34 találat (0,276 másodperc)

Találatok

1. 18. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon (1476. június 14.) (57. oldal)
18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] oldalon 1476 június 14 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Amb­rus mások [...]
2. 23. Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon(1476. június 14.) (77. oldal)
23 Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] 1476 június 14 1 Báthori István a felséges fejedelem Mátyás úr [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Ambrus mások [...]
3. 25. Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az Ecsegen történt hatalmaskodás nyomozására (1483. augusztus 28.) (75. oldal)
25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...] nyomozására 1483 augusztus 28 Báthory István a fenséges fejedelem Mátyás Isten [...]
4. 23. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz, hogy iktassák vissza a budaszentlőrinci pálosoknak Ecsegnek azt a részét, amelyet a ványaiak és a kérszigetiek elfoglaltak (1481. május 30.) (69. oldal)
23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] elfoglaltak 1481 május 30 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Dékány dekán Jánossal Cseh cheh Istvánnal Németh Németh Benedekkel Tóth thoth [...] a hasonlóképpen Tóth Ferenccel Torma Istvánnal A Kérsziget nevezetű falubirtokban in [...]
5. 87. Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között Szentmiklós puszta beiktatására (1514. március 21.) (167. oldal)
87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] a néhai Bajoni de Bajon István néhai fia Miklós nemzetes fiai [...]
7. 4. Nagymartoni Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz, hogy a határok felújításával iktassa be Szentandrást a jogos tulajdonosnak attól függően, hogy Fehéregyháza határain belül van vagy azon kívül (1329. november 20) (18. oldal)
4 Nagymartom Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz hogy a [...] Marcell és Szécsényi de Zechen István a korábbi levél tartalma szerint [...] maguknak Kristóffiai MarceUnek és Szécsényi Istvánnak juttatta és ugyanazt a király [...]
8. (282. oldal)
[...] 25 öö 3 QGQ Ft kerese tet biztosított nekik az állami gazdaság sőt pl Fodor István Kecsmár Irén tiszaroffi fiatalok 1963 [...]
9. Földrajzinév-mutató (106. oldal)
[...] 15 Guti Országh Mihály nádor kérése az egri káptalanhoz hogy Nana [...] május 30 54 18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] június 8 67 23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] május 12 73 25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...]
10. (585. oldal)
[...] 27 10 p Szegedi Kis István raboskodása a szolnoki várban Szegedi Kis István a XVI század legtekintélyesebb és [...] 1572 között élt Szegedi Kis István a jeles tanító és prédikátor [...] Ceglédről próbált közbenjárni Szegedi Kis István érdekében és Skaricza Máté szerint Bakonyi kérése végre segített valamit Mahmud bég [...]
11. Jelmagyarázat • Rövidítések (215. oldal)
[...] 166 87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] alapján vezesse be Báthori Györgyöt Istvánt és Andrást valamint Csulai Móré [...] 175 92 Újlaki Lőrinc országbíró kérése a leleszi konventhez hogy végezzenek [...] 94 Túr mezőváros említése Báthori István nádor azon bizonyságlevelében amelyben a [...]
12. Történettudomány • Örsi Julianna: Egy kunsági tudós, Gyárfás István kutatói életpályája (527. oldal)
[...] JULIANNA EGY KUNSÁGI TUDÓS GYÁRFÁS ISTVÁN KUTATÓI ÉLETPÁLYÁJA hajlandó fizetni 1862 [...] és felhasználta Sokat köszönhetünk Gyárfás Istvánnak hogy a mára már elkallódott [...] Levelestár OSZK Kézirattár 64 Gyárfás István 1879 65 Gyárfás István levele Szvorényi Józsefnek Levelestár OSZK Kézirattár Gyárfás István 1882 66 Gyárfás István levele Szilády Áronnak 1861 október [...]
13. Személynév mutató (340. oldal)
[...] vér szerinti testvéreit Jánost és Istvánt vezessék be Póhamara birtokába 1410 [...] május 24 64 18 Báthori István országbíró bizony ságlevele Csudabala egészének az eladásáról Kovács István budai polgárnak 1474 március 28 [...] felé 1476 75 23 Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...]
15. II. Módszertan - Műhely - Közlemények • Pusztai Gabriella: „Árral szemben" (A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum) (287. oldal)
[...] ismét évtizedekre feledésbe merült Turcsányi István az 1960 as években a [...] börtön eladásának gondolata A tanács kérése ellenben az volt hogy a [...] Pesti Napló 1876 2 TURCSÁNYI István A kunszentmártoni Múzeum 5 éve 1969 1973 DAMHH 3 TURCSÁNYI István A kunszentmártoni Múzeum 5 éve [...]
16. A vallástudományi konferencia előadásai • Gecse Annabella: „…egyházy styljére nézve előkelőbb helyet érdemel…” Adalékok Méhi (Včelincei) XX. századi vallási néprajzához (338. oldal)
[...] sem a folytonosan fellebbező Szilárdy István az erre szükséges újabb 100 [...] lelkes áldozatkész és intelligens iskolaszék kérése e tárgyban a megtartott gyűlésből [...] jelentés hogy a méhiek Szilárdy István úrtól kértek területet új temető [...] a méhi plébánost a Szent István napi búcsúi mise miatt Az [...]
17. Személynév mutató (341. oldal)
[...] 17 ábra 86 28 Báthori István országbíró parancsa a budai káptalan [...] 33 Vingárti Geréb Péter országbíró kérése a budai káptalanhoz az Ecsegen [...] káptalan bizonyságlevele arról hogy Becskei István lánya az özvegy Borbála a [...]
18. (98. oldal)
[...] ebruár 15 én s Kádi István fogatos brigádvezető felveti f hogy [...] is történés hitvallás Bálint Pál ké­rése Miért kell magának a fák [...]
19. Néprajz • Gecse Annabella: „…pár száz forint itt nem határozand…” Apró adalékok a tiszaörsi kápolna építésének történetéhez (160. oldal)
[...] intézkedést levelezést követően dr Seregély István egri érsek levelet kapott a [...] irattár Külföldi segély kérelem támogatásának kérése 83 1987 3 mell 7 [...] múzeum kialakítását javasolta 11 Seregély István egri érsek válaszlevele alapján támogatta [...] 14 T BERECZKI Ibolya SZABÓ István 1991 Tiszaörsi pléb irattár Csala [...]
20. (43. oldal)
[...] A birtokot nyilván a nemzetség kérése alapján nem osztotta csalá­donkénti birtokrészekre [...] gazdaságilag legnehezebb helyzetben 3 ői István fia Miklós azaz Kónya és [...]
21. Jelmagyarázat és rövidítések (267. oldal)
[...] 15 4 Nagymartoni Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz hogy a [...] Bábocka és Szentmárton említése Báthory István országbíró átírólevelében 1436 november 18 [...]
25. A vallástudományi konferencia előadásai • Gecse Annabella: „…egyházy styljére nézve előkelőbb helyet érdemel…” Adalékok Méhi (Včelincei) XX. századi vallási néprajzához (343. oldal)
[...] nem található irat mi lett kérése sorsa 124 1933 április 19 [...] újabb felújítandó objektum miatt Fiavas István 1862 ben tett alapítványt a [...] én érkezett a recskei hívek kérése a püspöki hivatalhoz amelyben kérik [...]
27. III. Új szerzemények • Pallos Lajos: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban - 2004 (235. oldal)
[...] történész akadémikus 2001 f végrendeleti kérése szerint szakkönyvtárát a Magyar Nemzeti [...] Szent László királyról 1775 Katona István Magyarország történetéről írott müvét 1790 [...]
30. Pölöskei Ferenc: Közjogi kérdések a századfordulón (434. oldal)
[...] csak növelte Bánffy és Tisza István ismétlődő házszabály szigorítási javas­lata 1898 [...] sőt letörésében mellé álló Tisza István is a bírálatok kereszttűzébe került [...] kor nagy debattere a kormány kérése ellenére nem­csak betartotta a házszabályokat [...]
31. Horváth István: Testvérközségek egyesítése (Tata-Tóváros, 1853-1938) (120. oldal)
HORVÁTH ISTVÁN nem zárkózott el az egyesítés [...] rendezett tanácsúvá alakításában A megyefőnök ké­rése kedvező fogadtatásra talált a főispán [...]
33. Tolnay Gábor: Vita - legelőügyben - Dévaványa és Túrkeve között (265. oldal)
[...] Teljesen logikusnak tűnik mind Túrkeve kérése mind az alispán határozata hiszen [...] Mezőgazdasági Kiadó 66 p BOGDÁN István Magyarországi hossz és földmértékek 1601 [...]
34. Novák László: Adatok a mezővárosi hiedelem- és szokáskultúrához a XVII-XVIII. századból (208. oldal)
[...] a magisztrátus 1638 ban Szabó István felesége keveredett gyanúba Erdős Istókkal [...] készítésére ennél fogva a folyamodók kérése megtagad­tatik 38 Pedig Cegléd magisztrátusa [...]