16. oldal, 411 találat (0,614 másodperc)

Találatok

301. 1988-11-13 / 46. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rózse István Budaörs de 9 í Rózse István Törökbálint du fél 3 Rózse 1 István Csillagbegy de fél 10 Donáth [...] a szeretetvendégségen a gyülekezet imatermében Bozóky Éva előadást és megbeszélést tart [...]
302. 1983-11-13 / 46. szám
[...] a fogyatékosok ügyében DR BÖDY ISTVÁN a Szövet­ség főtitkára előterjesztésében sok [...] lépnek tel­jésen tájékozatlanul a házasu­lok Bozóky Éva elhelyeznék aki dolgozni akar [...]
303. 1984-09-16 / 38. szám
[...] hete Joni címmel a Szent Ist­ván Társulat gondozásában meg­jelent önéletrajzi írása [...] szépségeit is érzékelteti Euróna 1984 Bozóky Éva
304. 1999-09-12 / 37. szám
[...] a munkában részt vehet Szabó István v SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15 [...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] Bolla Árpád du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...]
305. 1995-06-11 / 24. szám
[...] első kiállításunk is amelyet Gyökér István cserkésztiszt túratársunk Cserkész képeslap gyűjteményéből [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] út 73 de 10 Szabó István Rákosszentipihály XVI Hősök tere de [...] Híradó június 11 vasárnap Fábry István áhí­tata Levelezési cím Evangélikus Rádió­misszió [...]
306. 1987-12-20 / 51. szám
[...] sok számtalan öröm­teli szolgálatot Szabó István Visszatekintés Aprily Lajosra Az elmúlt [...] református egyházba átengedő evangélikus lelkész Bozóky Éva írónőnk nagyapja volt aki [...] 20 án Született Sárvárott Vittnyédi István evangé­likus nemes ember Sárvárott Csepregen [...]
307. 1987-12-06 / 49. szám
[...] hí­res fasori igazgató és Jánossy Ist­ván volt fasori tanár sírjánál a [...] Szepesbéla felé járva pedig Koch Istvánt volt igazgatónkat aki szülőhelyére emlékezve [...] karácsonyi ajándéknak is a leg­szebbet Bozóky Éva Könyvekről Egy másik írás [...]
308. 1994-08-28 / 35. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...] Szirmai Zoltán du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] u 16 de 11 Rőzse István Budaörs Ref Imaház de 9 Rozsé István SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 13 VA­SÁRNAPON az [...]
309. 1998-04-12 / 15. szám
[...] A szerkesztőbizottság tagjai Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás [...] Róbert elnök Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár [...]
310. 1995-06-25 / 26. szám
[...] úrv Hafenscher Károly du 7 Bozóky Eva XII Szilágyi E fasor [...] 10 de 8 úrv Rőzse István de 11 úrv Rőzse István du 6 Ferenczy Erzsébet XI [...] út 73 de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...]
311. 2001-06-10 / 24. szám
[...] Zsuzsa Tagjai D Koren Emilné Bozóky Éva dr Pidy Judit dr [...] harang az országban amelyet Klausz István és ifj Madár Imre ajándékként [...]
312. 1977-07-31 / 31. szám
[...] KÖSZÖNTÖTTE AZ ÜJ PRESBITÉRIUMOT Mészáros István a helyi református gyü­lekezet főgondnoka [...] egyre érkezik mit mond nekem Bozóky Éva OROSZ ORTODOX EGYHÁZ naptára [...]
313. 1999-06-13 / 24. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Eva II Modori u 6 [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákos­szentmihály XVI Hősök tere 11 [...] sósági templomból Igét hirdet Vető István esperes A beteglátogatás fontossága beteg [...]
314. 1982-08-22 / 34. szám
[...] belefogtunk építkezni mikor jött Zichy István gróf mindjárt leállította az épít­kezést [...] önzés mintáit kapta életreszóló ajándékul Bozóky Éva
315. 1987-10-25 / 43. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 Görög Tibor [...] Imre Budafok de 11 Rözse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
316. 1999-05-23 / 21. szám
[...] miként szerethetjük félve Őt gyarmati István PÜNKÖSD 2 NAPJA PÜNKÖSD HÉTFŐ [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da III Dévai Bíró [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
317. 1982-02-07 / 6. szám
[...] rendezett köz­ebéddel nyert befejezést Gyarmati István agapé 7 jegyében agapé jegyében [...] kato­nái Magvető 527 lap 1981 Bozóky Éva l
318. 1998-12-20 - 1998-12-27 / 51-52. szám
[...] 28 Kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hő­sök tere 11 [...] kir u 31 du 2 Bozóky Éva Óbuda 111 Dévai Bíró [...] 28 Kistemplom du 5 Szabó István Rákos­szentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
319. 1995-12-10 / 50. szám
[...] Tákács Tamara Marosvári Péter Berczelly István Tkgjtler Gábor A LUTHERÁN 1 [...] tartalmaz A szer­zők között Kormos Istvánt Móra Fe­rencet Mikszáth Kálmánt Jókai [...] I Hafenscher Károly du 6 Bozóky Éva Xü Szilágyi E fasor [...] j templom de 10 Szabó István Rákosszent t mihály XVI Hősök [...]
320. 1987-09-27 / 39. szám
[...] úrv Koren Emil du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Imre Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rozsé Ist­ván Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]