Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

Hatvani prépost András 76. —• uradalom praefectusa Róth Ádám 276. Hédervári István 218. Hegedős István (nemes) belényesi esküdt, majd főbíró 239,245. Hegen nemzetség 130. Hegy beregvmi b. 95, 96. Hegyénháza zarándvmi b. 15b. Hegyi István 222. Heilsberg város 268. Helgincz (Helgyncz) körösvmi b. 147. Héliás (Éliás) leleszi prépost 216. Helmecz beregvmi b. 95, 96. Helyei békésvmi b. 266. Henczhida biharvmi b. 208. —i kúria 208. Henczhidai Benedek 163, 173. — Mihály 208. Henrik fia Péter, Mykch sziavon bán ellensége 79. — országbíró és somogyi comes 72. Herberstein gróf, bellicus praeses 269. Herbord (Herborth, Herbold) comes 72, 73, 74, 75, 76, 78, 8o. Herbortfalva alias Szent Iván föld zalavmi b. 90. Herbortya (Herbolthya) kh. 166, 217. — körösvmi b. 217. Herbortyai Borbála 130, 136,141,147. — János fia Ost mester 87. — Katalin .41. Herbortyai Ost (íia) János 124, 130, 136, 141, 147. — — — felesége majd özvegye Ka­talin 93, 119, 121, 125, 130, 136, 147. Herbortyai Pogány ld. Pogány. Herencsény kh. 277. — község közönsége 177. — nógrádvmi b. 274, 275. — pecsétjének körirata 277. — urbáriuma 279. Herendi Miklós kir. kincstárnok 205. Herkfy György — zajezdai — válasz­tott bíró 180. Hermanfalva zalavmi b. 117. Herna biharvmi b. 246. Herpai István és Miklós 165, 166. Herpaiak 164, 165. — támadása 162. Herrliberger Dávid svájci rézmetsző 281. Hervoya — féle lázadás 95. Hetei (Hettei) András — Beresniczei­borosjenei lakos 242. — Benedek beregi szolgabíró 122. Hetesi Pethe Márton kalocsai érsek 239. Hettinger dragonyos cohors 260. Heves vm. 76, 129, 1/6, 184, 185, 215 274. Hideg Pataka kh. 276. Hidvég kh. 230. —i Polyányi (Poliani) Sebestyén 230. Hilberek vagy Hilszeg nevű sziget 222. Hlivistye (Lywysthye) ungvmi b. 207. Hodosdi Bessenyői Benedek és Ist­ván 173. Hodostó zarádvmi b. 233, 246. Hoffi Gyleys Tamás 127. Homrakon Péter 164. Hont vm. 81. 133, 267. Honykócz (Honkocz) ungvmi b. 207. Horváth András 173. — Bertalan •— Brancsikai — 216. — — mármarosi sókamara ispán, majd megyeispán 176, 177. — Boldizsár 239. — György ungvári kapitány 227. — István 214. — János 172. — Mihály — Lonyczai — 173. Hosszúbérc (hozywberch) hegy 102. riosszúmező mármarosvmi b., illetve mezőváros 85, 174, 212, 222. Hosszúmezei Bogdán (Bragdán) 88, 89, 90, 91. 92 — György 88, 89, 90, 91, 92. — István fiai János és Mihály 91. János 88, 89, 90, 91, 92. — János fia Szaniszló 85. — Péter 88, 89. — Szaniszló fia István és Sándor 91. — Sándor fiai Péter és Miklós 91. — Szaniszló fia János 85. Hosszúmezeiek 89. Hosszúmezőn lakó nemesek össze­írása 267. Hosszúolaszi krassóvmi b. 128. Hosthfy Miklós leleszi prépost 167, 169, 170. Hőfer Dániel 255, 259. Hrosalia (Rozalja) mármarosvmi b. 147. Huli Miklós ügyvéd 130. Humeny Ferencz kőmíves mester 283. Hunyad vm. 191, 192. Hunyadi János besztercei örökös gróf, Magyarország főkapitánya, kormányzó 128, 129, 130, 131, 132, 133. 134, 136, 137, 138. 142, 143. Huszárok (hwzarones) 198, Huszt vára kh. 161. — — illetve mezőváros 176, 177, 202, 212, 218, 234.

Next

/
Oldalképek
Tartalom