Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. (Máramaros-Sziget, 1900.)

45. 1383. Február 24. Buda, Mária királyné románjainak János, Sándor és Istvánnak Szaniszló vajda fiainak adomá­nyozza Kereezke és Kusnicza faluk Keneziatusát, oly módon miként azt nagyanyja Erzsébet királyné adományozta, vagyis hogy tartozzanak az ötvenedből járó jövedelmek fele részét a királyné részére beszolgáltatni. Nos Maria Dei gratia Regina Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. memoriae commendamus tenore paesentium significantes quibus expedit universis, -quod nos requirentibus servitiorum meritis Ioannis, Sándor et Stefani filiorum condam Stanislai Woywodae olahorum reginalium, Keneziatur^i duarum villarum nempe Kerechkey et Kuch­nyche vocatarum in comitatu de Beregh 1) existentium eisdem Ioanni, Sándor et Stephano perpetuo et irrevocabiliter de beneplacita volun­tate serenissimae Principis Dominae Elisabeth eadem Dei gratia Re­ginae Hungáriáé, Poloniae, Dalmatiae etc. genitricis nostrae carissimae duximus concedendum eo modo, quod dicti Ioannes, Sándor et Ste­phanus medietatem collectarum quinquagesimarum 2) semper et quolibet anno de dictis duobus villis teneantur dare et salvo tamen jure alieno, prout etiam praemissum Keneziatum condam serenissima Princeps Domina Elisabeth eadem Dei gratia Regina Hungáriáé, Polo­niae, Dalmatiae etc. Avia nostra charissima felicis memoriae eisdem Iohanni, Sándor et Stephano mediantibus suis literis, coram nobis exhibitis, modo praelibato duxerat offerendum. Dátum Budae feria sexta proxima ante Dominicam Laetare. Anno domini M° CCC° LXXX 0 tertio 3). *) Ezen faluk Dolhával együtt 1460-ban lettek Máramarosba kebelezve. 2) Az ötvened (quinquagesimae) oly adózás volt, melyet a románok tartoz­tak fizetni. 3) Leleszi Convent (Statut. V No. 237.) Másolat Petrovay Cyőrgytől. Az itt emiitett Szan szló vajdától származnak a Dolhay, Petrovay, Leordinay (Leordean) és Urda családok (Lásd Petrovay György értekezését a „Turul" 1897. évi 58. lapján).

Next

/
Oldalképek
Tartalom