Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

2467. 1486. junius 9. Bjecz. Bjecz város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, hogy Péter bártfai fürdőst, a ki Anthol Antal bártfai polgár helyett a Gorliczky Jánosnak járó 10 és % frt megfizetésére önként ajánlkozott, de még mindeddig nem fizetett, — fizetésre szo­rítsák. Papiroson, pecséttel. 2468. 1486. junius 13. Buda. Pakos László tárnokmester a Bártfa város tanácsa mint elsőfokú bíróság által 1483. deczember 23-án néhai Kai György végrendelete miatt ennek özvegye, jelenleg Stok György neje Katalin asszony, továbbá Hensel Pál bártfai polgár unokái Jeromos és Márta közt támadt perben hozott ítéletet, mely a felek felebbezése folytán a tárnoki szék elé került, — hely­benhagyja és Kai György végrendeletét megerősíti. Vízfoltos papiroson, zárópecséttel. 2469. 1486. junius 14. Buda. Pakos László tárnokmester Bártfa város tanácsát a neki járó 5 frt lefizetéséről nyugtatja, Papiroson, pecséttel. 2470. 1486. junius 21. Becz. Cruszlowai Pyenyezek András krakkói pinczemester levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt, azonban Miklós hajlandó mindent vissza­adni. Vízfoltos papiroson, zárópecséttel. 2471. 1486. junius 22. Smigrod. Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben a Chyla Péter és Katalin bártfa-alsóvárosi polgárnő közt a Chyla Mátyás halála után maradt szántóföld miatt támadt ügyben ír. Papiroson, töredékes zárópecséttel. 2472. 1486. junius 28. Smigrod. Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert, a kit ártatlanul fogtak el, ereszszék szabadon. Papiroson, zárópecséttel. 2473. 1486. julius 6. Szomolnok. Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, melyben bizonyos levelükre feleletet küld. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom