Anjou-kori Oklevéltár. XL. 1356. (Budapest-Szeged, 2014)

Index nominum et rerum

sági Boldogságos Szűz Mária- monostor premontrei rendi testvéreinek kon- ventje, prépostja (1. még István sági prépost) 25, 71, 152,182, 227,323,418, 502, 506, 538, 612, 621, 688 Ságtelek (Saagtheluk, Saagteluk) föld, Ság mellett (Győr m.) 238, 312 Sahy /. Ság Sajó (Heyo) folyó 128,129 Sajókaza Z. Kaza Sajópetri Z. Petri Sajószentkirály Z. Szentkirály Sajógömör Z. Gömör Sala, Onth fia, András apja, Ant- hol, Gaal, György és István nagyapja, terpényi 371 Salamon, János mr. apja, gúti 680 Salamon, István apja, László nagy­apja 657 Salamon, Mihály apja 35 Salamon, Miklós apja 50 Salamon, Miklós apja 292 Salamon, Miklós fia, Salamon uno­kája, István, András, Mi­hály és Miklós fivére, kel- neki 599 Salamon, Miklós apja, István, And­rás, Salamon, Mihály és Miklós nagyapja, kelneki 439, 599 Salamon, Péter mr., Miklós, Sebes­tyén, Harazt és István apja, laki 320 Salamon mr., tordai főesp., And­rás erdélyi püspök lelkiek­ben általános vikáriusa, az erdélyi egyház kápt.-ja ál­tal a [püspöki] szék ürese­dés miatt kirendelt vikári­us 268, 657 Salamon, Wlkowy fia, Berus fér­je, Katalin és Anthola apja, Kemnichyche-i 525 Salamonfeulde, Somlyó határában (Vas m.) 271 Salgovce Z. Sók Salköveskút Z. Köveskút Salzburg város, Au. 420 salzburgi érsek 420 Sambuk Z. Zsámbék és Zsámbok Sampson, Jakab apja, surányi 302 Sanchfalua Z. Sánkfalva Sancta Crux Z. Szentkereszt Sandomiria 241, 242 Sándor, András fia, királyi ember 612, 621 Sándor, Brakunch apja, Gyurse nb., precsnoi 350 Sándor, Demeter apja, György, De­zső, János, Sebe asszony és 2 névtelen nő nagyapja, [koksói] 186, 265 Sándor, Denk mr. fia, Miklós unoká­ja, nekcsei 577 Sándor, egri éneklőkanonok 24 Sándor, Gergely fia, pécsi klerikus 492 Sándor, Hunth fia, János fivére, Já­nos és András apja 261 Sándor, János mr. apja 526 Sándor, János mr. gimesi várnagy apja 61,152, 312,587 Sándor, János apja, rohodi 302 Sándor, János apja, szentkirályi 655 Sándor, Miklós apja, László nagyap­ja, koksói 265 Sándor, Miklós fia, Dávid fivére 74 Sándor, patai (Patha) főesp. 104,110, 113, 401, 554 Sándor, petrii 629 Sándor, tárcsái főesp. (Tarcha, Tharcha, Tharchafeu) főesp. 110,113,401,554 Sanisläu Z. Szaniszló Sánkfalva (Sanchfalua, Sankfolua, Sarncfalua) település (Gö­mör m.), ma Sankovce, Sz. 303, 352,414,432 Sankfolua /. Sánkfalva Sankovce Z. Sánkfalva Saphar (diet.) István, János és Mik­lós apja 152 sár 341 531

Next

/
Oldalképek
Tartalom