Illéssy János: Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. (Budapest, 1899.)

I G L O KIR KORONA- ÉS BÁNYAVÁROS LEVÉLTÁRA. A VÁROSI TANÁCS MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE D R I L LÉ SSY JÁN 0 8. BUDAPEST. AZ ATHENAEÜM IROD. ÉS NYOMDAI E. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalom