Pásztor Mihály: A fehérterror néhány jelensége. Pest megye 1919-1920 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 8. (Budapest, 1985)

II. A fehérterror első szakasza. (1919. augusztus hó elejétől 1919. november hó végéig.)

Rajcsné, Schmidt Róza, 52 éves, r. kath. vallású, férjes be­panaszolt a fentiekkel szemben állitotta : "Csillaggal átszőtt piros ru­hám nincs : kalappal nem jártam az átképző tanfolyamra - e tényt az egész tanítóság igazolhatja. ... Kihallgatásom alkalmával mondtam, hogy 7 éves bordó szoknyám van, állításomat igazolhatja Puchtinger Meláni tanítónő, akitől 7 év előtt a szabásmintát kértem a világ­háború alatt elrendelt "hadi imát" csak egyedül én imádkoztattam. ... Az ünnepélyen nem volt kabaromon jelvény. Meskó István kérdőre vont s követelte a piros könyvet. Neki és Fülöpnek vezetői jelvény volt és piros könyv a kezükben. Én Meskó István feleségétől kértem -s mi­vel már piros nem volt neki- barnát adott nekem. ... ennyi rossz­indulattal egy szentet is ki lehet végezni... Az aligha Ítélhető meg "hiteles" objektivitással, hogy a szok­nya piros vagy csak "ártatlan" bordó volt, mert ezt még akkor sem tudták mindenki részére megnyugtatóan "lezárni", amikor a bajt oko­zó ruhadarab abszolút "autentikus" bizonyítékul szolgálhatott. Az es­peres-plébános, pápai kamarás 1920. ápr. 25-én irta nyilatkozatát a közigazgatási bizottságnak, de nyilatkozata és kérése alapján "csak" annyit tudott elérni, hogy a tanítónő nyilvánosan kihirdetett "dorgá­117 lás" fegyelmi büntetést kapott, amit 1925. március 23-an töröltek. Ugyancsak Monoron, a polgári iskolában, 1919. szept. hó 20-án "... a tantestület tagjainak a mult év okt. 31-től tanusitott magatar­tását elbíráló ..." értekezletüket tartották a tanári kar tagjai. Ezt megelőzően az igazgató vezetésével egy bizottságot alakítottak, amely a direktoron kivül három tanárból állt. A 13 tagu tantestületből Ble­ier Sándor tanárt találták vétkesnek, mert a többi "... tartózkodott a letűnt forradalmi hónapok alatt minden olyan ténykedéstől, amely ... a bekövetkezett anyagi és erkölcsi romlást a legkisebb mértékben is

Next

/
Oldalképek
Tartalom