25. oldal, 537 találat (0,081 másodperc)

Találatok

481. 1899-06-04 / 23. szám
[...] meg szeratve tisztelt vezérünkről Horváth Istvánról ki ez idő szerint egészségének [...] tagjává válásét ja c Kovács István berezeli s Lengyel József nyír­egyházi [...] bogáti kartárs helyettes elnök Horváth István elnökre Lengyel József a szép [...] is foglalkozni fognak A nagykállóiak kérése Nagy Káiló varos közönségének kü [...]
482. 1901-01-13 / 2. szám
[...] mi ma is ragaszkodunk Szent István azon nemzetiségi politikájához a mely [...] be fog illeni a Szent István nemzetiségi politikájába T Á R [...] nyelvét műveltségét folytatjuk a Szent István által inaugurált szabad nemzetiségi politikát [...] ottani la­kosság régi és jogos kérése végre is teljesittessék A közigazgatási [...]
483. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se Miben kérte a segítségeteket a [...] Pá­rizs férfiak rúd 5 Bagyula István 2 szabadtéri Európa bajnokság Helsinki [...] 4 78 kg 5 Gulyás Ist­ván 2 plusz 95 kg 5 [...] 2 1000 m 3 Béé István Szíjjártó Sz István 4 k 4 1000 m [...]
484. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Pál alispán a közgyűlés minden kérése dacára megmaradt elhatározása mellett s [...] Vadász Lipót Kállay András Kovács István biz tagok felszólalásában kifejtett indokok [...] pártelnökök Mezőssy Bela és Gönczy István pártjegyzők irták alá A ruhák [...] meg s vette rá Toronyi István hogy közösen öljék meg Orosz [...]
485. 1903-08-18 / 33. szám
[...] Ezen oszlop felállítását a törté­Önagysága kérése pedig oda irányult hogy neki [...] Apróságok Kapaczitál valaki hogy az István király ünnep alkalmából menjek fel [...]
486. 1994-04-30 / 33. szám
[...] fogadtatásáról váltot­tam néhány szót Kakukk Istvánnal a labdarúgócsapat szakosztályvezetőjével Már nagyon [...] egyesületnek eddig az volt a kérése hogy fejezzük be az egyenlősdit [...] kicsikarása Nagykálló Edelény Nagykálló Kaszap István lab­darúgó Kígyósi újra elfoglalja he­lyét [...]
487. 1906-01-28 / 4. szám
[...] 56 Makay Miklós 57 Mészáros István 58 Herczeg Ármin 59 Moskovits Márton 60 Truszka István 61 Halasi János 62 Takács [...] 63 Király József 64 Tóth István 65 Répássy István N Y I R V [...] ételeket s italokat rendelő urak kérése óhaja jámbor parancsa Látszólag nagy
488. 1906-07-05 / 27. szám
[...] tneg a hol az a kérése fel fog vétetni és elbírálás [...] 4391 1906 K sz Pintér István és társai Gencs utczai telkéből [...] 4392 1906 K sz Jakócs István nagy­károlyi lakos Nagyhajduváros utczai telkéhez [...] 4396 1906 K sz Danka István nagy­károlyi lakos Gencs utczai telkéhez
489. 1903-01-18 / 3. szám
[...] nőknek lehetőleg egyszerűbb megjelenésre való kérése a papák hango­lása mamák szivének [...] főgyu násium physikai hallgatótermében Szabó István főgyimnásiumi tanár tart főlolvasást e [...] 5 K Kazamér János Nánássy István Zelinger Lajos Vigh László 4 K Galisz István Komzsik Alajos Steinfeld Béla 3 [...]
490. 1898-12-25 / 52. szám
[...] a fejembe önnek az a kérése írnék én a Bessenyei Kör [...] ez évi rendes közgyűlését Horváth István egyesületi elnök miután a szép [...]
491. 1903-02-08 / 6. szám
[...] Eötvös alap tagsági dijat Pazár István gyüjlő­bizottsagi elnökhöz küldjek be Nyíregyházára [...] körül­ményre felhívom kartársaim figyelmét Iiubacska István járásköri elnök Szabolcsvármegyei gazdasági egyesületi [...] elleni édekezésről Elő idó Hajós István gazdasági taninlézeti tanár 2 ik [...] t szüksigleUk fedez sére pótjavadalmazás kérése iránt Alispáni jelentes a szervezkedési [...]
492. 1910-03-06 / 10. szám
[...] fogja fogadni s képviselőnk Bónis István alalnök vendége lesz Beszámoló s [...] éppen jól esnék és beleegyezésed kérése nélkül is jogom volna újra [...]
493. 1904-07-31 / 31. szám
[...] Dezső kir lantéi ügyelő Horváth István ev ref Seszlay János gör [...] ik év elején pedig Horváth István nyíregyházi ref igazgató tanítót tehát [...] Ezzel igazan nagyra vagyok Tisza István gróf m kir ministerelnök ur [...] és gyáminté elbe való felvétel kérése alkalmával többek kőzött a rlijlevél [...]
494. 1915-01-12 / 2. szám
[...] férjével egy sirba temessék E kérése elé a katonai pa­rancsnokság nem [...] debreceni járátbirósághoz helyezte át Gyúró István kir adóbiv ellenőr Kis­kőrösről Nyárádszercdára [...] van Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos ás [...]
495. 1898-05-01 / 18. szám
[...] alap ügyében hozott s Darvas István részéről megfelebbezett határozatára 86 Tisztiügyészi [...] 136 Az erdélyrészi kárpát egyesület kérése a hazai ásványvizek támogatása iránt [...]
496. 1901-02-17 / 7. szám
[...] város tek tanácsá­hoz a subventió kérése végett küldendő kérvényt mit a [...] Ervin Sürger Mihály ifj Nagy István 2 K Beregszászi Samu 1 [...] voltak Pennás Muki jegyző Kocsis István Hájas Muki ispán Kovács Lajos [...]
497. 1897-10-17 / 42. szám
[...] törvény szerint kilépő tagjai Bodnár István Gál Elek Komis Ferenez Ujfalussy [...] egyébként a következő volt Bodnár István kapott 81 szavazatolt gr Vay [...] ünuepélyeu csak az az alázatos kérése ho y arra ineghivassék Nyíregyháza [...] árve­rést tűzze ki Gyászrovat Barzó István Barzó Juliánná özv Pongor Gyuláné [...]
498. 1887-01-23 / 4. szám
[...] lakos fiának két barátja Soltész István és Schnsider István loveléből ért 9 sülvéo a [...] a tény körülmények alapján Soltész István és Schueider István gönczi illetőségű magyar embereket vád [...] a haza folé távo­zó Soltész Istvánt és Schneider Istvánt az utczán 4 5 egyén [...]
499. 1909-10-17 / 42. szám
[...] nagybányai kiállításra Köztünk volt Csók István is aki már a tél [...] jan 15 részt vett Csók István Faragó József Ferenczy Károly Glatz [...] Holtóssy Simon Horthy Béla Réti István és Thorma János Tehát tizenegy [...] évben külön megfolyamodott Hollósy külön kérése nélkül Láttuk hogy 1899 óta
500. 1908-05-05 / 19. szám
[...] kitételeket visszavonni mugáévá tette Telek István indítványát és hozzá járult ahoz [...] és ott nem kártyázhatnak Telek Istvánnak védekezése ugyan­ilyen Erdődi Antal Herczog [...] Ítéletet Rébay Dezsőt és Telek Istvánt fejen­ként 100 100 koronára és [...] Zilahy kérelmét mely a közönség kérése is Mert hiszen városunk közönsége [...]