MDP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1952. május 20. - 1952. július 22.

1/23. ő. e. 1952. június 17. • Pártbizottsági ülés 239–281. - [*Az eredeti iraton az „Egyebek” napirendi ponton belül nem betűvel, hanem számmal jelölték az egyes alpontokat.] - Napirend: - d) Káderjavaslatok. 253.

:'$&Kixa Balázs kizárása $££$ Bosanvsi láttáimé- •* " Horváth ö a Iázs * *i Wkfc Károly " . • Jánosfi--József M M Karcsik ^eranc H H ^sonka János . " w '•Edth János " •* ^ácz Gábor w "' id. %éth Mihály « » |zabá Is^vánné rt rt **zohai Ferenc w tt .Zoller lászlő " « Zászlós István ' w " Pál Albert * " [}&?& Mihály * H fehér JtSzssí w w ^rj^uűavárl Jenőné " n Sfeldi Istvánná « » • *ágé lásslő . M *.' , Polonyi Írnőné tt * • Kálmán Józ se£a 5 M " J *lap szerve zetek működésének engedély kérése.,. *ácdukai Aranykalász I-as tip. x 'szcs engedély megadva. a zöd *• III •»*;,« « « Püspökei lágy i Uj élet III "' " " •»' ^ácbottyán III. " » « » Szentendrei ö ü±5 ipari?, nem. /nézzük meg./ w Vondá-lát oipar V . * \ ' . Pomázi laipari K'i'^z * Budakalászi áli.kisérleti tálsp engedély megadva. '* Káder.1 avaslato.k . .--.... ""Kovács Ferenc 7áe VpB tizemszervesonek ejLf okádva ,. Mészáros Mária • O. ^ep^Aiit ó^yár nyilytart. , 0 ss t. vezetSnak I elfogadva.. Üebhart Andrásné y ác ¥p# ny il v.tg.yt ,.„oszt,. ve z. -nek elffo ffady&­/Sfe.-'.v e. • Molnár elvtársat a HM-bol, Marosi elvtársat, aki M.tiszt, meg kell nézni TI? / « Kmf. . , . . •faj M§/gy Jan0s [iésaíilt-; 5 példányban, . . m, titkár 3-épelte; Jásai Johanna és Nagy icálmdnnö. Sapták:... 2 pl.lűY* 1 " MB,Titkárság 1 ti n párt és Töae^gsserv f O. 1 tt ? Ügykezelés*

Next

/
Oldalképek
Tartalom