Kelet-Magyarország, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-27 / 71. szám

1. oldal KEIFT MACYARORSZÄG 1989. mírefus Sf, Apróhirdetések Szabolcs- Szatmár megyeiek! Érdemes a Budapesti Lakás­építő Vállalatnál dol­gozni! Maga? kerese Ü lehetőség mellett felveszünk Kőműves, ács. állványozó, épü­letasztalos szigetelő szakmunkásokat, épl tőipari kcnnyűgép- kezelőket. kubikoso­kat. és férfi segéd­munkásokat Szak­munkásoknak to­vábbképző. kubiko­soknak és segédmun­kásoknak szakmun­kásképző tanfolya­mokat indítunk az első fé) évben Jelent kezési határidő a2 első tanfolyamra 1969 április l A tan folyam ideje alatt a öérezés teljesítmény alapján történik Vállalatunknál 44 órás munkahét van minden szombat sza­bad A felutazási költséget 3 ledolgo­zott munkanap után visszafizetjük. 10 napra térítésmentes ebédjegyet adunk Dolgozóinknak kor­szerű munkásszállást napi kétszeri étke­zést biztosítunk Munkaruha és szak­munkásoknak szer­szám szükséges (Szerszámkoptatási díjat fizetünk»' Je­lentkezés1 Budapest X.. Pongrácz út 21 Munka erogazdálko- dás (Kőbánya als<* pályaudvar mellett.! Beton és Vasbe­tonipari Művek Szentendrei Gyára (Szentendre, Dózsa Gy. út 34.) azonnali belépésre felvesz könnyűgépkezelő vizsgával rendelkező férfiakat. targonca- vezető munkakörbe, csökkentett munka­idővel. Munkásszál­lást, üzemi étkezést, hazautazási költsé­get biztosítunk. Fel­vétel személyes je­lentkezés esetén. (Sz. 134925) EMELŐ, RAKÓDÓ GÉPÉSZT. AUTÖ- DARUST. KOMP­RESSZOR ÉS CSÖRLÖKEZELÖT, LAKATOST, HEGESZTŐT, ESZTERGÁLYOST, SEGÉDMUNKÁST FELVESZÜNK. Szállást, különélést, tdénypótlékot biz­tosítunk. Jelent­kezni lehet szemé­lyesen vagy le­vélben. GÉP- ÉS FELVONÓSZERELŐ vÁllalat BUDAPEST, VL, SZONDY ü. 100. 5. SZÄMU AKÖV FELVESZ autó­villamossági szak­munkásokat vagy autó­villamossági szakmában jár! as betanított munkásokat Fizetés megegyezés szerint. Kéthetenként szabad szombat továbbá felvesz rakodó­munkásokat nyíregyházi telephelyre. Jelentkezni lehet a vállalat személyze­ti és munkaügyi osz­tályon Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12. Házas telkem kerttel, a kertben 106 db almafával el­költözés miatt sür­gősen eladó. Fehér- gyarmat, Tömöttvár u. 108. sz. (1046) Moszkvics 407-es eladó. Kótaj, Vízmű (1057) Külön bejáratú üres szoba kiadó. Bortfánya, Pipacs ut­ca 28. (95238) Rózsa, ribizli, eg­res. gumosnövények .-ól kérje árjegyzéke­met. Székely. Buda­pest. IU.. Vörösvári 18 <Bp 6993) Kisgyermek gon­dozását lakásomon vállalom. Toldi ut­ca 63. n. 2. (95307) P—10-es motorke­rékpár jó állapotban 8000 készpénzért, plusz részletre el­adó. Toldi utca 36. L 7. (95306) Nagyablakos 1200- a.% Volkswágen ki­fogástalan • állapot­ban eladó. Szuhay ügyvéd. Sóstói út 43­(95255) Hajdúszoboszlón, főutcán, fürdő mel­lett családi okokból, területi szövetségek, vállalatok részére, féláuon több évre ki­adó egész ház kert­tel, autóparkolással, főzési lehetőségekkel 15—20 férőhellyel, földgáz!ütéssel. .Üdülőnek” jeligére a Debreceni Hirde­tőbe. (D. 3313) Azonnal beköltöz­hető szoba konyhás ház eladó. .József Attila u. 7. Érdek­lődni a helyszínen. (1077 Wartburg 1000-es nagykerekű eladó, vagy Trabantért megegyezéssel elcse­rélném. Nyíregyhá­za, Jósa András u, 16. sz. II. em. 2. (1075' 601-es Trabantot cserélek 500 vagy 600-ra. Nyíregyháza. Stekler János, Szik­la u. 3. (1073' f. i Trabant 601-es 16 000 km eladó. Vas­vári út 18. Érdek­lődni: 5 óra után. (076 Hálószobabútor pár názott szék, asztal eladó. Érdeklődni: délután, vasárnap egész nap. Vörös- marthy u. 10. (1082) 26 család méh Nagyboczonádi kap- tárakban, üres kap- tárak, kannák és egyéb méhészeti fel­szerelés haláleset miatt eladó. Hankó Lászlóné, Tiszavas- vári, Illés Béla u. 8. CF-es Wartburg Limusine eladó. Ta­vasz u. 10. (1066) Modern vonalú iker mélykocsi új állapotban eladó. Tompa Mihály u. 43. (1089) NAGYMENNYISÉGŰ ÉPÍTŐKŐ ELADÓ magányosok részere is. NYÍRBÁTOR ÉPÍTŐIPARI ktsz Madách utca A Generálozott Opel Olimpia Record el­adó Dimitrov u. ’ ________________(10CI 403-as Moszkvics jó állapotban eladó. Soltész Mihály utca 66. (95304) SZÁMVITELI képesítéssel és több éves gyakorlattal endelkező férfi munkaerőt iteres a Kemecsei Állami Gazdaság felvételre anyag­könyvelői munkakörbe Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen a gazdaság központjában. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. FELVÉTELRE KERESÜNK HÄROMMÜSZAKOS MUNKÁRA * 16 évet betöltött 8 általános iskolai végzettségű női mnnkaerőkef fonó és orsózó áfképzős tanulónak. Vidékieknek lakást biztosí­tunk Bővebb felvilágosítást levélben adunk Pamuttextilművek fonógyára Budapest. XI., Bocskai út 90 Munkaügyi osztály. CBp. 3958 Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik drága ha­lottunk özv. BUSKÖ JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, sír­jára virágot helyeztek, méls fájdalmunkat részvétükké) enyhíteni igyekeztek, ezúter mond köszönetét a Gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa KAZMÉR ISTVÁN MÁV nyugdíjas 90 éves korában elhunyt. Te­metése március 28-án, dél­után kettő órakor lesz az Északi temetőben. Gyászoló család Nyíregyháza, öz köz 49. (1099) ___________________________ INGYENES HATHÓN APOÍ építőipari gépkezelőképző tanfolyamra jelentkezhetnek 18—45 éves férfi segédmunkások, kubikosok, asztalos szakmunkások. A tanfolyam kezdete: KECSKEMÉTEN CEGLÉDEN BAJÁN ÁPRILIS 15. ÁPRILIS 22. ÁPRILIS 29. A sikeresen vizsgázók országos érvényű bizonyítványt és fényképes jogosítványt kapnak. A tanfolyam ideje alatt kereseti lehetőséget, szállást, ebédet, munkaruhát biztosítunk. Szabad szombat rendszeresítve van. Érdeklődők levelezőlapon kérjenek tájékoztatót Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. A Vasszerkezeti és Gépipari Vállalat felvesz: NYÍREGYHÁZI ÉS DEMECSERI MUNKAHELYRE Tdsszerkezeti lakatosokat, hegesztőket v és betanított munkásokat, valamint a demecseri telepre raktárost (lehetőleg demecseri lakos.) JELENTKEZÉS: NYÍREGYHÁZI MUNKAHELYRE: nyíregyháza. Rákóczi u. ioo. (a demecseri raktáros esetében is) DEMECSERI MUNKAHELYRE: DEMECSER. GYÁR UTCA 1 SZ. 44 órás munkahét, fizetés megegyezés szerint ÜVEGEZÉST, TÖRÖTT ABLAK JAVÍTÁSÁT, BÚTORÜVEGEK ÉS TÜKÖR KÉSZÍTÉSÉT RÖVID HATÁRIDŐRE VÁLLAUA A NYÍREGYHÁZI TEMPO KTSZ ÜVEGES RÉSZLÉGÉ Nyíregyháza, Soltész Mihály utca 71. sz HAJTÓMŰ ÉS FELVONÓGYÁR 4. s*. gyáregysége Nyíregyháza. Rákóczi u. 98. nagy sorozatú és nagy pontosságú munkák végzésért FELVESZ esztergályos, marós, gyalus. köszörűs, szerszámlakatos szakmunkásokat az alábbi feltételek mellett: bérezés munkakategória alapján teljesítménybérben, besorolás szerinti órabér a gyakorlati évektől függően 1— 5 év között 5—10 év között 10—15 év között 7—10 Ft 9—12 Ft 10—14 Ft Munkaruha és főétkezés biztosítva, vidékről bejárók­nak útiköltségtérítés. 44 ÖRAS MUNKAHÉT — KÉTHETENKÉNT SZABAD SZOMBAT. Jelentkezés a munkaügyön. 21 sz. AKÖV nyíregyházi üzemegysége azonnali hatály- lyal felvesz gyakorlattal ren­delkező autó-motor szerelő­ket autó-villamossági szere­lőket változó munkahellyel. Fentieken kívül könnyű gép­kezelőket. Hálózati villany- szerelői vizsgával rendelkezők jöhetnek számításba. Jelent­kezés: Nyíregyháza, Irodaház III. em. 321. szoba. (231) SILÖZOTT, VALAMINT szAlastakarmanyt KÍNÁL eladásra a Hajdúnánási Állami Gazdaság. Érdeklődni telefonon: Tedej 1—7 vagy személyesen a gazdaság központjában. UNIVERSIL SZILIKÁTIPARI VÁLLALAT karbantartó lakatosokat és férfi segéd­munkásokat felvesz 44 órás munkahét kéthe­tenkénti szabad szombat Jelentkezés: Nyíregyháza. Széchenyi u. 46—48. ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUST KERESÜNK BERUHÁZÁSI MUNKAKÖRBE. BERUHÁZÁSI ÜGYEKBEN GYAKORLATTAL RENDELKEZŐK ELŐNYBEN, valamint MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI képesítéssel legalább 5 éves gyakorlattal munkaerőt felveszünk REVIZORI MUNKAKÖRBE. Fizetés megegyezés szerint. „Nyíregyháziak előnyben” jeligén cím a Hirdetőben. AZ IPARI SZERELVÉNY ÉS GÉPGYÁR 2. sz. Gyáregysége Mátészalka felvételre keres: 1 fő ipari gyakorlattal rendelkező képesített UTÓKALKULÁ TORT. valamint 4 fő vizsgázott KOMPRESSZOR KEZELŐT ■ V.’ : ; - ti,I- " . * Fizetés a vállalati kollektív szerződés alapján megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, vagy — az eddigi gyakorlat feltüntetésével — levélben a gyáregység munkaügyi cso­portjánál. A Borsodi Vegyi Kombinát FIÚ ipari tanulókat beiskoláz Jelentkezni lehet: MŰSZERÉSZ. VEGYÉSZ SZAKMARBA ÉRETTSÉGIVEL, s Általánossal HEGESZTŐ. CSŐSZERELŐ SZAKMARBA. Jelentkezés a Borsodi Vegyi Kombinát - személyzeti és oktatási osztályán Kazincbarcikán személyesen vagy írásban. BOLTVEZETŐK FIGYELMÉBE! A SZÖVÁRU VÁLLALAT 30—50 százalékos engedménnyel árusít mezőgazda sági kisgépeket, vas háztartási cikkeket. AZ ARLESZALLlTAS IDEIGLENES, CSAK ÁPRILIS 30-IG. Részletes felvilágosítást ad a Szöváru Vállalat Ve gyesiparcikk Főosztálya, Budapest IX, Soroksári u. 16. Telefon: 343—746. A 31. számú Állami Építőipari Vállalat HÓDMEZŐVÁSÁRHELY — OROSHÁZA — ALGYŐI munkáira azonnali felvételre keres ötnapos munkahét­tel: KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, KUBIKOSOKAT, SEGÉDMUNKÁSOKAT. BÉREZÉS: teljesítmény + idénypótlék, valamint 8% kormány által kiemelt munka pótléka. A vállalat szállást, étkezést és hazautazást biztosít Nagyobb létszámú jelentkezés esetén a munka és la­kóhelyre a dolgozókat gépkocsival szállítjuk. JELENTKEZÉS: Hódmezővásárhelyi Porcelángyár és algyői munkahelyen. (Bp 5727) ÉRTESÍTJÜK ÜGYFELEINKET és a VÁLLALATOKAT április 1-től a 44 órás munkahétre áttérünk. A szolgáltatás biztosítása érdekében a szabadszombati napokon is inspekciót tartunk. VIZ ÉS CSATORNAMŰ VÄLLALAT NYÍREGYHÁZA, STADION ŰT 5 SZ. Magas kereseti tetietőséggei

Next

/
Oldalképek
Tartalom