32 találat (0,046 másodperc)

Találatok

1. 1983-08-17 / 194. szám
[...] egyáltalán el tudjanak jutni a távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] vezetőségének jelenté­sét a külterületeken és tanyákon élő idős rászoruló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távoli tanyán élő gondozottját Más a [...]
2. 1977-10-03 / 232. szám
[...] évvel ezelőtt hozták létre a távoli tanyákon élő gyermekek részére a diákotthont [...]
3. 1974-07-25 / 172. szám
[...] két említett di­ákotthonban pedig a távoli tanyákon külterületeken élő gyermekek számára biztosí­tottak [...]
4. 1956-10-23 / 250. szám
[...] területén szétszórtan túl­nyomó többségben falvakon tanyá­kon vasúti közlekedéstől távoleső helyen építenek [...] mint a tatarozó vállalatoknál ahol távoli ta­nyákon falvak szélén felvonulási lakóépületek üzemi [...]
5. 1977-09-22 / 223. szám
[...] évvel ezelőtt hozták létre a távoli ta­nyákon élő gyermekek ré­szére a diákotthont [...]
6. 1973-08-07 / 184. szám
[...] részvevői között ott voltak a távoli ta­nyákon élő termelőszövetke­zeti tagok is A [...]
7. 1977-08-27 / 201. szám
[...] megszün­tették a tanyai iskolákat A távoli tanyákon és a sátoral­jaújhelyi járás kis [...]
8. 1978-03-08 / 57. szám
[...] a harmadvézető s elmutat a távoli csúcsok irá­nyába Ezek a hegyek [...] utak miatt meg­közelíthetetlen kis hortobágyi tanyákon így a Liba a Farkas [...] a falvaktól távol eső kis tanyákon Ezért határozták el már évekkel [...]
9. 1981-09-06 / 209. szám
[...] aktív kollé­gák A faluban a tanyákon mindenkit ismert apraját nagyját gondját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutyaugatás hallatszik 23 óra 21 [...] megrepedt kazán­ját is amelyre a távoli köz­ségekből sem akadt vállal­kozó ötven [...]
10. 1969-09-04 / 204. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
11. 2007-01-24 / 20. szám
[...] körben 57 tanya van A tanyákon 1743 baromfit vizsgáltak meg de [...] elnök szándéka szerint a nem távoli jövőben valamennyi EU és NATO [...]
12. 1964-07-09 / 159. szám
[...] jókora bor nyúnyi de a távoli rokonnál sókkal kecsesebb és eszesebb [...] hogy a kis faluk­ban és tanyákon is lámpások legyenek idővel elfelejtik [...]
13. 1970-02-03 / 28. szám
[...] Szolnok megye lakosságának 17 százaléka ta­nyákon él s így az ő [...] házasságkovács előtt aki még a távoli kö­zépkorban szerzett előjogánál fogva jogosait [...]
14. 1970-05-30 / 125. szám
[...] mennyire hátrányos helyzetben van a távoli vidékről érkező diákváros­ban felnövő társaival [...] ugyanis nem fogadják el a tanyákon kis falvak­ban felkínált állásokat in­kább [...]
15. 1960-02-10 / 34. szám
[...] a könyvek olva­sása falvakban és tanyákon mind szélesebb körben terjed Ez [...] talán a nem is olyan távoli jövőben már valóság lehet és [...]
16. 1971-02-10 / 34. szám
[...] is gondoltam hogy bizonyára azért távoli tották el a postaládákról a [...] falu az emberek túlnyomó több­sége tanyákon él A másik dolog ami [...]
17. 1982-10-29 / 254. szám
[...] változtatások is szükségesek lehetségesek A tanyákon a kieső helye­ken vagy éppen [...] mint mon­dotta sohasem érezte ma­gától távolinak az adminiszt­rációs és szervezési munnat [...]
18. 1982-06-17 / 142. szám
[...] nagy tavakig olyan ez a távoli ha­talmas föld és lakója mint [...] A tar­talomból Naplemente a bodrog­közi tanyákon Riporter Harcsai Nagy Éva 18 [...]
19. 1995-05-09 / 108. szám
[...] tárják elénk Hasonló megbecsüléssel fordul távoli tájegységek Szé­kelyföld Kalotaszeg népművé­szete felé [...] nem sokan ismerték a környékbeli tanyákon ahol buj­dosott a gyerekek is [...]
20. 1958-02-09 / 34. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létrejön A népek békéje [...] Békegyűléseket tartunk most városokban falvakon tanyákon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]

 

  • 1
  • 2