Balázs Árpád: A Lenin Tsz Tiszaföldvárott – A Damjanich János Múzeum közleményei 23-24. (1970)

gált a mult év« Az aprómagvak betakarításával késtünk, mivelhogy minden erőt a csépléshez irá­nyítottak; „. lft)55. f ebruár 15-én s Kádi István fogatos brigádvezető felveti f hogy a szerszámok szanaszét hevernek a tsz területén. Idősebb Bálint Pál sze­retné a fa alját felásni és bevetni a tsz major­ban« . « Álljunk meg egy pillanatra ! A számok, a je­lentések sorában ide Bálint Pál odavitte a Tisza táji történést, ahová a szivünk vágyta. Talpalat­nyi földdt kért — nem a gróftól, az uraságtól,de a vélt faluközösségtol,, Bálint Pál - mindegy, hogy cseléd volt vagy agrárproletár. Bé akarta vetni az eperfa, a cseresznyefa tövit ? Igen. Csakhát ez a történés a nép szivmelegéből fa ­kadt„ Nem is történés, hitvallás Bálint Pál ké­rése. - Miért kell magának a fák alatti föld ? - Azért igénylem, mert paprikát, salátát ültetnék bele. — Másfelé is akadna.A gyapotföld... A fák alatti földet senki sem igényli Î Arra gondol, hogy ez a talpalatnyi fold nem szerepel a tsz tervében ? — Igen l Öregapám mondta : az alulraszo­rultak ott keressék az igazságot, ahol fogytán a törvény\ az ilyen-olyan szabály. A kertek a­latt... Még deres a határ. Még alszik az eperfa ­a hajdanvolt urasági major udvarán. A tsz elnö­ke röviden zárja idősebb Bálint Pál javaslatát: "Hozzájárulunk !" Bálint Pál salátát ültet»hagy­mát' dugdos az égből pottyant kertföldjébe. Olyan ez a kép, mint amilyent az ötvenes években So— mogyorszagban tapasztaltam. A volt cseléd — tudja hogy a szövetkezet jobbithatja a mindennapi élé— 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom