16. oldal, 411 találat (0,171 másodperc)

Találatok

301. 1983-03-20 / 12. szám
[...] Madocsai Miklós du 5 Szeretetven­dégség Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] 9 Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
302. 1992-12-27 / 52. szám
[...] sorozata 10 vasárnap Áhítat Gémes István 16 szombat Levelesláda Gáncs Pé­ter [...] Pál 17 vasárnap Áhí­tat Gémes István 23 szombat Riport Szeverényi János [...] tér de 10 dr Nagy István Újpest IV Leibstück Mária u [...] úrv Szilas Attila du 6 Bozóky Éva H Torockó tér de [...]
303. 1983-03-20 / 12. szám
[...] LYEZÉSEK AZ ÉSZAKI EGY­HÁZKERÜLETBEN Cserági Ist­ván segédlelkészt március 1 től Sajókazáról [...] Gobbi Hilda Közben 1982 Szépiro­dalmi Bozóky Éva
304. 1995-12-10 / 50. szám
[...] Tákács Tamara Marosvári Péter Berczelly István Tkgjtler Gábor A LUTHERÁN 1 [...] tartalmaz A szer­zők között Kormos Istvánt Móra Fe­rencet Mikszáth Kálmánt Jókai [...] I Hafenscher Károly du 6 Bozóky Éva Xü Szilágyi E fasor [...] j templom de 10 Szabó István Rákosszent t mihály XVI Hősök [...]
305. 1983-11-13 / 46. szám
[...] a fogyatékosok ügyében DR BÖDY ISTVÁN a Szövet­ség főtitkára előterjesztésében sok [...] lépnek tel­jésen tájékozatlanul a házasu­lok Bozóky Éva elhelyeznék aki dolgozni akar [...]
306. 1984-09-16 / 38. szám
[...] hete Joni címmel a Szent Ist­ván Társulat gondozásában meg­jelent önéletrajzi írása [...] szépségeit is érzékelteti Euróna 1984 Bozóky Éva
307. 1992-02-09 / 6. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva D Torockó tér de [...] M tér de 10 Nagy István Újpest IV Leibstúck Mária u [...] u 16 de 11 Rözse István Buda­örs Ref Imaház de 9 Rozsé István VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAPON az [...]
308. 1996-05-05 / 18. szám
[...] történeti háttere AZ ŐSHAZÁTÓL SZENT ISTVÁ­NIG teijedő korszak Sor kerül egy [...] védnökei Bánffy György színművész György István kerületi polgármester és Harmati Béla [...] rajz témája AZ ŐSHAZÁTÓL SZENT ISTVÁNIG teijedő időszakból vá­lasztható pl régészeti [...] dr Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva D Modori u 6 [...]
309. 1996-01-14 / 2. szám
[...] küldte hozzánk 135 ének Bartha István DR MALYA JANOS 1915 1995 [...] klr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] 28 Klstemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...] 9 Solymár Gábor Törökbálint Szent István út du 3 Solymár Gábor [...]
310. 1986-06-01 / 22. szám
[...] és a szer­tartás katartikus komolyságával Bozóky Éva kenységével egy évtizeddel meg­előzte Széchenyi Istvánt Tudása képzettsége nagyszerűen egyesült gyakorlatiasságával [...] agilis képviselője volt Ha Széchenyi István a nemzet akkor Fáy András [...]
311. 1988-11-13 / 46. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rózse István Budaörs de 9 í Rózse István Törökbálint du fél 3 Rózse 1 István Csillagbegy de fél 10 Donáth [...] a szeretetvendégségen a gyülekezet imatermében Bozóky Éva előadást és megbeszélést tart [...]
312. 1987-12-20 / 51. szám
[...] sok számtalan öröm­teli szolgálatot Szabó István Visszatekintés Aprily Lajosra Az elmúlt [...] református egyházba átengedő evangélikus lelkész Bozóky Éva írónőnk nagyapja volt aki [...] 20 án Született Sárvárott Vittnyédi István evangé­likus nemes ember Sárvárott Csepregen [...]
313. 1995-06-11 / 24. szám
[...] első kiállításunk is amelyet Gyökér István cserkésztiszt túratársunk Cserkész képeslap gyűjteményéből [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] út 73 de 10 Szabó István Rákosszentipihály XVI Hősök tere de [...] Híradó június 11 vasárnap Fábry István áhí­tata Levelezési cím Evangélikus Rádió­misszió [...]
314. 1998-04-12 / 15. szám
[...] A szerkesztőbizottság tagjai Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás [...] Róbert elnök Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár [...]
315. 2001-06-10 / 24. szám
[...] Zsuzsa Tagjai D Koren Emilné Bozóky Éva dr Pidy Judit dr [...] harang az országban amelyet Klausz István és ifj Madár Imre ajándékként [...]
316. 1977-07-31 / 31. szám
[...] KÖSZÖNTÖTTE AZ ÜJ PRESBITÉRIUMOT Mészáros István a helyi református gyü­lekezet főgondnoka [...] egyre érkezik mit mond nekem Bozóky Éva OROSZ ORTODOX EGYHÁZ naptára [...]
317. 1982-08-22 / 34. szám
[...] belefogtunk építkezni mikor jött Zichy István gróf mindjárt leállította az épít­kezést [...] önzés mintáit kapta életreszóló ajándékul Bozóky Éva
318. 1982-02-07 / 6. szám
[...] rendezett köz­ebéddel nyert befejezést Gyarmati István agapé 7 jegyében agapé jegyében [...] kato­nái Magvető 527 lap 1981 Bozóky Éva l
319. 1999-06-13 / 24. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Eva II Modori u 6 [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákos­szentmihály XVI Hősök tere 11 [...] sósági templomból Igét hirdet Vető István esperes A beteglátogatás fontossága beteg [...]
320. 1995-06-25 / 26. szám
[...] úrv Hafenscher Károly du 7 Bozóky Eva XII Szilágyi E fasor [...] 10 de 8 úrv Rőzse István de 11 úrv Rőzse István du 6 Ferenczy Erzsébet XI [...] út 73 de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...]