260 találat (0,395 másodperc)

Találatok

1. 3273/1958. Gubis Ádám, Szaniszló János, Szobácsi József és Quint János minisztertanácsi dícséretben való részesítése
[...] határozat kelte Tárgy Gubié Ádám Szaniszló János Szobá cs i József [...] e tw­ 4 c Czottner Sándor e 6 Dobi István e [...] Kaszás Ferenc e 7 Rónai Sándor e 8 Szónási Géza e [...] Csergő János e 15 Czottner Sándor e 16 Nagy Józsefné e [...]
2. Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély (43. oldal)
[...] hadainak élére Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így [...] authoritate tek nagys Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát 1 Az [...] vadász kirándu­lásra szakított időt Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult nagyobb konyhakészletet s [...]
3. (246. oldal)
[...] fia Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai János és Szaniszló alpereseket Kallón jankaházai de Jankahaza [...] mandátumban fel­sorolt nádori emberek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...] idézésre felsorolt nádori em­berek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...]
4. (284. oldal)
[...] Horwathy és általa carnalis testvéreinek Szaniszlónak és Péternek meg örököseiknek adomá­nyozta [...] meg határosok jelenlétében iktatni akarták Szaniszló birtokré­szeit Istvánnak és carnalis testvéreinek [...] János aki Horvath y i Sandor leánya Erzsébettől szárma­zik bemutatott két [...] Balázsnak és Jánosnak Bá­lint fia Szaniszló és Sandor fia Dénes ottani nemesek meg [...]
5. Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_25. oldal)
[...] a semptei udvarban 68 Thurzó Szaniszló alnádora Szlavniczai Sándor János akire nézve mindaz érvénnyel [...] fasc ban 67 Levele Thurzó Szaniszlóhoz 1619 szeptember 7 ről Galgócból [...] Imrével együtt Thurzó Kristóf és Szaniszló között bizonyos javak ügyében megegyezésre [...] NRA 416 29 70 Egy Sándor János alnádori relációjára készített nádori [...]
6. Levéltári Közlemények, 9. (1931) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei : második közlemény / 38–111. o. (9_1-2_87. oldal)
[...] István Chwry i János Bátori Szaniszló fia István fia László Szaniszló fia István Az alperesek tanúi [...] Ders fia András Dobus i Sándor fia György Sándor fia Mátyás Péter fia Ágoston [...]
7. Levéltári Közlemények, 60. (1989) 1. • Jakó Zsigmond: Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori történetének vázlata, XVI–XIX. század / 3–55. o. (60_1_42. oldal)
[...] szerint ezt a manufaktúrát Köpeczi Sándor létesítette 1789 ben tehát még [...] Kemény cs csombordi lvt Missiles Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 II [...] 5 5 Uo Kemény Simon Szaniszló Istvánhoz 1793 X 10 Fasc [...] 1793 IX 5 259 Uo Szaniszló István Kemény Simonhoz 1793 rV [...]
8. (482. oldal)
[...] 90 91 92 János fia Szaniszló 85 Péter 88 89 Szaniszló fia István és Sándor 91 Sándor fiai Péter és Miklós 91 Szaniszló fia János 85 Hosszúmezeiek 89 [...]
9. 1948-09-09 [0093]
[...] dámőci hatholdas gazda 648 százalókban Szaniszló Sándor jókoi négy holdas gazda 484 [...]
11. (482. oldal)
[...] Zala várm Gyermekeik a DÉNES Sándor István T T r ikrek [...] család első ismert őse HOSSZÚMEZEY Szaniszló az ungh­vármegyei a Turul XI [...] faluk kenézséget Fiának JÁNosnak fiai SZA­NISZLÓ JÁNOS PÉTER GYÖRGY és BOGDÁN [...]
12. Közlemények • GECSÉNYI Lajos: A rejtélyes Thurzó. Thurzó Ferenc, a Magyar és az Udvari Kamara elnöke (1549-1563) (31. oldal)
[...] rejtélyes Thurzó Takáts 1899 TAKÁTS SÁNDOR A harminczadosok elleni vizsgálat 1560 [...] 247 257 é n Takáts SÁNDOR Thurzó Ferenc Takáts Sándor A magyar múlt tarlójáról Bp [...] WENZEL Gusztáv Thurzó Zsigmond János Szaniszló Ferenc négy egykorú püspök a [...]
13. (35. oldal)
[...] helyette­seihez Dolha i János fia Szaniszló uterinus tesvérei György és Bogdán [...] megyei Komlós nevű birtoka valamint Szaniszló György és Bogdán Sarkad más [...] atyja Ugrin meg testvérei János Sándor Imre és István a panaszos Szaniszlót Györgyöt és Bogdan t igyekeznek [...]
14. (339. oldal)
[...] birtokra a néhai Bálint fia Szaniszló birtokrészére mentek amelyet Sza­niszló magtalan halála címén a király [...] másik Horwathy ból való István­nak Szaniszlónak és Péternek adományozott ahol összehíván [...] nobilis domine Elyzabeth vocate filie Sandor fuisset extradata que videlicet portio [...] Dyonisii et Ladislai fihorum predicti Sandor per eosdem Dyonisium atque Ladislaum [...]
15. (304. oldal)
[...] konvent­hez Iktassák be Vrmezew i Szaniszló fiát Miklóst és fiait Pétert [...] Thin­pus t és Györgyöt valamint Szaniszló fiát Szaniszlót és István fiát Miklóst a [...] meg őket Kijelölt királyi embe­rek Sándor de Lipse Gregorius de eadem [...]
16. (263. oldal)
[...] előtt Horwathy i Bálint fia Szaniszló necessitatibus ipsorum ad presens non [...] is oly módon hogy ezt Szaniszló sok éven belül nem válthatja [...] fejében kötelesek a zálogot visszaadni Szaniszló e földekért más birtoká­ból kárpótolja [...] a megállapodásukat amelynek értelmében Kezegh Sándornak és fiának Mihálynak a Szabolcs [...]
17. Tanulmányok • II. • Pálffy Géza: Örök vesztesek vagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben (297. oldal)
[...] 1608 őszi Bethlen főkapitánya Thurzó Szaniszló az 1622 nyári diétán lett [...] fegyveres ellensége volt Sőt Thurzó Szaniszló utódja sem lett más 1625 [...] szatmári béke kuruc aláírója Károlyi Sándor is hamaro­san 1712 ben császári [...] 70 52 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Bp 1988 [...]
18. (368. oldal)
[...] melyben írja hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt azonban Miklós [...] Smigrod Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához melyben kérik hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert a kit [...]
19. (180. oldal)
[...] 34 98 108 120 Szalay Sándor 51 Szalber Jakab 90 Szaniszló Borbála lásd Lázár Dávidné Szaniszló család 42 43 Szattmáry Vilma [...]
20. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ (229. oldal)
[...] fia Pál Naprágyi D 69 Sándor András fia H 144 Hanvai [...] foesperes H 81 Sandrinus 1 Sándor Sánkfalva Gömör m később Sankovce [...] 09 Hős 1 Hős Katalin Szaniszló lánya H 243 Miklós János [...] Péter Domokos fia D 69 Szaniszló H 243 Sankovce 1 Sánkfalva [...]