Cseppentő Miklós: Tiszaroff története – A Damjanich János Múzeum közleményei 28-30. (1971)

körökben dolgoztak, s havi 25öö—3QGQ Ft kerese— ' tet biztosított nekik az állami gazdaság, sőt pl. Fodor István *~ Kecsmár Irén tiszaroffi fiatalok 1963—ban rizsaratással ötezer forintot is keres­tek havonta. /288/ Az elvándorlás másik oka abban keresendő, hogy az iparban azonnal és biztos munkahelyet ta­lálhatott a parasztember, a termelőszövetkezet,az uj mezőgazdasági nagyüzem pedig a biztató perspek­tíva mellett eleinte számps nehézséggel küzdött é-S bizonytalan munkalehetőséget, változó kerese­tet nyújtott. Igaz, hogy a községben maradóknak nem igen akad ilyen munkaalkalom, kereseti lehetőség, de azért fejlődik a község, gyarapodnak lakói. Ha csak a lakásépítkezések arányát nézzük, a követ­kező képet kapjuk : Lakásegységek száma : loo4 A lakuk száma lakásegységekben : 3^76 Az összes lakásból : 1 lakószobás 7o8 2 " 275 3 " /és több/ 19 lakószoba nélküli 1 Fürdőszobás lakás : 25 Vízvezetékkel ellátott : 5 Villannyal ellátott .: 469 A szobák közül melegpadozatu : 43o " hideg " 8 n vertföldes 886 1945-1948 között épült : 88 1949-1959 " " 76 /289/ Érdemes megnézni a ma lakásával szemben tá­masztott minőségi követelést is. Az újonnan épült lakások döntő többsége két— vagy háromszobás., A ré­gi házaknak több mint 91 %~^ földes volt. Az ujak­ban visz§: n .-t"a konyhák és előszobák műkővel burkol­tak,- a szobák pedig padlósan készülnek. A tetőfedő - 282 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom