Bánkúti Imre: Pest–Pilis–Solt vármegye a Rákóczi korban I. - Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 2. (Budapest, 1997)

1704

129 120. Szegedi tábor, 1704. július 30. II Rákóczi Ferenc és a fejedelmi tanács utasítja Nógrád vármegyét, hogy elosz­lott hajdúit gyűjtse össze s küldje a solti sáncba. Eredeti fogalmazat. MOL G. 17. RSzL II. 1. a. Die 30. mensis Julii continuatur Excelsum Consilium in Castris ad Szeged positis. In quo sequenta resoluta sunt. 5. Nemes Nógrád Vármegyének, hogy mivel az melly hajdúkat az Nemes Vármegye táborunkba küldött volt, azok több vitézlő rendeket mocskos szókkal illetvén, zászlójukat elhagyták s eloszlottanak. Az Nemes Vármegye azokat kikerestesse és az tiszteket, az kik azon tumultusnak okai voltak, exemplariter büntetesse, exequaltatván azokat, az többit pedig [küldje] 1 az solti sánchoz azon számot, mellyel tartozik az Nemes Vármegye supportál­ni. Expeditae. 1. E szó kimaradt a fogalmazványból. 121. Anyásdnál lévő tábor, 1704. augusztus 15. II. Rákóczi Fe­renc fejedelem pátense Szűcs János ezereskapitány és a három város bírái részére: a hazaszéledt katonaságot szedjék össze. Egykorú másolat. Kecskemét v. lta Városi jkv 1702-1708. 285. [Elveszett.] Kiadás: Hornyik IV. 309-310.1. 122. Dunavecse, 1704. szeptember 1. Dunavecse bíráinak, es­küdtjeinek és lakosainak kérése II. Rákóczi Ferenc feje­delemnek Molnár István érdekében, akinek malmát a rá­cok tavasszal felégették, de ö fejedelmi engedéllyel a többi pusztult malmok alkatrészeit felhasználva, új malmot épített a Dunán. Ezt most némely kuruc tisztek meg akar­ják szerezni, ez ellen védelmet kérnek. Eredeti. MOL G. 19. RSzL II. 2. h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom