MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1954. március 1. - 1954. április 12.

1/39-c. ő. e. 1954. március 1. • Pártbizottsági ülés 1–51.

——————————————————— Az MDP Pest Megyei Bizottsága üléseinek iratai ——————————————————— 1/39-c. ő‍. e. 1954. március 1. Pártbizottsági ülés 1–51. Napirend: 1. A Megyei Tanács jelentése a falu iparcikkekkel való ellátásának megszervezésérő‍l. 2–4. 2. A Megyei Tanács jelentése a begyű‍jtésrő‍l. 5–6. 3. Egyebek: a) Az MB Mező‍gazdasági Osztályának szóbeli beszámolója az MB határozatainak végrehajtásáról. 6–7. b) Rendkívüli tagfelvételi javaslat. 7. c) Káderjavaslatok. 7–8. d) Javaslat pártszervezetek mű‍ködésére. 8–9. e) Egyéb javaslatok. 9. Mellékletek: - Az MB 1954. március 1-jei ülésének határozatai. 10–13. - Jelentés a falu iparcikkekkel való ellátásának megszervezésérő‍l. 14–20. - Jelentés a Megyei Pártbizottság márciusi ülésére a begyű‍jtés munkájáról. 21–26. - Rendkívüli tagfelvételi javaslat. 27–28. - Káderjavaslatok. 29–39., 44–49. - Feljegyzés személyi ügyben. 40. - Javaslat a Fegyelmi Bizottság aktíváira. 41–43. - Javaslat pártszervezetek mű‍ködésére. 50. - Javaslat alapszervezetek mű‍ködésére. 51. ————————————————————————— Pest Megyei Levéltár —————————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom