Pásztor Mihály: A fehérterror néhány jelensége. Pest megye 1919-1920 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 8. (Budapest, 1985)

II. A fehérterror első szakasza. (1919. augusztus hó elejétől 1919. november hó végéig.)

jegy. Győr, 1919. XI. 5. Siófokra való hivatalos utazásom alkalmával Vámosy Béla főhadnagy (a szegedi fölszámoló hümhöz beosztva) kért, hogy az itteni csendőrséget értesitsem, hogy Király Aranka polgáris­kolai tanárnő, Abonyból, aki kommunista és a növendékeknek izgató előadásokat tartott ... internálása végett a szükséges intézkedések megtörténjenek." Vámosy Béla főhadnagy -aki 1918-19. talán az abo­nyi nemzetőrség parancsnoka volt- kérése nem talált "süket fülekre" a tüzértiszti század segédtisztjénél, a segédtiszt bejelentésére letar­tóztatták Király Aranka tanárnőt, s elrendelték Hajmáskérre való in­ternálását. A megmaradt iratokból az derül ki, hogy Hajmáskért si­került elkerülnie, de a fegyelmit nem, ami 1921. márc. 12-én Bé­ky Endre tanárral együtt- "megintés" büntetéssel végződött. Béky Endre tanárról is nehezen lehetett volna azt állítani : szo­cialista. Vagyona nem lehetett jelentéktelen, hiszen annak akkori be­csült értéke kb. 180 000 koronát tett ki. A Tanácsköztársaság alatti tevékenysége : "Egy izben tartott beszédet, de arról általánosan el volt ismerve, hogy nem volt kommunista érzelmű. ... Amikor a vö­rösök innen Czeglédre vonultak - engem is túszul jelöltek ki ... " A fentiekért inkább dicséretet várhatott volna, mint megintést, de sú­lyos vétséget követett el 1919. okt. 25-én a szolgabirőság helyiségé­ben tartott kihallgatásán : csak Szeness Imre tanárról vallottá azt, hogy kommunista, még Szeness Imréné, Király Aranka tanárnők ese­tében "messzire merészkedett", amikor kijelentette : "Az a meggyőző­dése, hogy tudatosan nem voltak kommunisták, sőt nem is ismerték „131 a kommunista irodalmat s tanokat. ' Homoky István, 49 éves, nős, 2 gyermekes, vagyonos polgári iskolai igazgató azt nem is sejtette, hogy ugyanabban az időben a segédfelügyelő jelentésében ő "kiemelt" helyen szerepelt : "az igaz­gató még az 1918. év december havában az abonyi közalkalmazottak 134

Next

/
Oldalképek
Tartalom