Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

razzói néhai Károly fia László mellett pártot ütöttek, a mikor is Szaniszló fiai Sándor és István, továbbá a nevezett Sándor fiai Péter és Miklós, István fiai János és Mihály a pártütő­Balk vajda zászlaja alá szegődvén, a fentnevezettek ezek ellen Tódor herceg mellett küzdöttek, a miért is a király Szaniszló­nak, Jánosnak, Györgynek és Bogdánnak adja e pártütők beregvármegyei hosszumezei birtokrészeit. Dátum Cassovie, in festő beate Agathe virginis, anno* Domini millesimo quadringentisimo quarto. Kivül: Rta. Kiadta: Mihályi: Máramarosi diplomák 127. I. Vizfoltos hártyán, alul papírral fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt a : Relatio Piponis de Ozora szavak olvashatók. I. Levéltár, Elench. XX. fasc. I. No. 15. 74. 1404. április 19. Pozsony. Zsigmond király Urmezei István fia Jánosnak a mármaros­vármegyei mindkét Apsát, Alsó Rónát és Kaszót (Kozzo) ado­mányozza. [Dátum] Posonii sabbato proximo ante festum beati Georgii martiris. Viztől rongált csonka oklevél, melynek fele hiányzik. I. Levéltár, Elench. XXIlI., fasc. I. No. 28. 75. 1404. szeptember 28. A leleszi konvent előtt „Erdew de Tornowa alio nomine Kwkenyesd" fia Sándor „de cuius notitia Koztha de Wysso, Georgius filius Thathamer de Wylya et Sándor filius Balicha de Bylke nos certificarunt" a maga és egy más anyától való fivére megjelenvén, előadta, hogy az „Ilhoch" László rokonai Mihály fiai Péter és Tatamér iránti atyafiságos szeretetből a a nevezett mármarosvármegyei Ilhócz helységet („possessionem eorum Ilhoch nuncupatam acquisitiam in comitatu Maromoro­syensi penes fluvium Tharaz nominatum sitam"), ugy a hogy azt eddig atyjuk Erdő (Erdew) birta, Péternek és Tatamérnek adományozza. Dátum die dominica proxima ante festum beati Michelis archangeli, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto. Hártyán, alul selymen függő pecséttel. I. levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 18. 76. 1405. május 27. Gyarmat mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom