki dolgozzon. Sajnos a párt­szervezet is és a tagság is azon van, hogy a tsz,feloszoljon. Vannak kü­lönböző kikötéseik a dolgozóknak, amelyeket meg kellene nézni és ha lehet segíteni ezek teljesítésében, A vitában részt vett:Jámbor e, A MB megbizza Jámbor és Besztercei elvtársa­kat, hogy a ma esti közgyűlésre menjenek ki s nézzék meg, hogy hol miben lehet segíteni s megnézni az ellenség tevékenységét is. Fekete e, tegyen intézkedést azoknak a kulár­koknak az eltávolítására akik most megfélemlí­tik az embereket. Az adminisztratív o,nézz& meg a rendőrség munkáját a kulákok vagyonaifaak visszaadásával kapcsolatban, FelelösíTóth e. k,m,f.t. Zészült: 3 példányban Gépeltél Sólyom Gézáné *<ffc NaW J9^ps m>$itkar

Next

/
Oldalképek
Tartalom