MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1962. június 18.

Melléklet: - - Meghívó. 39–40.

Peat megyei•Pártbizot tsó^, . Budapest, T e t Árpád u,12. " ~/// Kedv es ..,.«, „ „ , .,„,Elv társ! Értesítjük, hogy a megyei Párt Végrehajtó Bizottság junius 18.-án, d.e, 9 órai kezdettel ülést tart melyre meghívjuk, iT^j)ir_endj_ 1,/ Jelentés a mezőgazdasági szakpropaganda hely­zetéről és az élenjáró módszerek elterjeszté­séről, 7 Előadó : Jámbor lliklós elv társ.. ; oghivott: Dr.Dajka Balázs e. Pest megyei Tanács Bor-bás Lajos e 9 " " " 2,/ A megyei főügyész jelexitese az ügyeszi nyomozó munka tapasztalatairól, Adminisztratív Osztály észrevétele a jelentéshez. Elő adóy Dr,Bozóki István elvtárs. Heghivott ; Dr„Bozóki István e« megyei főügyész.­Dr.Ambrus György e. nyomozó oszt.vez. 3./ Nagy András elvtárs a felsőbabádi Á.G. igazga­tójával kapcsolatos május 24.-Í újságcikkre vo­natkozó jelentés 0 Elő ad6% Blaskovits Jánosné e. és Balassa Béla elvtárs a Ileghivo tt;,Kegyvári Ferenc e. Dabasi JB.titkár Nagy András e. felsőbabádi ÁG.igazgató Ragó Antal e, F Ilondok Pál e. F, I f l 4./ Informatív anyagok, a,/ Jelentés a gödöllői es a ráckevei járások­ban befejezett légoltalmi oktatásról. Adminisztratív osztály észrevétele a jelentéshez,, P-IOSAQ-­, Keleti Ferenc elvtára. b»/ Kóózián Antal tsz, elnök elvtárs kérése a pénzbüntetés elengedés ére f Előadó j. Hatusck Tivadar elvtárs, / / O / r. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom